Vastuu henkilöstöstä

LähiTapiolassa panostetaan vastuulliseen johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöllä on monipuoliset kehittymis- ja oppimismahdollisuudet. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painotetaan innovatiivisuutta ja vaikuttamista sekä kannustetaan ja motivoidaan henkilökohtaisesti osallistumaan vastuullisiin tekoihin. Lupaamme tarjota henkilöstölle innostavan ja arvostetun työyhteisön.

Henkilöstön hallintoedustus ja osallistuminen

LähiTapiola-ryhmän hyvän taloudellisen menestyksen yhtenä edellytyksenä on ollut henkilöstön sitoutuminen työhönsä ja jatkuvaan laadun parantamiseen. Työnantajan ja työntekijöiden luottamuksellisten suhteiden varmistamiseksi LähiTapiolassa käydään aktiivista ja rakentavaa vuoropuhelua valittujen luottamusmiesten kanssa. Luottamusmiessopimusten määräyksen mukaisesti luottamusmiehille järjestetään riittävä aika tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen.


Yhteistoimintaelimissä käsitellään kaikki laajat henkilöstöön liittyvät asiat päämääränä sisäisen tiedonkulun edistäminen ja yhteisiin näkemyksiin pyrkiminen.


Vakuutusyhtiöiden hallintoneuvostoissa on kussakin täysivaltainen henkilöstön edustaja. Myös tulosyksiköiden ja alueyhtiöiden johtoryhmissä sekä tärkeimmissä työryhmissä on mukana henkilöstön edustajia. Henkilöstö osallistuu vuosittaisten toimintasuunnitelmien laatimiseen.


LähiTapiola-ryhmän yhtiöt ovat työnantajayhdistysten jäseninä sitoutuneet sekä vakuutus- että rahoitusalan työehtosopimuksiin. Sopimuksiin on kirjattu myös vähimmäisirtisanomisajat. Näiden sopimusten allekirjoitusosapuolia ovat Vakuutusväen liitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry. Järjestäytyneiden työntekijöiden prosenttiosuutta ei kyetä luotettavasti tuottamaan, koska vain vakuutus- ja rahoitusalan ammattiyhdistysmaksut peritään suoraan palkasta. LähiTapiolassa on runsaasti myös toimialan ulkopuolisiin järjestöihin tai tutkintopohjaisesti järjestäytyneitä henkilöitä.


Uudelleenjärjestelytilanteissa henkilöstöä informoidaan ja ratkaisuista neuvotellaan, kuten sopimukset ja lainsäädäntö edellyttävät.Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yritysvastuun kumppanuudet

LähiTapiolan yritysvastuun kumppaneiden kanssa edistetään ihmisten ja ympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään useiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää