Vastuu asiakkaista

Keskinäisessä LähiTapiolassa asiakkaat ovat omistajia, ja otamme heidät mukaan kehitystyöhön. Asiakkailla on monia tapoja osallistua toiminnan kehittämiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme turvallisuutta ja hyvinvointia. Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä asiakkaiden luottamuksen saavuttamiseksi.

Tuotteet ja palvelut

Elämänturvaa asiakkaan arkeen

Haluamme olla läsnä asiakkaamme elämässä, palvelumme lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. LähiTapiola toimii asiakkaiden turvallisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen menestymisen edistämiseksi. Vakuutuksiin liittyvillä suojeluohjeilla sekä toimialan tiukan tiedonantovelvollisuuden noudattamisella pyritään myös vaikuttamaan asiakkaiden turvallisuuteen sekä varmistamaan asiakkaan saama tieto vakuutuksen kattavuudesta.

LähiTapiolassa panostetaan siihen, että asiakkaille voidaan tarjota mahdollisimman ajankohtaista ja selkeää tietoa ja palvelua. Pyrimme yksinkertaistamaan tuotteitamme ja palvelujamme sekä lisäämään asiakasviestinnän ymmärrettävyyttä.

LähiTapiolan vastuullisuuslupaus asiakkaille:

  • Edistämme asiakkaidemme turvallisuutta ja hyvinvointia.

Asiakkaat ja kumppanit osallistuvat


Keskinäisyyden keskeisiä periaatteita ovat omistaja-asiakkaiden oikeudet päättää, hyötyä ja vaikuttaa. Asiakkaat ovat mukana LähiTapiolan palvelujen kehittämisessä monin tavoin.

LähiTapiolassa tehdään suoraa yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Asiakkaat osallistuvat projekteihin, joissa suunnitellaan ja kehitetään asioita yhdessä ilman ulkopuolisia asiantuntijoita.

Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti ja systemaattisesti. Teemme säännöllisesti asiakaskyselyitä ja -tutkimuksia voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman yksilöllisesti. Tuotteita ja palveluja kehitetään myös yhteistyössä laajan kumppanuusverkoston kanssa.