Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola-ryhmän tulos hyvä tammi-kesäkuussa: vakuutusliiketoiminnan ja sijoitustoiminnan tulokset paranivat merkittävästi

17.8.2021 - Talous

LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos parani merkittävästi ja oli ensimmäisen vuosipuoliskon osalta 514 miljoonaa euroa. Positiiviseen kehitykseen vaikuttivat sekä hyvä sijoitustoiminnan tulos että kannattava vakuutusliiketoiminta.

Pääjohtaja Juha Koposen kommentit:

”LähiTapiola-ryhmä vahvisti katsauskaudella asemaansa elämänturvayhtiönä. Elämänturvaa on asiakkaan tilanteeseen nähden oikea ja riittävä terveyden, talouden ja omaisuuden turva. Autamme asiakkaitamme varautumaan ja vaurastumaan. Ennaltaehkäisemme vahinkoja ja autamme, jos jotain sattuu.

Ryhmän tulos ensimmäisen vuosipuoliskon osalta oli erittäin hyvä sekä vakuutus- että sijoitustoiminnan osalta. Myös ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana luoden hyvät edellytykset turvata omistaja-asiakkaillemme kasvavat edut ja edelleen panostaa toimintamme asiakaslähtöiseen kehittämiseen niin henkilö-, yritys- kuin maatila-asiakkaidemmekin kohdalla. Yhdessä toimintamme tehostumisen kanssa meillä on vahva pohja tuotteidemme kilpailukykyiselle hinnoittelulle myös pitkäjänteisesti. Ryhmän vakuutusliiketoiminnassa koronapandemia on näkynyt edelleen henkilövakuutusten matalampina korvausmäärinä ja säästöinä useissa kuluerissä.

Vastuullisuus on LähiTapiola-ryhmässä osa kaikkea liiketoimintaamme ja perustuu vahvasti asiakasomisteisuuteen ja rooliimme suomalaisessa yhteiskunnassa. LähiTapiolan alueyhtiöt ovat aktiivisia alueellisia toimijoita ja yhtiöillä on merkittävä vaikutus paikallisissa yhteisöissä työnantajina, veronmaksajina sekä taloudellisen turvan ja hyvinvoinnin luojina.”

LähiTapiola-ryhmän keskeisimmät kehitystekijät tammi-kesäkuussa 2021

LähiTapiola-ryhmän tulos kasvoi merkittävästi vertailukaudesta. Tuloksen kasvuun vaikuttivat erityisesti alkuvuoden hyvä sijoitustoiminnan tulos sekä vakuutusliiketoiminnan korvaus- ja liikekulujen lasku.

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo jatkoi kasvuaan alkuvuonna, ja kasvua vertailukauteen on 2,5 prosenttia. Alueyhtiöiden osalta maksutulon kasvu oli 3,4 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee osaltaan se, että LähiTapiola-ryhmän asiakaspysyvyys on ollut ennätyksellisen korkealla koko pandemian ajan.

Vahinkovakuuttamisen tehokkuutta mittaava ryhmän toimintakulusuhde oli 27,9 prosenttia. Toimintakulut laskivat vertailukaudesta 6,6 prosenttia.

Koronapandemia ja yhteiskunnassa alkuvuonna vallinneet rajoitustoimet ovat edelleen osaltaan vaikuttaneet vahinkovakuutuksen korvauskulukehitykseen, kun henkilövakuutusten korvausmäärät ovat pysytelleet ensimmäisellä vuosipuoliskolla normaalia matalampina. Alkukesän myrskyvahinkoja olemme korvanneet asiakkaillemme erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa. Ryhmän vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 85,5 prosenttia.

LähiTapiola-ryhmä osti syksyllä 2020 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n vahvistaakseen säästämisen ja sijoittamisen palveluitaan. Seligson & Co:n hallinnoimien varojen määrä on kasvanut vuodenvaihteesta 9,8 prosenttia. Myös Seligson & Co:n liiketulos on edelleen parantunut. LähiTapiola-ryhmä on kevään aikana lunastanut loputkin Seligson & Co:n osakkeet ja yhtiö on nyt kokonaan LähiTapiola-ryhmän omistuksessa.

LähiTapiola-ryhmä on sopinut S-Pankki Oyj:n ja FIM Varainhoito Oy:n kanssa FIM Varainhoidon hallinnoimien LähiTapiola-rahastojen hallinnon siirtymisestä Seligson & Co:lle loppuvuoden aikana. Hallinnon siirto mahdollistaa LähiTapiola-rahastojen kustannustehokkaamman hoitamisen sekä rahastoliiketoiminnan joustavamman kehittämisen. LähiTapiola-ryhmä luopuu samassa yhteydessä omistusosuudestaan S-Pankissa.

Suotuisa sijoitusmarkkinan kehitys vuonna 2021 yhdessä kannattavan vakuutustoiminnan kanssa nostivat LähiTapiola Henkiyhtiön kokonaistuloksen selvästi positiiviseksi. Hyvän tuloksen myötä vakavaraisuus vahvistui alkuvuonna 2021 yli koronapandemiaa edeltävän tason. Riskihenkivakuutuksessa ja ryhmäeläkevakuutuksessa maksutulon pitkään jatkunut hyvä kehitys jatkui edelleen ja säästämisen maksutulo kääntyi uudelleen kasvuun. Riskihenkivakuutuksessa maksutulo kasvoi 3,5 prosenttia ja ryhmäeläkkeessä 15,3 prosenttia. Säästämisen maksutulo kasvoi 11,4 prosenttia ja henkivakuutuksen kokonaismaksutulo tämän myötä 8,6 prosenttia.

Myös LähiTapiola Varainhoidon liikevaihto ja tulos ovat jatkaneet tasaista kasvuaan. Alkuvuoden vahva markkinakehitys kasvatti sekä hallinnoitavia varoja, että palkkiotuottoja. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito-konsernin liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden uusien rahastojen lanseerauksen sekä rahastopääomien kasvun myötä.

LähiTapiola Rahoituksen rahoituskannan kasvu ja tuloskehitys jatkuivat vahvana. Yhtiö vahvisti myös merkittävästi jälleenrahoitusasemaansa tekemällä julkisen yli 550 miljoonan euron arvopaperistamistransaktion.

Vahinkovakuutuksen järjestelmäuudistushanke on edennyt hyvin. Panostamme uusiin tietoteknisiin ratkaisuihin tavoitteenamme helppous, nopeus ja laadukkuus kaikissa palvelukanavissamme.

LähiTapiola-ryhmä jatkaa edelleen strategista yhteistyötä S-ryhmän kanssa. Sen osana olemme solmineet jatkosopimuksen bonusyhteistyöstä S-ryhmän kanssa, eli myös jatkossa omistaja-asiakkaamme saavat S-bonusta LähiTapiolan vakuutusmaksuista.

Korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiolan asiakkaille maksettiin vahinkovakuutuksen korvauksina vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 359 miljoonaa euroa (361). Lisäksi asiakkaille hyvitettiin vahinkovakuutuksen keskittämisetuina 47 miljoonaa euroa (45) sekä vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 17 miljoonaa euroa (17).

Henkivakuutuksista asiakkaillemme maksettiin korvauksia yhteensä 189 miljoonaa euroa (234).

Nimitykset

LähiTapiola Vahinkoyhtiön toimitusjohtajana aloitti Hanna Hartikainen 1.5.2021.
LähiTapiola-ryhmän vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana aloitti Eeva Salmenpohja 22.4.2021.

Lue koko tiedote täältä.