Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiolan asiantuntija: Yhtiöiden palkitsemisraporteissa parannettavaa – ulkomailla osakkeenomistajien aktiivisuus on jo trendi

29.6.2021 - Talous

Korona muutti pörssiyhtiöiden yhtiökokoukset virtuaalisiksi. LähiTapiola Varainhoidon salkunhoidosta ja kestävästä sijoittamisesta vastaava johtaja Outi Kalpio on huolissaan osakkeenomistajien ja johdon välisestä keskustelusta, joka virtuaalikokouksissa jäi liian vähälle.

Korona mullisti suomalaisten pörssiyhtiöiden yhtiökokoukset. Kuten viime keväänä kokoukset oli järjestettävä virtuaalisesti kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Salkunhoidosta ja kestävästä sijoittamisesta vastaava johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta sanoo virtuaalikokousten sujuneen jo melko rutinoituneesti. Osakkeenomistajat osallistuivat kokouksiin antamalla äänensä ennakkoon. Useimmille yhtiöille osakkeenomistajat pystyivät lähettämään etukäteen kysymyksiä, joihin yhtiö vastasi verkkosivuillaan ennen kokousta.

- Tätä tärkeää osakkeenomistajan perusoikeutta esittää yhtiökokoukselle kysymyksiä osa osakkeenomistajista käyttikin. Virtuaalikokousten järjestelyissä oli kuitenkin harmillista, että itse yhtiökokouksessa ei reaaliaikaiselle dialogille tai interaktiivisuudelle ollut mahdollisuutta vaan kokoukset olivat yksisuuntaisia johdon monologeja. Yksi yhtiökokouksen tärkeä elementti on dialogi, yhtiön toimintaan liittyvien oleellisten kysymysten esittäminen ja tarvittaessa johdon haastaminen strategian, tavoitteiden ja niiden toteutumisen osalta, Kalpio sanoo.

Kalpio uskoo, että virtuaalisuus yhtiökokouksissa on varmasti tullut jäädäkseen ainakin jollain tavoin. Moni yhtiö varmasti pohtii - lainsäädännön sallimissa puitteissa - järjestääkö kokouksensa ensi keväänä fyysisenä, virtuaalisena vai jonkinlaisena hybridinä. ”Osakkeenomistajien mahdollisuudet kysymysten esittämiseen ja aitoon keskusteluun on kuitenkin turvattava paremmin”, Kalpio muistuttaa.

Monen yhtiön palkitsemisraportit jäivät palkitsemispolitiikan tavoin liian yleisiksi

LähiTapiola Varainhoito osallistui tänä keväänä noin 25 suomalaisen pörssiyhtiön yhtiökokoukseen omaisuudenhoitoasiakkaidensa valtuuttamana. Määrä vastaan noin 60 prosenttia Varainhoidon omaisuudenhoitoasiakkaiden omistuksessa olevista suomalaisista pörssiyhtiöistä.

Varainhoito esitti ennakkoon tarkentavia kysymyksiä esityslistan kohdista joillekin yhtiöille. Valtaosa kysymyksistä koski palkitsemisraportointia. Yhtiökokouksen esityslistan ulkopuolisista hyvän hallintotavan asioista Varainhoito on tarpeen mukaan yhteydessä yhtiöihin erikseen.

Viime vuonna yhtiökokousten esityslistoille nousi uutena asiana yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on esitettävä yhtiökokoukselle neuvoa-antavaan äänestykseen neljän vuoden välein. Kalpio sanoo monessa yhtiössä palkitsemispolitiikan käsittelyä vaivanneen ympäripyöreys ja nopeus. Toimet vaikeuttivat osakkeenomistajien mahdollisuutta arvioida palkitsemisen tarkoituksenmukaisuutta yhtiön strategian tai osakkeenomistajien edun kannalta. Sama ympäripyöreys vaivasi tänä keväänä yhtiökokouksille esitettyjä palkitsemisraportteja.

-Ottaen huomioon palkitsemispolitiikan ympäripyöreyden, ei liene yllätys, että useilla yhtiöillä niin Suomessa kuin muissa maissa palkitsemisraportti oli vajavainen muun muassa palkkioinnin kriteerien, tavoitteiden ja toteutumisasteiden läpinäkyvyyden osalta.

Osakkeenomistajien aktiivisuus kasvaa ulkomailla

Viime vuosien trendi etenkin ulkomaisissa pörssiyhtiöissä on osakkeenomistajien lisääntynyt aktiivisuus. Osakkeenomistajat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti yritysten kestävyystekijöihin, joista on tehty esityksiä yhtiökokousten esityslistoille. Etenkin Yhdysvalloissa esityksiä on tehty entistä enemmän ja ne ovat myös saaneet kannatusta.

- Ehdotuksissa vaadittiin mm ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden asetantaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksista raportointia, toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolin eriyttämistä sekä raportointia sosiaalisen vastuun toteutumista hankintaketjussa.

Julkisuutta sai erityisesti öljy-yhtiö EXXONin toukokuinen yhtiökokous, jossa yhtiön osakkeenomistajat kaatoivat hallituksen esityksen ja valitsivat hallitukseen kolme uutta jäsentä edistämään yhtiön siirtymistä pois fossiilisesta liiketoiminnasta. Päätöstä on luonnehdittu historialliseksi.

LähiTapiola Varainhoito kannatti EXXONin osakkeenomistajien esitystä uusista hallituksen jäsenistä sekä muun muassa esitystä toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolin eriyttämisestä.

LähiTapiola Varainhoito osallistui Suomen ulkopuolella yli 400 yhtiön yhtiökokoukseen maailmanlaajuisesti. Varainhoito äänesti palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan, jos esitys ei vastannut läpinäkyvyyteen liittyviä standardeja. Lisäksi se kannatti useita osakkeenomistajien esityksiä, kun ne olivat tarkoituksenmukaisia ja oikeansuhteisia.

LähiTapiola Varainhoito raportoi tarkemmin yhtiökokousaktiviteetistaan kestävän sijoittamisen puolivuosi- Ja vuosiraportoinnin yhteydessä.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää