Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokoukset 4.5.2021

12.4.2021 - Talous

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinaiset yhtiökokoukset pidetään tiistaina 4.5.2021 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1, Espoo.

LähiTapiola Henkiyhtiön kokous alkaa kello 9.30 ja LähiTapiola Vahinkoyhtiön kokous kello 11.00.

Yhtiökokouksiin voivat osallistua yhtiön osakkaat, joita LähiTapiola Vahinkoyhtiössä ovat vakuutuksenottajat ja LähiTapiola Henkiyhtiössä vakuutuksenottajien lisäksi myös takuuosuuden omistajat.

Vakuutuksenottajan osallistumisoikeus edellyttää, että tällä on yhtiössä voimassa oleva, viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu vakuutus.

Tutustu yhtiökokouskutsuihin ja kokouksissa käsiteltäviin asioihin:
LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokouskutsu

LokalTapiola Livbolags kallelse till ordinarie bolagstämma

LähiTapiola Vahinkoyhtiön yhtiökokouskutsu

LähiTapiola Skadebolags kallelse till ordinarie bolagstämma

Erityisohjeita osallistumisesta yhtiökokouksiin vallitsevan koronavirustilanteen johdosta:

LähiTapiola ottaa huomioon koronavirustilanteen yhtiökokousjärjestelyissään. Yhtiökokoukset järjestetään siten, että Suomen viranomaisten ohjeita pystytään noudattamaan.

Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön osakkaita kehotetaan vakavasti harkitsemaan, onko kokoukseen osallistuminen tällä kertaa välttämätöntä.

Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kokousjärjestelyt poikkeavat normaalista:

  • Yhtiökokous pidetään mahdollisimman suppeana kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset. Kokouksessa käsitellään tiivistetyn esitysmateriaalin pohjalta ainoastaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset pakolliset asiat.
  • Kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrää rajoitetaan siten, ettei samassa tilassa olevien henkilöiden määrä ylitä viranomaismääräysten mukaista suurinta sallittua osanottajamäärää julkisessa kokouksessa. Tarvittaessa ryhdymme erityisjärjestelyihin jakaaksemme osanottajat useaan erilliseen huonetilaan.
  • Kokouksessa yhtiötä edustavat fyysisesti vain välttämättömät henkilöt eli hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Lisäksi paikalla ovat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
  • Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen valtuuttamansa edustajan välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla lakimies Anne Lauriala tai hänen määräämänsä henkilö edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa. Valtakirjapyynnöt pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@lahitapiola.fi.

Toivomme yhtiön osakkailta ymmärrystä vallitsevissa erityisissä olosuhteissa. Toivomme, että tilanne palautuu normaaliksi mahdollisimman nopeasti, ja että yhtiökokoukset voidaan taas jatkossa järjestää normaalisti ilman erityisjärjestelyjä.

Ilmoittautuminen yhtiökokouksiin

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 27.4.2021 klo 16.00. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Mikäli osakas ilmoittautuu yhtiökokoukseen internet-sivujen kautta tai puhelimitse, pyydetään mahdollinen valtakirja toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@lahitapiola.fi tai postitse osoitteeseen LähiTapiola/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA.