Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrittäjien keskimääräinen sairauspäiväraha on vain muutamia kymppejä päivässä

25.2.2021 - Työelämä

Suomalaiset yrittäjät maksoivat vuonna 2019 lakisääteistä YEL-vakuutusta keskimäärin 21 900 euron työtulonsa mukaan. Tämän työtulon mukainen Kelan maksama sairauspäiväraha on vain noin 51 euroa päivässä. Eläkeajan koittaessa nyt päälle nelikymppinen yrittäjä nauttisi aikanaan 68-vuotiaana eläkettä 706 euroa kuukaudessa. Asiantuntija kehottaa yrittäjiä ennakoimaan tulevaa toimeentuloaan sekä ennen kaikkea perehtymään siihen, mihin kaikkeen vapaasti valittavan YEL-maksun määrä vaikuttaa.

Yrittäjien keskimääräinen bruttosairauspäiväraha on noin 51 euroa arkipäivältä. Moni havahtuu asiaan vasta liian myöhään – eli sairastuttuaan.

- Enimmäkseen yrittäjät vakuuttavat tilansa ja kalusteensa, mutta itsestä huolehtimista siirretään tulevaisuuteen. Usein yrittäjät toistelevat, ettei heillä ole varaa sairastaa. Se johtuu osittain siitä, että keskimääräinen työtulo on useimmissa tapauksissa aivan liian alhainen todelliseen tarpeeseen nähden, toteaa Työeläkeyhtiö Elon yhteyspäällikkö Mia Itkonen, joka on työskennellyt vuosia yrittäjien kanssa.

Vuonna 2019 keskimäärin suomalaiset yrittäjät arvioivat oman työtulonsa olevan vuosittain 21 900 euroa, jonka mukaan he maksoivat YEL-vakuutustaan. Eläketurvakeskuksen mukaan viimeisten viiden vuoden aikana niiden yrittäjien määrä on tuplaantunut, jotka maksavat entistä pienempää, alinta mahdollista YEL-vakuutusta. Tämän Itkonen näkee huolestuttavana heidän tulevaisuutensa kannalta.

- Luvuissa näkyy varmasti muun muassa kevytyrittäjyyden lisääntyminen ja pätkätöiden tekeminen. Moni yrittäjä havahtuu asiaan vasta muutamaa vuotta ennen eläkeiän alkamista, eikä siinä vaiheessa tilannetta enää ehdi merkittävästi korjata, koska lopulliseen eläkkeen määrään huomioidaan koko henkilön työhistoria.

Miten yrittäjät selviytyvät?

Jos yrittäjä päättää vakuuttaa itsensä alimman mahdollisen työtulon mukaan (8 063,57 euroa vuodessa), hän mitoittaa silloin myös sosiaaliturvansa minimiin. YEL vaikuttaa sosiaaliturvaan eli Kelan maksamiin etuuksiin sekä työeläkeyhtiön kautta maksettaviin etuuksiin, esimerkiksi ammatilliseen kuntoutukseen, työkyvyttömyyseläkkeeseen ja vanhuuseläkkeeseen. Myös esimerkiksi vanhempainpäivärahan suuruus määrittyy työtulon mukaan.

- Yrittäjä on yrityksen tärkein osa, mutta silti YEL-vakuutusmaksu on tyypillisesti se, mistä säästetään yritystoiminnan ensimmäisten vuosien aikana. Uusi yrittäjä saa neljän ensimmäisen vuoden aikana aloittavan yrittäjän alennuksen, joka on 22 prosenttia. Sen jälkeen asia saattaa helposti unohtua, vaikka yritystoiminta kukoistaisi.

Lakisääteisestä turvasta tulisi huolehtia

Osa haluaa varautua toisella tavalla ”pahan päivän” varalle”. Erilaiset säästöt, sijoitukset ja vakuutukset voivat olla yhdenlaisia keinoja varautua yllättäviin tilanteisiin. Toiset ajattelevat, että esimerkiksi sairastuttuaan vaikka myy sijoituksiaan tai muuta omaisuuttaan.

- Kannattaa miettiä, onko nopea omaisuuden realisointi järkevää tai kannattavaa pakkotilanteessa. Jos sairastuu yllättäen, ei välttämättä ehdi tehdä sellaista, jota on ajatellut. Kiinteät ja muut pakolliset kulut on kuitenkin maksettava. Mielestäni lakisääteisestä turvasta ei kannata säästää niin, että sitä paikkaa muilla tavoin.

Eläke vain reilu 700 euroa kuukaudessa

Yrittäjän eläke määräytyy hänen maksamansa YEL-vakuutuksen summan mukaisesti. Jos esimerkiksi vuonna 1978 syntynyt yrittäjä saa 21 900 euron vuositulon mukaista työeläkettä, se on kuukaudessa reilu 700 euroa. Tämän lisäksi Kela maksaa hieman kansaneläkettä.

- Eläkkeelle jäädessä tulotaso usein laskee. Ikääntyessä esimerkiksi sairaus- ja lääkekulutkin tyypillisesti kasvavat. Nykytilastojen varassa monien yrittäjien tulevaisuuden tilanne ei tästä eroa. Toisaalta, omaa eläkeajan toimeentuloa voi korottaa tekemällä myös töitä eläkkeen rinnalla, Itkonen toteaa.

Artikkelin luvut ja laskelmat on tehty Elon laskurissa yrittäjälle, joka on syntynyt vuonna 1978 ja ilmoittanut työtulokseen 21 900 euroa vuodessa. Tosi asiassa lopulliseen eläkkeeseen vaikuttavat myös aikaisempi työhistoria. Kokeile YEL-laskurilla, miten YEL-työtulo vaikuttaa eläkkeesi määrään, sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi.

Yleisiä myyttejä YEL-vakuutuksesta:

”Ei sitä YEL-vakuutusta kannata maksaa, koska en nosta palkkaa.”
YEL-vakuutus on lakisääteinen vakuutus, jos yrittäjän työtulo on vuodessa yli 8 063,57 euroa (2021). Se muodostaa yrittäjän tapaturmavakuutuksen kanssa yrittäjän sosiaaliturvan perustan. YEL-vakuutuksen merkitys korostuu erityisesti, jos sairastuu. YEL-vakuutus kerryttää eläkettä ja antaa taloudellista turvaa, jos yrittäjä joutuu työkyvyttömäksi tai työttömäksi. Lisäksi se sisältää perhe-eläketurvan ja vaikuttaa esimerkiksi Kelasta haettaviin sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin.

”Yrittäjä saa pienemmän eläkkeen kuin palkansaaja.”
Yrittäjän ja palkansaajan eläke karttuu samalla tavalla työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (Yel) mukaisesti. Yrittäjillä saattaa olla mielikuva, että heidän eläkkeensä olisi pienempi siksi, että ovat yrittäjiä. Se voi johtua siitä, että yrittäjät ovat ilmoittaneet palkansaajaa pienemmän työtulon.

”YEL-vakuutus on huono sijoitus.”
YEL ei ole sijoitus vaan se on lakisääteinen vakuutus, joka pitää huolen yrittäjästä koko elinajan. Siihen liittyvät korvaukset on säädetty lailla. Sen arvo ei tipu toisin kuin sijoituksen arvo voi alentua. Maksussa olevat eläkkeet korotetaan automaattisesti vuosittain työeläkeindeksillä.