Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuullinen sijoittaminen sopii pääomasijoittajan työkalupakkiin

3.9.2020 - Justus Hollo

Miten pääomasijoittaja toteuttaa vastuullista sijoittamista? LähiTapiola Vaihtoehtorahastojen salkunhoitaja Justus Hollo sanoo toimintatapoja olevan useita.

Lukuisat pääomasijoitusrahastoja hallinnoivat yhtiöt ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja ne jotka eivät ole, perustavat kuitenkin monesti oman vastuullisen sijoittamisen politiikkansa näihin periaatteisiin:

  1. Sisällytämme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät tekijät sijoituskohteiden arviointiin ja sijoituspäätösten tekemiseen.
  2. Olemme aktiivisia omistajia ja huomioimme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät omistajapolitiikassamme.
  3. Edellytämme investointikohteiltamme riittävää tiedonantoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien vaikutuksista.
  4. Edistämme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä ja käyttöönottoa sijoitusalan toimijoiden joukossa.
  5. Teemme yhteistyötä muiden allekirjoittajien kanssa edistääksemme periaatteiden tehokasta käyttöönottoa.
  6. Raportoimme toimistamme ja kehityksestämme periaatteiden käyttöönotossa.

Miten pääomasijoittajat käytännössä toteuttavat periaatteet?

Toimintamalleja on monia. Osa näkee vastuullisen sijoittamisen yhtenä arvonluonnin työkaluna ja haluavat profiloitua vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöinä. Toisille kyse on ennemminkin riskienhallinnasta. Toisaalta markkinalta löytyy yhä toimijoita, joilla ei ole aktiivista vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. On myös hyvä muistaa, että markkinatoimijat ovat resursseiltaan ja strategioiltaan erilaisia, mikä vaikuttaa osaltaan toimintatapaan.

Yhtä kaikki vastuullisen sijoittamisen periaatteet istuvat hyvin pääomasijoittajien toimintakehikkoon ja on pääomasijoittajasta kiinni, miten tähän mahdollisuuteen tarttuu.

Ennen sijoitusten tekemistä pääomasijoittajat perehtyvät sijoituskohteisiinsa perusteellisesti. Tämä niin sanottu due diligence –vaihe sisältää muun muassa lukuisten eri aihealueiden tarkistuksia, keskusteluja toimialan asiantuntijoiden kanssa ja yrityksen tulevaisuuden suunnittelua.

Oli kyse riskienhallinnasta tai arvonluonti potentiaalin identifioimisesta, vastuullinen sijoittaminen integroituu tähän erinomaisesti.

Hankevirtatyössä ja viimeistään tässä on mahdollista hyödyntää perinteistä vastuullisen sijoittamisen työkalua, pois suljentaa, mutta toisaalta tässä vaiheessa on mahdollista jo luoda myös tulevia suunnitelmia ja tavoitteita vastuullisuustyölle.

Pääomasijoittajat ostavat useimmiten enemmistön kohdeyhtiöstä ja vaikuttavat kohdeyhtiön toimintaan aktiivisesti hallituksesta käsin. Tämä mahdollistaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden viemisen konkreettisesti kohdeyhtiön hallituksen agendalla ja sen kautta jalkauttamisen yrityksen operatiiviseen toimintaan asti omistusaikana. Tämä aktiivinen enemmistöomistajuus erottaa pääomasijoittajat listatulle markkinalle sijoittavista taloista ja mahdollistaa toiminnan vaikuttavuuden.

Pääomasijoittajien suosiossa on viime vuosina olleet toimialat kuten IT-sektori, jossa suorat vaikutukset ympäristöön eivät välttämättä ole niin suuria kuin perinteisimmillä teollisuuden aloilla. Toimialasta riippumatta vaikutusmahdollisuuksia löytyy kuitenkin esimerkiksi hyvään hallintotapaan liittyen. Etenkin pieniin ja keskisuurin yhtiöihin sijoitettaessa pääomasijoittajan työkalupakkiin kuuluu monesti yhtiön hallinnon ja raportoinnin kehittäminen. Tähän prosessiin istuu luontevasti myös vastuullisuusraportoinnin kehittäminen.

Toimialalla vaikuttavat järjestöt luovat hyvät mahdollisuudet pääomasijoittajille edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa. Esimerkiksi kotimaassa Pääomasijoittajat on perustanut oman vastuullisen sijoittamisen työryhmänsä ja toisaalta eurooppalaisella tasolla Invest Europe luo puitteet tälle työlle.

Sen lisäksi, että pääomasijoittajat vaikuttavat toimialan eri järjestöissä, pääomasijoittajat tekevät yhteistyötä muiden allekirjoittajien kanssa. Tästä esimerkkinä yhteistyö rahastosijoittajien kanssa. Parhaat toimijat käyvät aktiivista dialogia sijoittajiensa kanssa ja sparraavat siten toisiaan.

Tämä tarkastelu jää pintaraapaisuksi pääomasijoittajien toimintaan vastuullisen sijoittamiseen liittyen. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat sijoittajia raportoimaan toimistaan ja kehityksestään periaatteiden käyttöönotossa. Niinpä lisätietoja eri toimijoiden vastuullisen sijoittamisen toimintavoista löytyykin nykyään aiheesta enemmän kiinnostuneille varsin hyvin julkisesti pääomasijoitusyhtiöiden internetsivuilta.

Justus Hollo
salkunhoitaja
LähiTapiola Vaihtoehtorahastot

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää