Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola-ryhmän puolivuotiskatsaus 1-6/2020: Tuimme asiakkaitamme monin eri tavoin poikkeusoloissa

18.8.2020 - Talous

Elämänturvayhtiössä vuoden alkupuoliskoa leimasi poikkeuksellinen korona-aika. Sijoitusmarkkinoiden kehitys vaikuttaa keskeisesti LähiTapiola-ryhmän tuloskehitykseen. Koronaviruspandemia aiheutti sijoitusmarkkinoilla merkittäviä liikkeitä kevään aikana.

LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Juha Koponen kommentoi:

”Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko on ollut poikkeuksellinen. Koronapandemian vuoksi talous ja sijoitusmarkkinat heikkenivät selvästi ja tämä näkyi myös LähiTapiolan tuloskehityksessä tammi-kesäkuussa.

LähiTapiola-ryhmän liiketulos ja kokonaistulos ovat alentuneet selvästi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan sijoitusmarkkinoiden voimakkaiden liikkeiden johdosta. Olemme kuitenkin erittäin vakavarainen yhtiöryhmä, ja siksi kestämme poikkeusliikkeet sijoitusmarkkinoilla.

Tammi-kesäkuussa LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan ensivakuutuksen maksutulo oli 786 miljoonaa euroa. Se kasvoi 4,7 prosenttia vuodentakaisesta jaksosta. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua parani ollen 95,9 prosenttia.

Henkivakuutuksen maksutulo oli 225 miljoonaa euroa, laskien vuodentakaisesta kahdeksan prosenttia. Tämä johtui säästämisen maksutulon laskusta. Negatiivisten sijoitustuottojen takia ryhmän kokonaistulos jäi 210 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Haluamme olla asiakkaidemme arvostama elämänturvan kumppani. Vastuullisuus ja paikalliset elämänturvateot ovat elämänturvamme ytimessä. Koronapandemia vaikutti sekä henkilö- että yritysasiakkaisiimme, joita tuimme tarjoamalla erilaisia asiakasjoustoja esimerkiksi maksuaikoihin ja vuokriin. Lisäksi lahjoitimme yli miljoona euroa Suomen Punaiselle Ristille koronavastaiseen työhön.”

Turvallisuus – Turvaamme asiakkaitamme riskien varalta ja ennaltaehkäisemme vahinkoja

  • Vahinkovakuuttamisen maksutulosta lähes 40 prosenttia tulee liikenteen ja kulkuneuvojen vakuuttamisesta.
  • Koronapandemian hiljentämä autokauppa vaikutti myös LähiTapiolan autovakuutusten myyntiin etenkin huhtikuussa. Myynti on sen jälkeen palautunut lähes ennalleen. Olemme edelleen liikennevakuuttamisen markkinajohtaja ja markkinaosuutemme on vahva sekä kaikissa ajoneuvoissa (32 %) että yksityishenkilöiden henkilöautoissa (30 %).

Talous – Autamme asiakkaitamme varautumaan taloudellisesti ja vaurastumaan

  • Sijoitusmarkkinoilla korona aiheutti turbulenssia monille sijoittajille ja monissa säästämisen tuotteissa. Oman ja läheisten turvan parantaminen on korostunut koronapandemian aikana. LähiTapiola Henkiyhtiön riskihenkivakuutuksen verkkomyynti kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. LähiTapiola Henkiyhtiö on riskihenkivakuuttamisen markkinajohtaja Suomessa yli 30 prosentin markkinaosuudella.
  • Katsauskauden jälkeen LähiTapiola-ryhmä hankki elokuussa osake-enemmistön Seligson Rahastoyhtiö Oyj:stä vahvistaakseen pitkäaikaisen säästämisen ja sijoittamisen palveluitaan. Yhtiön rahastoliiketoiminta täydentää LähiTapiola-ryhmän talouden palveluita ja toteutuessaan tarjoaa asiakkaillemme entistä monipuolisemman, tunnetusti laadukkaiden palvelujen kokonaisuuden. Yrityskauppa vaatii vielä viranomaishyväksynnän.

Terveys – Edistämme asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi ja tervehtymistä tukien

  • Asiakkaidemme yhteydenotot TerveysHelppi-palvelussamme kasvoivat etenkin maaliskuussa. Asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla (NPS 79).

LähiTapiola-ryhmän kehitys tammi-kesäkuussa 2020:

Elämänturvayhtiössä vuoden alkupuoliskoa leimasi poikkeuksellinen korona-aika. Sijoitusmarkkinoiden kehitys vaikuttaa keskeisesti LähiTapiola-ryhmän tuloskehitykseen. Koronaviruspandemia aiheutti sijoitusmarkkinoilla merkittäviä liikkeitä kevään aikana.

Sijoitustoiminnan tuotot olivat negatiiviset kesäkuun lopussa, vaikka pandemian aiheuttamasta kevään tuottojen pohjasta sijoitusten arvot ovat selvästi palautuneet ylöspäin.

Vakuutustoiminnan maksutulovolyymien kehitys on ollut vallitsevaan tilanteeseen nähden hyvä.

Palkkasummien negatiivinen kehitys, taloudellisen aktiviteetin vähentyminen ja uusien autojen kaupan hiljeneminen ovat alentaneet maksutulokehitystä. Vakuutusmyynnin volyymit ovat laskeneet poikkeuksellisessa tilanteessa, mutta samalla myös asiakkaiden pysyvyys on parantunut. Taloudellisen toimeliaisuuden ja liikkumisen vähennyttyä sekä yleisen varovaisuuden lisäännyttyä vahinkomäärät ovat laskeneet, millä on korvauskuluja laskeva vaikutus. LähiTapiolan tehokkuus parantui maksutulon kasvaessa ja toimintakulujen pysyessä ennallaan.

LähiTapiola Vahinkoyhtiössä alkuvuosi käynnistyi hyvin ja kasvunäkymät vuodelle olivat positiiviset. Koronapandemian johdosta näkymät taittuivat selvästi, vaikka pandemian alkuvaiheessa oli havaittavissa yritysten halua laajentaa vakuutusturvaansa. Tämä näkyi vapaaehtoisen vakuuttamisen kasvuna.

Alkuvuoden maksutulon kehityksestä johtuen ja vahinkomäärien laskun johdosta LähiTapiola Vahinkoyhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos on -24 miljoonaa euroa. Kokonaistulosta heikentää oleellisesti sijoitustoiminnan tuotot, jotka jäivät negatiivisiksi.

Sijoitustuottojen kehityksellä oli merkittävä vaikutus myös LähiTapiola Henkiyhtiön tulokseen. Alkuvuoden aikana LähiTapiola Henkiyhtiön riskihenkivakuutuksen verkkomyynti kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna ja ryhmäeläkevakuutusten maksutulo jatkoi kasvuaan.

Riskihenkivakuuttamisen positiivisesta kehityksestä huolimatta Henkiyhtiön maksutulo laski 18 miljoonaa euroa säästämisen maksutulon vähennyttyä 25 miljoonaa euroa. Säästämisen asiakkaiden luottamus kuitenkin säilyi LähiTapiolaan koronakriisin aikana, mikä näkyi kevään tilanteeseen nähden alhaisina takaisinostojen määrinä.

Sijoitusmarkkinoiden haasteellisuudesta huolimatta asiakkaamme luottavat edelleen asiantuntevaan ja vastuullisesti toimivaan varainhoitoomme. Rahastoluokittaja Thomson Reuters Lipper on arvioinut LähiTapiola Varainhoidon Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa neljänä vuonna peräkkäin. Morningstar palkitsi LähiTapiola Maailma 50 -rahaston parhaana yhdistelmärahastona, minkä lisäksi LähiTapiola voitti parhaan rahastotalon palkinnon koko valikoiman osalta.

LähiTapiolan hallinnoimissa kiinteistöissä koronapandemia on näkynyt erityisesti toimitilavuokralaisten liiketoiminnan häiriöinä. LähiTapiola on tukenut vuokralaisiaan merkittävästi erilaisin vuokrajoustoin.

LähiTapiola-ryhmä kasvatti keväällä omistusosuuttaan mittavassa Tampereen Kansi ja Areena -hankkeessa, kauppakeskus Redissä ja Helsingin Kaisaniemenkatu 1:ssä. LähiTapiola avasi ensimmäiset pääomarahastonsa ryhmän ulkopuolisille sijoittajille. LähiTapiola Pääomasijoitus IV Ky ja LähiTapiola Velkasijoitus II Ky -rahastot ovat herättäneet kiinnostusta sijoittajissa.

Koronakevät laski uusien autojen myyntiä, minkä vaikutukset jatkuvat pitkälle syksyyn. Käytettyjen autojen myynti palautui notkahduksen jälkeen vahvaan kasvuun ylittäen loppukeväästä viime vuoden vastaavan ajan myynnit. Uskomme käytettyjen autojen myynnin jatkuvan vilkkaana, mikäli varastoihin saadaan riittävästi täydennystä.

Osamaksu- ja leasingrahoituksen osuus myytyjen autojen ostotapana kasvoi voimakkaasti kevään aikana muiden rahoitusratkaisujen osuuden pienentyessä selkeästi. LähiTapiola Rahoituksen rahoituskannan kasvu on jatkunut keväällä. Koronan heikentämään yleiseen taloudelliseen tilanteeseen varauduimme kasvattamalla luottotappiovarauksia. Tuloksentekokyky on säilynyt vahvana ja odotamme kannattavan rahoituskannan kasvun jatkuvan syksylläkin. Koronapandemiasta aiheutunut markkinahäiriö vaikutti LähiTapiola Varainhoidon ja Kiinteistövarainhoidon palkkiotuottoihin alentavasti.

Juha Koponen ryhtyi hoitamaan hallituksen puheenjohtajatehtävän lisäksi muita LähiTapiola-ryhmän pääjohtajan tehtäviä 1.7.2020 alkaen. Ryhmän päätöksentekoa selkeytettiin kevään aikana järjestelemällä uudelleen ryhmätason toimintojen johtamisrooleja.

Asiakkaille hyvitettiin vahinkovakuutuksen keskittämisetuina lähes 40 miljoonaa euroa ja maksettiin korvauksina 361 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 17 miljoonaa euroa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lue lisää täältä.