Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sijoittajista puolet huomioi vastuullisuusnäkökulmia sijoituspäätöksissään koronakriisinkin aikana – kestävä kehitys on vahvin valintakriteeri

26.5.2020 - Talous

Puolet suomalaisista piensijoittajista tekee sijoituksiaan painottaen valinnoissaan myös sijoituskohteen tai varainhoitajan vastuullisuutta, ilmenee LähiTapiolan kyselystä.

Vastuullisuus painaa sijoittajien sijoituspäätöksissä. Tämä ilmenee LähiTapiolan teettämästä kyselystä. Sen mukaan puolet kyselyyn vastanneista piensijoittajista painottaa sijoitusvalinnoissaan myös vastuullisuutta.

Ympäristön, sosiaalisen ja yhteiskuntavastuun (ESG) huomioiva vastuullinen sijoittaminen on vahvistanut asemaansa myös piensijoittajien keskuudessa. Useille suurille, institutionaalisille sijoittajille vastuullinen sijoittaminen on jo arkipäivää. Vastuulliselle sijoittajalle ESG-valintakriteerit painavat sijoitusvalinnoissa samalla lailla kuin esimerkiksi tuottonäkymät tai riski.

LähiTapiolan kyselyyn vastanneista 865 sijoittajasta joka neljäs sanoo vastuullisuuden olevan yhden valintakriteereistään sijoituskohdetta tai varainhoitajaa valitessaan. 15 prosenttia vastanneista painottaa vastuullisuutta erityisesti yksittäistä sijoituskohdetta valitessaan, kun joka kymmenellä vastanneella vastuullisuus vaikuttaa erityisesti varainhoitajan valinnassa.

- Vastuullisuuden merkitys yhtenä osatekijänä sijoituspäätöksissä on selvästi noussut viime vuosina, myös yksityissijoittajien keskuudessa. Vastuullisuus onkin yksi megatrendeistä, joka tulee vaikuttamaan toimintaan kaikilla elämän alueilla, johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta sanoo.

LähiTapiolan kyselyssä hieman vähemmän kuin joka kolmas sijoittaja sanoi, ettei vastuullisuudella ole mitään vaikutusta heidän sijoituspäätöksissään. Vastaajista 26 prosenttia ei osannut sanoa vastuullisuuden vaikutuksista päätöksiinsä.

Koronakevään laaja-alaisen markkina-arvojen laskun jäljiltä sijoittajat ovat olleet huolissaan enemmän sijoitustensa arvonmuutoksesta kuin vastuullisuudesta. Kriteeri on jäänyt sijoittajien sijoituspäätöksissä ainakin hetkellisesti taka-alalle.

Vastuullisuuden huomiotta jättävien sijoittajien määrä on kyselyn mukaan jonkin verran noussut. LähiTapiolan vuosi sitten alkukeväästä teettämässä kyselyssä 21 prosenttia kyselyyn vastanneista sijoittajista ilmoitti, että vastuullisuus ei vaikuta sijoituspäätöksiin mitenkään. Maaliskuun kyselyssä osuus oli noussut 29 prosenttiin.

-On luonnollista, että äkillisessä markkinatilanteessa niin sijoittajien kuin mediankin huomio kohdistuu ensin markkina-arvojen muutoksiin ja talousvaikutuksiin ja kyselyn ajankohta varmasti osui juuri näihin tunnelmiin. Sumun hieman hälvettyä vastuullisuus on kuitenkin palannut keskusteluun voimalla ja uusillakin painotuksilla.

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hillitseminen painavat sijoituspäätöksissä

Kyselyn mukaan vastuullisuuden osa-alueista sijoittajat painottavat sijoituspäätöksissään kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta.
Joka kolmas sanoo painottavansa erityisesti kestävää kehitystä, kuten yritysten innovaatioita tai infrastruktuurin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä sanoo painottavansa 28 prosenttia sijoittajista.

Terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen, kierrätyksen lisääminen, edullinen ja puhdas energia sekä vesistöjen ympäristösuojelu ovat myös monille sijoittajille tärkeitä valintakriteereitä.

- Kyselyn tulokset osoittavat, että erityisesti ympäristöasiat, kuten Ilmastonmuutos, vesien saastuminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen huolettavat ihmisiä ja tilanteeseen halutaan vaikuttaa arkielämän valintojen lisäksi myös omien sijoitusten kautta, Kalpio toteaa.

-Taloudellisen aktiviteetin äkkipysähdys on laskenut globaaleja kasvihuonepäästöjä merkittävästi ja hetkellisesti kirkastanut monet saasteista harmaat taivaat. Päästöjen lasku on kuitenkin vain väliaikaista ja ilman toimenpiteitä päästömäärät palautuvat kestämättömälle polulle aktiviteetin taas vilkastuessa. Sijoittajat mutta myös valtiot ja muut instituutiot ovat avainasemassa, jotta talouden uudelleenkäynnistämiseen suunnattavat elvytystoimet kohdentuvat samalla ilmastonmuutosta hillitseviin hankkeisiin.

Kalpion mukaan koronapandemia on nostanut myös yritysten sosiaalisen vastuun merkityksen uudelle tasolle, pysyvästi. Nyt sijoittaja punnitsee yritysjohdon päätösten vastuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä, on sitten kyse asiakkaista, henkilöstöstä, alihankkijoista tai ympäröivästä yhteiskunnasta. Sosiaalisen vastuunsa hyvin hoitavat yritykset ovat tulevaisuuden voittajia, niin maineeltaan kuin liiketoiminnaltaan.

- Koronapandemia on paljastanut ihmisten ja yhteiskuntien riippuvuuden luonnosta ja toisistaan, osana ekosysteemiä, ja kaikki sen vaikutukset yhteiskuntiin eivät vielä läheskään ole tiedossa. Pandemia tulee muuttamaan kuluttajien käyttäytymistä monella tavoin matkailun, liikkumisen, asumisen, turvallisuuden ja terveyden osalta. Monet näistä muutoksista tukevat myös kestävän kehityksen tavoitteita ja luovat tulevaisuuden sijoitusmahdollisuuksia vastuulliselle sijoittajalle.

LähiTapiolan teettämän kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on toteutettu 27.maaliskuuta ja 2. huhtikuuta välisenä aikana. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 196 suomalaista, jotka olivat iältään 15-74 –vuotiaita. Virhemarginaali on +/- 2,9 prosenttiyksikköä.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta LähiTapiola Varainhoidossa täältä.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää