Konerahoituksella pitkäjänteisyyttä viljelijän työhön - pääomat tuottavaan toimintaan

7.11.2019 - Talous

Traktori ja puimuri

Maatalouden konekauppa on perinteisesti ollut impulsiivista ja maatalousverotuksen ohjaamaa. LähiTapiolan konerahoituksella maatalouden konekauppaan ja siten maatalousyrittäjien saadaan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Maatalous on pääomavaltaista tuotantoa. Tilakoon kasvaessa on mietittävä aikaisempaa tarkemmin mihin maatilan pääomat sidotaan. Keskeistä on, että maatilan maksuvalmius tuotannollisten tarvikkeiden ja palveluiden hankintaan pysyy hyvänä. LähiTapiolan tarjoama konerahoitus on uusi tehokas tapa maatilan konekustannusten hallintaan.

- Perinteisesti konekaupassa myyjä on myynyt sekä koneen että rahoituksen. Konekauppiaan saama hyöty on perustunut omalta osaltaan rahoitusyhtiön konekauppiaalle maksamaan provision. Meidän konerahoituksemme muuttaa koko maatalouden konekaupan rakennetta tarjoamalla rahoitusmuodon joka on konekaupasta riippumaton, sanoo LähiTapiolan kehityspäällikkö Sami Myyrä.

LähiTapiolan konerahoitus mahdollistaa ostajalle käteiskauppaan liittyvien vahvuuksien hyödyntämisen. Konekaupassa hinta on aina neuvottelukysymys, erityisesti silloin kun kaupassa liikkuu myös vaihtokone. Konerahoitus vahvistaa isäntien ja emäntien neuvotteluasemaa.

LähiTapiola LokalTapiola

- LähiTapiolan konerahoitus on joko osamaksu- tai leasingkauppaa. Osamaksurahoitus perustuu osamaksukauppalakiin ja rahoitettava kone siirtyy ostajan omistukseen, kun kaikki maksuerät on suoritettu. Leasingsopimus puolestaan on pitkäaikainen vuokrasopimus, jossa rahoitettava kone ei siirry sopimuskauden loputtua ostajalle, vaan se myydään kolmannelle osapuolelle, sanoo rahoituspäällikkö Petri Leivonen LähiTapiola Rahoitus Oy:stä.

- Arvonlisäveron osalta vähennykset tehdään osamaksusopimuksessa koko kauppahinnasta yhdellä kertaa, kun taas leasing-sopimuksessa ne tehdään kuukausittain kuukausivuokrasta. Myös tämä lisää ostajan mahdollisuutta suunnitella investointiaan pitkäjänteisemmin, Leivonen jatkaa.

Osamaksukaupan etuna viljelijän näkökulmasta on se, että hän voi aloittaa koneesta tehtävien poistojen tekemisen maatalousverotuksessa sinä verovuonna, kun kone on otettu käyttöön. Konepoisto on 25 % poistamattomasta menojäännöksestä, joten sillä on suuri merkitys maatalousyrittäjän verotuksessa.

- Osamaksukauppa mahdollistaa koneen kulumista vastaavien poistojen tekemisen heti kun kone on otettu käyttöön riippumatta siitä, kuinka ison osan koneesta viljelijä on jo maksanut. Käytännössä siis viljelijä saa osamaksukaupalla kohdennettua koneesta aiheutuvat kustannukset myös verotuksessa samalle vuodelle, kuin kustannukset oikeasti realisoituvat osamaksussa, Myyrä neuvoo.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää