Mehiläinen tehnyt ostotarjouksen Pihlajalinnasta

5.11.2019 - Terveys

LähiTapiola

Mehiläinen on tehnyt julkisen ostotarjouksen Pihlajalinnasta. Pihlajalinnan omistajana LähiTapiola on sitoutunut hyväksymään esitetyn ostotarjouksen. LähiTapiola jatkaa Mehiläisen omistajana nykyisellä n. 20 % omistusosuudella. Kaupan toteutuminen edellyttää osakkeenomistajien myönteistä suhtautumista sekä viranomaisten hyväksyntää.

LähiTapiolan elämänturvastrategiassa vakuutusasiakkaiden terveyden ylläpitäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat tärkeässä roolissa. LähiTapiola on tiiviiden, omistuksellisten kumppanuuksien avulla halunnut varmistaa henkilö- ja yritysasiakkailleen kattavan valtakunnallisen terveyspalveluverkoston, nopean hoitoon pääsyn, digitaaliset työkalut terveyden ylläpitämiseen ja vakuutuksia täydentäviä palveluita, kuten TerveysHelppi-etälääkäripalvelun.

- Uskon, että toteutuessaan Pihlajalinnan ja Mehiläisen yhdistyminen vastaa yhä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin palveluverkoston laajenemisen ja palveluvalikoiman monipuolistumisen ansiosta. Useilla paikkakunnilla palveluvalikoima laajenee, erikoislääkäritarjonta kasvaa ja aukioloajat pitenevät, kertoo LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisander.

Ostotarjouksella ei ole merkittäviä vaikutuksia LähiTapiolan asiakkaille, sillä ennen mahdollista kaupan toteutumista kaksi yritystä jatkavat toimintaansa erillään.

Suomalainen terveydenhuolto murrosvaiheessa

Suomalainen terveydenhuolto on murrosvaiheessa useiden muutosvoimien, kuten väestön ikääntymisen, lisääntyvien elintapasairauksien ja digitalisaation ajamana.

- Näiden haasteiden edessä pelkät lisäpanostukset vanhoihin toimintamalleihin eivät riitä ratkomaan ongelmiamme. Toivomme terveydenhuollon päättäjiltä ennakkoluulotonta otetta uudistamiseen ja uusien toimintamallien etsimiseen ennaltaehkäisyn ja vaikuttavuusperusteisuuden lisäämiseksi. Teemme LähiTapiolassa tämän tavoitteen edistämiseksi tiivistä yhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Vakuutuksista maksamiemme korvausten volyymista puolet menee yksityiselle ja puolet julkiselle sektorille, Moisander kertoo.

LähiTapiolan tärkeimpiä kumppaneita terveydenhuollon alalla ovat suurimmat yksityiset terveyspalveluyritykset, julkisen sektorin sairaalat ja lukuisat kolmannen sektorin kuntoutuspalveluita tarjoavat tahot.

TerveysHelppi apunasi joka päivä

TerveysHelpistä saat nopeasti ja helposti vastauksia terveyshuoliisi.
Etälääkäripalvelut ovat aina ulottuvillasi, kun terveydenhuollon ammattilaiset
ovat chatin tai puhelinsoiton päässä.

Lue lisää