Työttömyys, ero, sairaus, muutto – velkaongelmien riski kasvaa elämänmuutoksissa

30.10.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Yksinelävä, keski-ikäinen nainen on Takuusäätiön tyypillinen asiakas. Asiantuntijan mukaan naisten on helpompi hakea apua velkaongelmiin kuin miesten.

Suomalaisten velkamäärän kasvu huolettaa jo ylintä valtionjohtoa myöden. Vaikka valtaosa suomalaisten kotitalouksien lainoista on asuntovelkaa, muidenkin velkojen määrä on kasvanut. Joukossa ovat myös kulutusluotot.

Kulutusluottojen kasvua on seurattu huolestuneena myös Takuusäätiössä. Jo lähes 30 vuotta Takuusäätiö on auttanut suomalaisia velkakierteeseen ajautuneita. Säätiö tarjoaa puhelin- ja chatneuvontaa, järjestelylainojen takauksia, pienlainaa sekä, koulutusta sekä välineitä taloudenhallintaan.

Erityisesti viime vuosina yhteydenotot säätiöön ovat lisääntyneet, kun netistä helposti ja nopeasti saatavien vakuudettomien pikalainojen tarjonta on kasvanut.

Takuusäätiön kehityspäällikkö kehittämispäällikkö Minna Markkanen kertoo, että tyypillisesti säätiön asiakkaaksi päätyy henkilö, jolle on kertynyt useita jopa useita kymmeniä kulutusluottoja ja pikalainoja.
Yllättävää on, että yksinelävät, työssä käyvät, keski-ikäiset naiset hakevat apua eniten. Myös yksinhuoltajaäitejä on Takuusäätiön asiakkaina paljon.

- Vaikka maksuhäiriöisiä miehiä on enemmän kuin naisia, silti naiset hakevat enemmän apua. Miesten on vaikea hakea apua. Meillä on vähän sellainen yksinpärjäämisen kulttuuri. Yritetään ratkaista asioita yksin. Asioista ei kerrota muille, Markkanen sanoo.

Takuusäätiön enimmäistakaus järjestelylainalle on 34 000 euroa. Tämä osaltaan selittää sen, miksi säätiön asiakaskunnasta enemmistö on naisia. Naisilla on keskimäärin vähemmän velkaa kuin miehillä. Valtaosa Takuusäätiön asiakkaista tulee velkaneuvonnan kautta. Enimmäisrajan ylittäviä velkaongelmaisia ei edes ohjata Takuusäätiön avun piiriin.

Lue ylivelkaantuneen Sarin tarina täältä.

Asunnon verran lainaa

Syksyllä voimaan tullut laki pikalainojen 20 prosentin korkokatosta ei ole vielä näkynyt avuntarvitsijoiden määrän kasvuna. Kyselyjä voi kuitenkin tulla lisää, kun velkakierteeseen ajautuneet eivät voi enää hoitaa velkaongelmiaan uusilla lainoilla. Ainakin maksuhäiriömerkintöjen ennustetaan kasvavan.

LähiTapiola LokalTapiola Pikalainojen yleisyys ja etenkin myönnettyjen lainamäärien kasvu on näkynyt yhä suurempina velkaongelmina. Markkasen mukaan Takuusäätiön neuvontapalveluun tulee lähes viikoittain yhteydenottoja henkilöiltä, joiden velkamäärä on paisunut yli 100 000 euroon.

- Näin suuria velkamääriä emme pysty järjestelemään. Usein keskusteluissa yritetäänkin tukea ja kannustaa ihmistä katkaisemaan velkakierteensä maksuhäiriömerkinnän ja velkojen ulosoton kautta.

Yksittäistä syytä velkakierteen syntyyn on Markkasen mukaan mahdotonta antaa. Elämäntilanteen muutokset ovat yleisiä syitä. Monissa kotitalouksissa talous on viritetty jo valmiiksi tiukoille. Sairaus, työttömyys tai parisuhteen kariutuminen voivat ajaa ihmiset velkaongelmiin.

Elämiseen riittämättömät tulot ovat yksi syy. Kasvava asiakasryhmä Takuusäätiössä ovat eläkeläiset, joille tulojen putoaminen eläkkeellä tulee rajuna yllätyksenä.

-Jos henkilöllä on paljon velkaa eläkkeelle jäätäessä, tulojen putoaminen ajaa ihmisen ongelmiin. Jos ihminen ei varaudu eläkeikään säästämällä, entisen elintason säilyttäminen on pudonneilla tuloilla hankalaa.

Välttämättä velkakierteen juurisyy ei ole negatiivinen. Kierteeseen voi ajautua juuri uuden työpaikan saanut nuori, joka uskoo aiempaa suurempien tulojen mahdollistavan selvästi korkeamman elintason.

Puhu rahasta, puhu ajoissa

Velkakierteen katkaiseminen ei moneltakaan onnistu yksin. Tukea tarvitaan niin ammattilaisilta kuin läheisiltäkin. Markkasen mukaan on erittäin hyvä kehitys, että rahasta puhuminen on yleistynyt ja arkipäiväistynyt. Se madaltaa vaikeuksiin ajautuneiden kynnystä hakea apua.

Edelleen kuitenkin valtava häpeän ja epäonnistumisen tunne on merkittävä syy, miksi apua ei haeta. Markkanen sanoo monen velkaongelmaisen todenneen, että kunpa he olisivat pystyneet hakemaan apua ajoissa.

- Usein asioiden pitkittäminen tarkoittaa, että velkamäärä vain kasvaa. Se vaikeuttaa sopivien ratkaisujen löytämistä.

Varautuminen ajoissa on paras tie ehkäistä velkaongelmia. Erilaisten testien, pelien ja koulutuksen kautta Takuusäätiö pyrkii auttamaan ihmisiä ymmärtämään taloudellisen varautumisen merkityksen sekä tutkimaan omaa rahankäyttöä.

- Taloutta ei pidä nähdä erillään muusta elämästä vaan se linkittyy vahvasti ihmisen elämän ja arjen haasteisiin. Siksi talous pitää nähdä osana elämän kokonaisuutta.