Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuullisuus vaikuttaa suomalaissijoittajien päätöksiin – LähiTapiola helpottaa vastuullisen sijoittajan valintaa

8.10.2019 - Talous

Kyselyn mukaan puolet suomalaissijoittajista pitää vastuullisuutta yhtenä keskeisenä valintakriteerinä sijoituspäätöksissään. LähiTapiolan Varainhoito helpottaa sijoittajan valintaa lisäämällä vastuullisuusraportointia ja –viestintää.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan merkittävä osa suomalaisista yksityissijoittajista pitää vastuullisuutta tärkeänä osana sijoituspäätöksissään.

Kyselyyn vastanneesta 801 suomalaissijoittajasta 52 prosenttia sanoi joko valitsevansa yksittäisen sijoituskohteen tai varainhoitajan vastuullisuuden perusteella tai vastuullisuus on yksi heidän valintakriteereistään.

- Vastuullisuus kiinnostaa suurta joukkoa suomalaisia sijoittajia. Tietojen hakeminen ja vertailu voivat kuitenkin tuottaa monille hankaluuksia, ESG-asioista vastaava johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta kertoo.

Kyselyyn vastanneista noin viidennes sanoi, että vastuullisuus ei vaikuta heidän sijoituspäätöksiinsä. Kolmannes puolestaan ei osannut sanoa vastuullisuuden vaikutuksista sijoituspäätöksiin.

Vastuullisuutta tärkeänä pitäneet sijoittajat sanoivat etenkin kestävän kehitykseen, ilmastonmuutoksen hillintään sekä kierrätyksen lisäämiseen tähtäävien toimien vaikuttavan eniten heidän sijoituspäätöksiinsä. Vastuullisuuden osa-alueista sijoituspäätöksiin vaikuttivat myös hyvät työolosuhteet sekä terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely tehtiin 8-14.2.2019 ja siihen vastasi kaikkiaan 1 037 henkilöä, jotka olivat iältään 15-74 –vuotiaita. Kyselyn virhemarginaali on +/- 3,1 prosenttiyksikköä.

LähiTapiola parantaa raportointia ja nimeää uudelleen rahastojaan

Yli vuosikymmenen ajan vastuullista sijoittamista ja sen kehittämistä toteuttanut LähiTapiolan Varainhoito haluaa tarjota asiakkailleen entistä laadukkaampaa vastuullisuuden raportointia ja –viestintää.

-Kerromme avoimesti mitkä ovat vastuullisen sijoittamisen periaatteemme ja sen prosessit eri rahastoissa. Raportoimme myös mahdollisimman avoimesti vastuullisuuden toteutumisesta, julkaisemme esimerkiksi osakerahastoista toimialajakauman lisäksi muun muassa sijoitusten vastuullisuusjakauman ja hiilijalanjäljen. Näin sijoittaja voi paremmin verrata eri rahastoja keskenään ja arvioida niiden soveltuvuutta itselleen, Outi Kalpio sanoo.

- Muutamme nyt rahastojemme nimiä kuvaamaan paremmin toimintatapaamme. Olemme sisällyttäneet vastuullisuusnäkökulmat sijoitusprosesseihimme jo yli vuosikymmenen ajan. Uusien nimien myötä toimintatapamme ja arvomme avautuvat asiakkaillemme helpommin.

Ensivaiheessa nimensä muuttaa 15 LähiTapiola-rahastoa. Vastuullisuus-sana nousee rahastojen nimiin. Esimerkiksi LähiTapiola Hyvinvointi -rahastosta tulee LähiTapiola Vastuullinen Hyvinvointi.

Ensimmäisessä vaiheessa nimensä muuttavat ne rahastot, joiden sijoitusprosesseihin ympäristö-, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan vaikutukset sijoituskohteisiin eli ESG -asiat on sisällytetty syvällisimmin.

Lisäksi näiden rahastojen sijoituspolitiikkaan lisätään maininta ESG-asioiden huomioimisesta sijoitusprosessissa LähiTapiola Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Muutokset sijoituspolitiikassa eivät vaikuta rahastojen riskiprofiileihin.

- Uudet nimet kuvaavat paremmin toimintatapaamme ja auttavat vastuullisuudesta kiinnostuneita asiakkaita löytämään itselleen sopivimmat tuotteet ja palveluntarjoajat. Uudet nimet otetaan käyttöön 8.11.2019, kun rahastojen uudet säännöt tulevat voimaan, Kalpio sanoo.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää