Europortsin tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö: ”Vakuutuksen avulla moni on päässyt nopeutetusti hoitoon ja leikkaukseen”

25.6.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Työelämä on muuttunut ja työhyvinvointi on paljon muutakin kuin työpaikalla työaikana saatava tuki. Vapaa-ajalla on koko ajan korostuneempi merkitys työhyvinvoinnin ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Samalla työnteon tavat ja muodot muuttuvat jatkuvasti. Työnantajalle muutos luo jatkuvan haasteen ja tarpeen tukea oman henkilöstön hyvinvointia.

Satamaoperaattori Euroports Finland Oy:n LähiTapiolan kanssa solmiman työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen tarkoituksena on tuoda turva ja tehostettu hoitopolku koko henkilöstölle, myös vapaa-aikana. Vapaa-ajan korostunut merkitys omaan hyvinvointiin oli keskeinen tekijä, kun Europortsin yksiköissä otettiin käyttöön uusi, ennakoiva vakuutusmalli.

– Jos jotain sattuu, niin LähiTapiolan vakuutus turvaa meillä Europortsilla niin työ- kuin vapaa-ajan tapaturmistakin aiheutuvat vahingot. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on merkittävä henkilöstöetu, kun tavoitteenamme on hyvinvoiva ja työkykyinen henkilökunta. Vakuutuksen avulla moni on päässyt nopeutetusti hoitoon ja leikkaukseen ja näin välttänyt turhan odottamisen, työhyvinvointipäällikkö Hanna-Maria Koivula Europortsilta kertoo.

Yhteistyöllä strategiset tavoitteet

Euroports Finland Oy ja LähiTapiola haluavat yhdessä muistuttaa vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisemisen tärkeydestä. Europortsin omat työntekijät lähtivät innokkaina mukaan kampanjavideon tekoon ja korostavat valppauden ja huolellisen toiminnan merkitystä sekä itsestä huolta pitämisen tärkeyttä – turvallisuus ja hyvinvointi lähtee jokaisesta itsestä.

– Videolla LähiTapiola ja Euroports herättävät ihmiset ymmärtämään sen, että turvallinen toimintatapa ja itsestä huolta pitäminen kannattaa nimenomaan oman terveyden ja läheisten hyvinvoinnin takia, Hanna-Maria Koivula jatkaa.

LähiTapiolan asiakkuusjohtaja Tommi Laurenin mukaan video on loistava esimerkki määrätietoisesta yhteistyöstä, jolle on määritelty strategiset tavoitteet.

– Henkilöstön tietoisuuden nostaminen, työ- ja vapaa-ajan tapaturmien minimointi sekä hyvinvoiva henkilöstö ovat yhteinen tavoite, johon olemme sitoutuneet, Lauren kertoo.

Euroports Finland Oy on Suomen johtava täyden palvelun satamaoperaattori, johon kuuluvat Euroports Rauma ja Euroports Pietarsaari. Euroports Finland tarjoaa asiakkailleen ahtaus-, varastointi- ja huolintapalveluita sekä näihin toimintoihin liittyviä oheispalveluja. Euroports Finlandin liikevaihto vuonna 2018 oli vajaa 80,0 Meur ja henkilöstön määrä on noin 600 henkilöä. Euroports Finland Oy:n määrittelemät tavoitteet ovat työturvallisuuden parantaminen, liikevaihdon kasvu, tuottavuuden parantaminen sekä osallistava johtaminen. Euroports Finland on osa kansainvälistä Euroports konsernia, joka operoi 26 satamassa Euroopassa ja kahdessa satamassa Kiinassa. Euroports-konsernin henkilöstömäärä on noin 2700 henkilöä.

LähiTapiola-ryhmän tehtävänä on turvata asiakkaidensa elämää ja menestystä. Visionamme on tarjota suomalaisille turvallisempaa, taloudellisesti turvatumpaa ja terveempää elämää. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua. LähiTapiola on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen.

Työtapaturmavakuutus työntekijälle

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on työntekijän tapaturman tai ammattitautiin sairastumisen varalta.

Tutustu

Työkykypalvelu yrityksille

Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka nopeuttaa työntekijän hoitoon pääsyä, töihin paluuta ja vähentää poissaolojen määrää.

Tutustu