Vakava sairaus on suomalaisten mielestä tärkeä syy säästää – syöpää sairastavalle isoin kustannus on usein tulojen menetys

3.5.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Syöpätapausten määrä Suomessa on kasvussa, mutta parantuneen ja tehostuneen hoidon ansiosta yhä useampi sairastunut paranee. LähiTapiola Varainhoidon Sijoituswebinaarissa 9.toukokuuta keskustellaan syövästä. Syöpäsäätiön tutkimusjohtajan Jarmo Wahlforsin mukaan syöpähoitojen yksilöllistäminen on syöpätutkimuksen ydinaluetta tällä hetkellä.

Suomalaisten mielestä uhka vakavasta sairaudesta on yksi keskeisistä syistä taloudelliseen varautumiseen. LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan vakava sairaus oli eniten mainintoja saanut syy säästää.

LähiTapiola Varainhoidon Sijoituswebinaarissa torstaina 9. toukokuuta keskustellaan syövästä, syövän välttämisestä ja tautiin varautumisesta. Aiheesta keskustelemassa ovat tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors Syöpäsäätiöstä, ylilääkäri Johanna Mattson HYKS Syöpäkeskuksesta sekä LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström. Voit ilmoittautua webinaariin täältä.

Syöpäsäätiön Jarmo Wahlforsin mukaan syöpää sairastavalle henkilölle taudin isoin kustannus aiheutuu juuri tulojen menetyksestä. Itse sairaudesta ja sen hoidosta aiheutuu potilaalle kustannuksia muun muassa terveyskeskus, sairaala- ja hoitomaksuista ja lääkärintodistuksista.

Pari vuotta sitten valmistuneen tutkimuksen mukaan syövän hoidon kustannukset eivät ole merkittävästi kasvaneet 2010-luvulla. Voit lukea tutkimuksesta enemmän täältä.

Sen sijaan vuonna 2014 syövän aiheuttamat kokonaiskustannukset Suomessa olivat 927 miljoonaa euroa. Kustannukset kasvoivat vuoden 2004-2014 aikana noin kolme prosenttia vuodessa. Samalla kasvutahdilla kokonaiskustannusten miljardin euron rajapyykki olisi nyt saavutettu.

Syöpätutkimuksen rahoitustarve kasvaa

Syöpäsäätiön Wahlforsin mukaan tällä hetkellä syöpätutkimuksessa tutkitaan erityisesti sitä, millä tavoin syövän hoitoa voitaisiin yksilöllistää. Jokainen syöpä on vähän kuin oma tautinsa, joka reagoi hieman eri tavoin annettuihin hoitoihin.

-Tehokkaampien ja turvallisempien hoitojen lisäksi kehitetään parempia diagnoosimenetelmiä, joilla voidaan määrittää paras mahdollinen hoito kullekin yksilölle, Wahlfors sanoo.

-Tärkeä elementti nykytutkimuksessa on data. Tutkimuksessa hyödynnetään yhä suurempia ja moninaisempia tietovarantoja – erityisesti geenitietoa ja rekisteritietoja eri lähteistä. Nykyaikainen syöpätutkimus on usein monen eri alan asiantuntijan yhteistyötä, jossa hyödynnetään suuria datamääriä, tehokkaita tietokoneita ja enenevässä määrin myös tekoälyä.

Suomessa syöpätutkimuksen kokonaissumma ylittää sata miljoonaa euroa, kun mukaan laskee yliopistoissa tehtävän tutkimuksen lisäksi, yritysten, valtion tutkimuslaitosten ja sairaanhoitopiirien tutkimuksen.

Wahlforsin mukaan rahoitustarve tutkimuksessa kasvaa tutkimuksen määrän lisääntyessä. Lisäksi kokeellisen tutkimuksen menetelmät ovat yhä kalliimpia. Wahlfors kertoo, että Syöpäsäätiö rahoitti tutkimusryhmiä ja tutkijoita yhteensä yli seitsemällä miljoonalla eurolla viime vuonna. Summa on yli kaksinkertainen vuoteen 2010 verrattuna.

Syöpätutkimuksen rahoitusta pitäisi Wahlforsin mielestä kasvattaa vähintään inflaation verran vuodessa.

-Tämäkään ei välttämättä riitä, sillä monet kansainväliset verrokkimaat, kuten Ruotsi, Hollanti, Sveitsi ja Yhdysvallat satsaavat huomattavasti enemmän syöpätutkimukseen. Suomi on ollut eturintamassa, mutta viimeisen 15 vuoden kehityksen myötä putoamassa vilttiketjuun. Jos kehitys jatkuu, se ei voi olla näkymättä syövän hoitotuloksissa, Wahlfors sanoo.

LähiTapiolan Arjen katsaus –kyselyn toteutti Kantar TNS 7. – 13.9.2018. Kyselyyn vastasi 1 052 suomalaista, jotka olivat iältään 15-74 –vuotiaita. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää