Tuliko rahasto-osuudestasi tuottoa vai painuiko tappiolle? Muista nämä seikat veroilmoitusta tarkistaessasi

3.5.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Pääsääntöisesti suomalaisrahastojen omistuksista, voitoista ja tappioista tiedot menevät suoraan viranomaisille. Sen vuoksi tiedot löytyvät esitäytetystä veroilmoituksestasi ja sinun tarvitsee vain tarkistaa, että tiedot ovat oikein.

Useilla suomalaisilla esitäytettyjen veroilmoitusten tarkistus on täydessä käynnissä. Veroilmoituksessa pitäisi näkyä myös rahastosijoitukset.

Pääsääntöiset suomalaiset rahastoyhtiöt ilmoittavat tiedot suoraan viranomaisille. Esimerkiksi LähiTapiolasta tiedot rahasto-osuuksista, myynneistä ja tappioista menee suoraan verottajalle. Näin tiedot ovat suoraan esitäytetyssä veroilmoituksessa.

LähiTapiolan rahastojen verkkopalvelusta löydät valmiin 9A-verolomakkeen, jonka avulla veroilmoituksen tarkistaminen on helppoa. Raportti löytyy rahastosäilytyksesi alta, Raportit-osiosta.

  1. Oletko tehnyt rahastolunastuksia tai -vaihtoja? Sijoitusrahastojen lunastuksen tai vaihdon yhteydessä voi syntyä luovutusvoittoa tai -tappiota. Mikäli et ole vuoden aikana tehnyt rahastoistasi lunastuksia tai vaihtoja, ei voittoa tai tappiotakaan ole syntynyt.Sijoituskiinteistöt-rahasto maksaa vuosittain tuottoa osuudenomistajille. Tuoton osuudesta on pidätetty 30 prosentin vero maksun yhteydessä.
  2. Miten voitto tai tappio lasketaan? Voit laskea voiton tai tappion määrän kahdella eri tavalla.
    • Vähennä rahasto-osuuksien myyntihinnasta niiden ostohinta. Mahdolliset merkintä- tai lunastuspalkkiot voi huomioida laskelmassa.
    • Jos olet omistanut rahasto-osuudet pitkään, voi olla edullisempaa käyttää hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntihinnasta, jos olet omistanut rahasto-osuudet vähintään 10 vuotta. Alle 10 vuotta omistetuista rahasto-osuuksista hankintameno-olettama on 20 prosenttia. Hankintameno-olettamaan käytettäessä ei voi vähentää muita kuluja.
  3. Paljonko veron määrä on? Sijoitusrahastojen myynnin yhteydessä syntyneestä voitosta maksetaan pääomatulovero. Veron määrä 30 prosentin ja 30 000 euroa ylittävältä osuudelta vero on 34 prosenttia.
  4. Tappion vähentäminen. Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä voi syntyä myös tappiota. Tappiot voi vähentää muista pääomatuloista rahasto-osuuksien myyntivuoden ja viiden seuraavan vuoden aikana.
  5. Pienet rahastolunastukset .Luovutusvoitto ei ole verotettavaa tuloa, jos vuoden aikana tehtyjen myyntien yhteenlasketut hinnat ovat alle 1 000 euroa. Tähän summaan lasketaan mukaan kaikki myynnit, esimerkiksi rahastolunastusten lisäksi osakkeiden myynnit. Vastaavasti alle 1 000 euron myynneissä lunastustappiot eivät ole vähennyskelpoisia.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää