Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ystävästä yhtiökumppani? Onnistuu, mutta pidä huolta osakassopimuksesta

3.5.2019 - Talous

Ystävän kanssa yrityksen perustaminen voi olla hyvä ratkaisu. Ystävykset ja yrittäjät, Lakitoimisto LAKIA:n osakkaat Pauliina Koski ja Marika Myllykangas antavat neuvoja, miten osakassopimus kannattaa tehdä.

Ystävän kanssa yhtiön perustaminen voi tuntua helpommalta ratkaisulta kuin yksinyrittäminen. LAKIA:n lakimiehet Pauliina Koski ja Marika Myllykangas ovat hyviä ystäviä ja he ovat hoitaneet yhdessä yhtiötä 1,5 vuotta.

Kosken ja Myllykankaan mukaan yrityksen perustaminen ystävän kanssa onnistuu hyvin. Liiketoiminnan sujuvuuden takaaminen kuitenkin edellyttää, että asioista puhutaan paljon ja avoimesti. Voit lukea yrittämisen peloista ja aloittamisen kynnyksestä täältä.

Päivän juoksevista asioista sopiminen onnistuu hyvin suullisesti. Mutta ennekuin varsinaiseen liiketoiminnan pyörittämiseen päästään, kannattaa jo yhtiötä perustettaessa kiinnittää erityistä huomiota osakassopimukseen. Kosken ja Myllykankaan mukaan hyvin laadittu osakassopimus ennaltaehkäisee mahdollisia myöhemmin esiin tulevia ristiriitoja.

-Osakassopimuksen tekeminen käynnistää luontevasti keskustelun yhteisistä pelisäännöistä, tavoitteista ja jopa kauaskantoisista haaveista. Vaikka erimielisyyttä olisikin joistain yksittäisistä käytännön asioista, on tärkeää, että pitkän tähtäimen tavoitteet ovat samat ja kumpikin pystyy sen jälkeen niitä tavoittelemaan, Koski sanoo.

- Asetettavien tavoitteiden tulee olla realistisia ja sellaisia, että kumpikin pystyy tuomaan yritykselle lisäarvoa. Kun kumpikin tietää, missä itse on hyvä ja missä toinen on hyvä ja mitä kumpikin haluaa työssään tehdä, on yrityksen pyörittäminen ja asioista sopiminen helpompaa, Myllykangas puolestaan muistuttaa.

Osakassopimus on hyvä tarkistuttaa aika ajoin, kun esimerkiksi liiketoiminta kasvaa. Sovittavien asioiden määrä yleensä lisääntyy yrityksen kasvaessa.

Kosken ja Myllykankaan mukaan osakassopimuksia tehdään hyvin erilaisia. Sopimukseen voi vaikuttaa esimerkiksi se, osallistuvatko kaikki omistajat yhtiön toimintaan vaiko eivät. Osakeyhtiöissä trendi on, että yhtiöjärjestys tehdään suppeana ja osakassopimuksessa sovitaan asioista hyvinkin seikkaperäisesti.

- Osakassopimuksessa olisi hyvä sopia, mistä kukin on vastuussa ja siitä saatavasta korvauksesta. Lisäksi sopimuksesta tulisi löytyä vähintään osakkeiden luovutukseen liittyvät säännöt. On hyvä sopia esimerkiksi, jos toinen haluaa luopua yritystoiminnasta, miten osakkeiden arvo määräytyy, Myllykangas sanoo.

Luovutettavien osakkeiden arvoon voi vaikuttaa se, tapahtuuko luopuminen omasta tahdosta tai vaikkapa työkyvyttömyyden tai kuoleman vuoksi. Arvonmäärityksen eroista olisi hyvä olla maininta osakassopimuksessa.

Myllykangas ja Koski kirjaisivat sopimukseen myös liiketoiminnan tavoitteet sekä säännöt hallinnolle ja johtamiselle. On hyvä sopia, mistä asioista päätetään yksimielisesti ja mistä määräenemmistöllä. Lisäksi osakassopimuksella voidaan sopia yksityiskohtaisemmin voitonjaosta.

Pahan päivän vara kannattaa huomioida

Osakassopimuksen lisäksi yrittäjien kannattaa miettiä myös taloudellista selviytymistään, jos jotain sattuu yhtiökumppanille. LähiTapiola Henkiyhtiön asiantuntija Tuomo Mikolanniemi neuvoo yhtiökumppaneita sopimaan asiat pahan päivän varalle.

- Osakassopimus on tärkeä tekijä liikekumppanuusturvan ja yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta. Liikekumppanuusturvaan on myös vakuutus. Liikekumppanuusturva on LähiTapiolan henkivakuutusratkaisu, joka tehdään suojaamaan yrityksen rahoitus siltä varalta, että osaomistajan kuollessa yritys saa rahoitettua omistusosuuden ostamisen edesmenneen omistajan perillisiltä, Mikolanniemi sanoo.