Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Lisää voimaa sijoittajavaikuttamiseen – LähiTapiola Varainhoito aloittaa äänestysyhteistyön kansainvälisen varainhoitaja Achmean kanssa

8.3.2019 - Talous

Yhtiökokouksiin osallistuminen ja siellä äänestäminen on tärkeä osa sijoittajavaikuttamista. LähiTapiola Varainhoito on tehnyt yhteistyösopimuksen hollantilaisen varainhoitajan Achmea Investment Managementin kanssa äänestyspalveluista kansainvälisten yhtiöiden yhtiökokouksissa.

Sijoittajavaikuttaminen ja omistajavallan käyttö ovat yhä keskeisempi osa vastuullisen sijoittajan toimintaa. LähiTapiola Varainhoito tehostaa sijoittajavaikuttamistaan kansainvälisissä yrityksissä aloittamalla yhteistyön hollantilaisen varainhoitajan Achmea Investment Managementin kanssa.

Achmea IM:n tarjoaman palvelun kautta LähiTapiola -rahastot ja LähiTapiola Varainhoidon omaisuudenhoitoasiakkaat pääsevät käyttämään äänivaltaansa kansainvälisten yhtiöiden yhtiökokouksissa. Tämän niin sanotun proxy voting –palvelun seurauksena LähiTapiola Varainhoito ja sen omaisuudenhoitoasiakkaat pystyvät entistä paremmin vaikuttamaan myös kansainvälisten yhtiöiden toimintaan.

-Yhteistyökumppanimme kautta saamme lisää vipua äänillemme. Yhteistyökumppanimme on merkittävänä sijoittajana ja vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä osallistunut yhtiökokouksiin jo vuosikymmenen ajan. Nyt pääsemme hyötymään tästä kokemuksesta. Keskinäisten yhtiöiden omistamina varainhoitajina myös sijoitusfilosofiamme ja käsityksemme omistajaohjauksen periaatteista ovat yhtenevät. LähiTapiola Varainhoidon salkunhoidosta ja vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Outi Kalpio sanoo.

LähiTapiola Varanhoito hallinnoi lähes 11 miljardin euron varoja ja sen hoitamissa salkuissa on yhtiöiden osakkeita yli 40 maasta. Palvelun ansiosta LähiTapiola pystyy osallistumaan noin 1 300 yhtiökokoukseen vuosittain.

Yhtiökokoukset keskeinen osa sijoittajavaikuttamista

Yhtiökokoukset ovat keskeinen foorumi, jossa osakkeenomistajat voivat käyttää valtaansa ja siksi niihin osallistuminen on tärkeää. Myös kesällä voimaan tuleva omistajaohjauslainsäädäntö (SHRD) osaltaan vahvistaa yhtiökokousten ja niihin osallistumisen merkitystä sijoittajavaikuttamisessa.

Kalpion mukaan yhtiökokouksiin osallistuminen on tärkeä osa aktiivista omistajuutta ja vastuullista sijoittamista, josta LähiTapiola Varainhoito on kerännyt kiitosta.

Yksittäinen, vähemmistöomistaja ei välttämättä saa ääntään riittävästi kuuluviin, mutta yhdessä useamman sijoittajan voimin vaikuttaminen on huomattavasti helpompaa. LähiTapiolan yhteistyökumppani Achmea on merkittävä, 130 miljardin euron varojen hoitaja. Yhdessä näillä varainhoitajilla on paremmin vaikutusvaltaa yhtiöissä, joihin ne sijoittavat.

Outi Kalpion mukaan varainhoitajien asiakkaat edellyttävät, että vastuullisiksi sijoittajiksi itseään nimittävät varainhoitajat vaikuttavat aktiivisesti sijoittamisiinsa yrityksiin, jotta ne toimisivat hyvinä yrityskansalaisina ja kestävää kehitystä edistäen. Myös yhteiskunnan odotukset muun muassa kasvavan sääntelyn kautta kohdistuvat entistä enemmän sijoittajiin.

-Globaalina sijoittajana emme voi harjoittaa vastuullista sijoittamista vain oman maan rajojen sisällä. Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen haasteet ovat tänä päivänä globaaleja. Siksi kansainvälisen sijoittajan on pyrittävä vaikuttamaan yrityksiin toimivatpa ne missä tahansa. Olemme jo tähän asti tavanneet sijoituskohteitamme ja keskustelleet merkittävistä vastuullisuusteemoista. Yhtiökokousosallistumisen kautta saamme uuden työvälineen vaikuttamiseen.


Voit tutustua LähiTapiola Varainhoidon vastuulliseen sijoittamiseen täältä.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää