Eläkkeelle jäämisessä huolestuttaa terveys ja toimeentulo – rahahuolia voi vähentää säästämällä

15.2.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Eläkkeelle jääminen on suomalaisille iso elämänmuutos, jossa eniten suomalaisten mielestä huolestuttavat toimeentulo ja terveyteen liittyvät asiat. Vain harva odottaa elämänmuutosta vailla huolia. LähiTapiola Henkiyhtiön asiantuntija Tuomo Mikolanniemi neuvoo varautumaan ajoissa.

Suomalaisilla on monia suunnitelmia eläkeaikaan liittyen, mutta aikaan liittyy myös useita huolia. LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan eniten eläkkeelle jäämisessä suomalaisia pelottavat terveyteen liittyvät asiat ja rahojen riittäminen.

Moni suomalainen toivoo, että eläkkeellä saisi nauttia vapaa-ajasta ja tehdä juuri haluamiaan asioita. Vakava sairaus kuitenkin voisi estää haaveiden toteuttamisen.

Myös eläkeajan toimeentulo voi olla esteenä toiveiden toteutumiselle. Monelle tulee yllätyksenä, kuinka paljon tulot putoavat eläkeaikana. Pelkän työeläkkeen turvin on lähes mahdotonta säilyttää työelämän aikainen elintasonsa.

Terveys ja toimeentulo huolettavat naisia enemmän kuin miehiä. Noin 60 prosenttia naisista piti näitä teemoja eläkeajan keskeisinä huolina, kun miesvastaajista osuus jäi hieman alle puoleen.

- Naisvastaajien suurempi huoli eläkeajasta voi ainakin osin johtua naisten selvästi pienemmistä työeläkkeistä. Naisten työeläke on keskimäärin vain noin 68 prosenttia miesten eläkkeestä. Syynä eroon on miesten pidemmät työurat ja korkeampi palkkataso, LähiTapiola Henkiyhtiön asiantuntija Tuomo Mikolanniemi sanoo.

Arjen katsaus –kyselyn mukaan kolmanneksi eniten suomalaisia huolettaa vanheneminen. Lähes yhtä suurina huolenaiheina suomalaiset pitivät terveydenhuollon kehittymistä, yksinäisyyttä, eläkeläisten asemaa yhteiskunnassa sekä sitä, ettei pystyisi tekemään haluamiaan asioita.
Liika kiire tai tekemisen puute olivat hyvin harvan vastaajan eläkeajan huolina.

Vain harva odottaa eläkeikää ilman huolia. Arjen katsaus-kyselyssä vain seitsemän prosenttia vastanneista sanoi, ettei eläkeajassa huoleta mikään.

Naisten ja miesten välillä on selvä ero huolestumisessa. Kyselyyn vastanneista miehistä 12 prosenttia sanoi, ettei eläkkeelle jäämisessä huolestuta mikään, kun naisvastaajista huolettomia oli vain kolme prosenttia.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn toteutti Kantar TNS. Eläkeajan huoliin vastasi yhteensä 693 ei eläkkeellä olevaa vastaajaa. Kysely on toteutettu syyskuussa. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on +/- 3,1 prosenttiyksikköä.

Eläkkeelle jäävä Juha yllättyi, miten paljon tulot putoavat eläkkeellä. Lue Juhan eläkeajan mietteistä täältä.

Toimeentulohuolta voi helpottaa säästämällä

Vaikka moni suomalainen nostaa eläkeajan suureksi huolenaiheeksi toimeentulon, varautuminen eläkeikään taloudellisesti on yhä monelle vierasta. Arjen katsaus-kyselyyn vastanneista joka kolmas ilmoitti, ettei ole varautunut eläkeikään mitenkään.

Riittävän ajoissa aloitettu säästäminen on kuitenkin hyvä ratkaisu, jolla eläkeajan toimeentulon riittävyyttä voi parantaa. Voit lukea eläkeikään varautumisesta täältä.

- Itse koen, että olisi todella tärkeä saada työikäiset säästämään pitkäjänteisesti tulevan toimeentulon ja yllättävien elämäntilanteiden varalle. Jos haluaa jäädä eläkkeelle alimmassa mahdollisessa eläkeiässä, elinaikakerroin leikkaa eläkettä. Aikaisin aloitettu säästäminen antaa taloudellista liikkumavaraa. Lisäksi näkisin mielelläni, että työnantajat tulevaisuudessa useammin maksaisivat henkilöstölle lisäeläkesäästöä, mikä osaltaan helpottaisi eläkkeeseen varautumista, Mikolanniemi sanoo.

Näin työnantaja voi tukea työntekijöitä lisäeläkkeellä.

LähiTapiola LokalTapiola

Tutustu lisäeläkevakuuttamisen palveluihimme

Hyvät eläke-edut ovat nykyaikainen tapa osoittaa arvostusta työntekijöille ja avainhenkilöille. Autamme tekemään ratkaisun, jossa uskomme säästöjen kasvavan pitkäjänteisesti.

Lue lisää