Työkyvyttömyys vie tuloista yli kolmanneksen – näin voit torjua tulojen pudotusta

29.1.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Työkyvyttömäksi joutuminen merkitsee myös huomattavaa tulojen laskua. Nykyisistä 65 –vuotiaista jopa joka viides on jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle ennen varsinaista eläkeikää. Johtaja Pasi Laaksonen LähiTapiola Henkivakuutusyhtiöstä sanoo monien unohtavan henkilökohtaisen varautumisen työkyvyttömyyden tuomaan ansiotason laskuun.

Miten sinä pärjäisit, jos menettäisit työkykysi ja joutuisit työkyvyttömyyseläkkeelle? Suomalaisista vajaat 20 000 henkeä on siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain. Työkyvyttömyys leikkaa selvästi ansiotasoa. Eläketurvakeskuksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keskieläke vuonna 2014 oli reilut 1 600 euroa kuussa.

Valtaosa suomalaisista haluaisi pysyä työelämässä eläkeikään saakka, mutta erilaisten sairauksien vuoksi iso joukko suomalaisista joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain.

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö laski, mitä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen tarkoittaisi 3 000 euroa kuukausittain ansaitsevalle henkilölle. Työkyvyttömyyseläkkeellä hänen nettotulonsa laskisivat 700 euroa kuukaudessa ja jäisivät alle 1 500 euroon. Jos henkilö joutuisi työkyvyttömäksi 40-vuotiaana, hänen ansiomenetyksensä eläkeikään saakka olisivat neljännes miljoona euroa.

- Tärkeää on, että jokainen on selvittänyt, mitä omalle taloudelle tapahtuu elämän eri tilanteissa. Työeläkkeen määrän moni on jo selvittänytkin työeläkeotteelta eli nettotulot ovat tyypillisesti noin puolet nykyisistä nettotuloista. Tämän jälkeen työkyvyttömyyden vaikutus talouteen on arvioitavissa ajattelemalla, että työeläke alkaa nyt, koska työkyvyttömyyseläkkeen määrä vastaa tulevan työeläkkeen määrää, johtaja Pasi Laaksonen LähiTapiola Henkivakuutusyhtiöstä sanoo.

Säästämällä puskuria myös työkyvyttömyyttä varten

Suomessa työkyvyttömyyden uhka on suurin 55-65 –vuotiailla. Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2017 työkyvyttömyyttä ikäryhmässä aiheuttivat erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Näiden sairauksien osuus työkyvyttömyyksien syistä oli lähes puolet. Toiseksi yleisimmät syyt työkyvyttömyyteen ovat erilaiset mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, mutta niin osuus oli enää kuudennes.

Tulojen putoaminen työkyvyttömyyseläkkeellä on merkittävä, mutta pudotusta voi myös pienentää aloittamalla säästäminen riittävän ajoissa. Säästäminen on tärkeää myös varautumisessa työeläkkeellä tapahtuvaan tulotason alenemiseen.

Jos 35-vuotias esimerkkihenkilö siirtäisi kymmenen prosenttia tuloistaan kuukaudessa säästöön, olisi hänellä työeläkkeellä nykyisentasoiset käytettävissä olevat nettotulot 90-vuotiaaksi saakka. Toisaalta jos esimerkkihenkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle ennen eläkeikää, voisi hän kasvattaa kuukausitulojaan jopa sadoilla euroilla. Mitä kauemmin henkilö ehtii säästää ennen työkyvyttömäksi joutumista, sitä enemmän hänellä on mahdollisuus kasvattaa kuukausiansioitaan.

Esimerkkihenkilö saisi säästöistä lisäansioita työkyvyttömyyseläkkeen päälle 340 euroa kuukaudessa 90-vuotiaaksi saakka, jos hän kohtaisi työkyvyttömyyden 60 vuoden iässä. Jos työkyvyttömyys alkaisi jo 40 vuoden iässä olisi säästöistä saatavissa vain 40 euron lisä. Henkilö on ehtinyt säästämään vasta viisi vuotta

- Perussääntö siis on, että bruttopalkasta tulisi säästää noin 10 prosenttia, jotta käytettävissä olevat tulot eivät merkittävästi muutu työeläkkeelle jäätäessä. Vaihtoehtoja säästämiselle on useita, mutta olisi tärkeää miettiä, miten varat saa käyttöönsä niitä tarvittaessa. Esimerkiksi miten selvitään, jos kaikki säästäminen kohdistuu oman kodin asuntolainan takaisinmaksuun ja varat ovat kiinni omassa kodissa. Hankkimalla työkyvyttömyyden varalle erillisen vakuutuksen voi varautua tulojen laskuun ennen kuin säästöt ovat kertyneet riittävälle tasolle.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus nousee jyrkästi vahemmissa ikäluokissa

LähiTapiola LokalTapiola Näin säästöt tuovat puskuria

Ansiotason lisäys kertyneestä säästöstä 90-vuotiaaksi saakka.

LähiTapiola LokalTapiola

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2018 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää