Kansallinen tulorekisteri voi tuoda yllätyksen monelle pk-yritykselle

8.11.2018 - Talous

Vuoden 2019 alusta voimaanastuva kansallinen tulorekisteri vaikuttaa yritysten pakollisten työeläkevakuutusmaksujen maksuajankohtiin. Monet yritykset eivät kuitenkaan ole tietoisia uudistuksesta ja sen vaikutuksista. Yrityksiltä poistuu mahdollisuus tasata jatkossa kausivaihteluita liiketoiminnassaan TyEL-maksujen takautuvalla maksulla. Tämä aiheuttaa osalle yrityksistä kassanhallinnan haasteita.

Yritykset maksavat kaikkien työntekijöidensä palkkasummasta lakisääteistä työeläkevakuutusmaksua. TyEL-maksun suuruus on yritykselle hiukan alle 20 prosenttia koko palkkasummasta. Nykyisin yritykset voivat maksaa TyEL-maksun kuukausittain tai vuosittain valiten itse maksukuukaudet. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia yrityksistä on valinnut itse TyEL-maksukuukautensa. Ne maksavat TyEL-maksuja yhdessä, kahdessa tai kolmessa erässä tasatakseen kuluja esimerkiksi hiljaisen alkuvuoden tai kesäkuukausien osalta. Jatkossa yritykset eivät voi valita maksukuukautta, vaan se muodostuu suoraan tulorekisteriin tehtyjen ansioilmoitusten perusteella.

- Tulorekisterin tullessa voimaan 1.1.2019 alkaen, yritys ilmoittaa työntekijöille maksetut palkat tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Me Elossa saamme tiedot suoraan tulorekisteristä ja TyEL-lasku muodostuu tulorekisteriin tehtyjen ilmoitusten perusteella, kertoo kehityspäällikkö Nina Vuorela Työeläkevakuutusyhtiö Elosta.

- Tulorekisterin voimaantulo vaikuttaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kassanhallintaan. TyEL-maksut ovat yrityksille merkittäviä summia: esimerkiksi 100 000 euron kuukausipalkoista kertyy TyEL-maksua työantajalle noin 19 000 euroa kuukaudessa riippuen työntekijöiden iästä. Yrityksissä on vuoden aikana kuitenkin hyvin erilaisia tilanteita, kuten kausivaihteluita, joten haasteet ovat ilmeisiä, sanoo LähiTapiolan yritysasiakasrahoituksen sijoituspäällikkö Juho Salmela.

Yrityksissä paljon epätietoisuutta

Yritysten kassanhallintaan erikoistuneen LähiRahoituksen toimitusjohtaja Mika Mäkinen on seurannut keskustelua tulorekisterin voimaantulosta ja sen vaikutuksista huolestuneena.

- Valtaosalle pienistä ja keskisuurista yrityksistä tämä muutos tulee täytenä yllätyksenä. Julkisessa keskustelussa ei ole vielä nostettu esiin maksuajankohdan muutoksia ja sen vaikutusta yritysten kassanhallintaan. Tämän seurauksena heti alkuvuodesta voi useammalle yrityksille tulla yllättäen budjetoimaton lasku, Mäkinen sanoo.

Tarvittaessa yritykset jatkossa hyödyntää erilaisia rahoitusratkaisuja TyEL-maksuihin ja näin tasata esimerkiksi liiketoiminnan kausivaihteluja. LähiRahoituksen kautta on mahdollista saada myyntisaatavia vastaan rahoitusta, jolla voidaan muun muassa ratkaista yrityksen etupainotteisten TyEL-maksujen aiheuttamat kassahaasteet. Tutustu palveluun tästä.

- Erityinen haaste on yrityksissä, joissa liikevaihto syntyy pääasiassa henkilöstön työpanoksen laskutuksesta. Esimerkiksi kesäkaudella henkilöstön jäädessä lomalle yritys joutuu maksamaan TyEL-maksuja usean kuukauden ajan ilman, että se pääsee laskuttamaan asiakkaitaan. Käytännössä monilla yrityksillä on kesälläkin edessään kolmen kuukauden jakso, jolloin TyEL-maksut juoksevat kuukausittain ilman omaa laskutusta, Mäkinen selittää.

Laskun maksamiseen kolme vaihtoehtoa

TyEL-laskun maksamiseen yrityksellä on kolme vaihtoehtoa: 1. Lasku jokaisesta tulorekisteriin tehdystä ilmoituksesta. 2. Yksi lasku kaikista saman palkanmaksukuukauden ilmoituksista. 3. Yritys voi myös sopia työeläkeyhtiönsä kanssa, että maksaa TyEL-maksujen arvioidun summan etukäteen.

– TyEL-vakuutusmaksujen eräpäivä on aina palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden viimeinen päivä, esimerkiksi tammikuussa maksetuista palkoista laskettu TyEL-vakuutusmaksu erääntyy 28.2.2019. Lisäksi laskulle on mahdollista saada yksi kuukausi vakuutusmaksukorollista maksuaikaa. Tästä sovimme aina asiakkaan kanssa erikseen, toteaa Elon Nina Vuorela.

Tulorekisteri tulee – toimi näin!

  • Tulorekisterin asiointikanava määrittelee sen, millaisia valmisteluita tulee tehdä. Jos ansiotiedot ilmoitetaan tulorekisteriin suoraan palkkajärjestelmästä teknistä rajapintaa käyttäen, tarvitset tulorekisterin varmennepalvelun julkaiseman varmenteen. Varmenteen avulla käyttäjä tunnistetaan eikä erillistä kirjautumista tarvita. Tämän saa tekemällä hakemuksen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 1.11.–14.12.2018. Hakemuksen voi tehdä yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Katso videolta, kuinka hakemus tehdään.
  • Jos tiedot ilmoitetaan sähköisessä asiointipalvelussa, kirjaudutaan palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Jos haluat, että puolestasi joku toinen asioi palvelussa, tee tarvittava valtuutus palvelussa Suomi.fi-valtuudet tai Katso-palvelussa. Valtuutuksen voi tehdä yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Lue lisää valtuutuksista.
  • Näin LähiTapiola suosittelee yrityksiä ilmoittamaan tiedot tulorekisteriin.

Tulorekisteri lyhyesti

  • Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon tallennetaan 1.1.2019 alkaen ansiotiedot ja vuodesta 2020 alkaen eläke- ja etuustiedot. Se on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke, jossa on työeläkealan lisäksi mukana monia muita sidosryhmiä. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin tulee koskemaan kaikkia palkkojen ja etuuksien maksajia ilman siirtymäaikoja.
  • 1.1.2019 alkaen käyttöön otettava tulorekisteri poistaa moninkertaista ilmoitusvelvollisuutta ja parantaa ansiotietojen ajantasaisuutta ja oikeellisuutta. Edellytyksenä on, että tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin sähköisesti ja että ilmoitetut tiedot ovat oikein.
  • Lue lisää tulorekisteristä Verottajan sivuilta.