Institutionaaliset sijoittajat valitsivat LähiTapiola Varainhoidon parhaaksi

31.10.2018 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Institutionaalisille sijoittajille suunnattu SFR-kyselytutkimus palkitsi LähiTapiola Varainhoidon parhaana varainhoitaja Platinum Award –palkinnolla Challenger –sarjassa. LähiTapiola Varainhoito sai palkinnon myös parhaana vastuullisen sijoittamisen varainhoitajana.

Institutionaaliset sijoittajat arvostavat LähiTapiola Varainhoidon palvelun todella korkealle. Scandinavian Financial Researchin (SFR) vuoden 2018 kyselytutkimuksessa LähiTapiola Varainhoito arvioitiin kokonaispalveluiltaan parhaaksi markkinaosuudeltaan pienempien varainhoitajien Challenger –sarjassa.

- Lämmin kiitos asiakkaillemme luottamuksesta ja erinomaisesta yhteistyöstä kuluneena vuonna, LähiTapiola Varainhoidon instituutioasiakkuuksista vastaava johtaja Satu Norhomaa sanoo.

LähiTapiola Varainhoito palkittiin haastaja-sarjan parhaana, mutta yhtiö pärjäsi loistavasti myös suurempiin toimijoihin verrattuna. LähiTapiola Varainhoidon saama yhteispistemäärä (4,08) oli koko tutkimuksen korkein.

Erityisesti institutionaaliset sijoittajat ovat arvostaneet LähiTapiolan kykyä ottaa markkinanäkemystä, raportointia sekä vastuullisen sijoittamisen integrointia sijoitustoimintaan ja siitä raportointia.

- Olen iloinen, että pitkäjänteinen työmme sekä sijoitusnäkemyksen systematisoinnissa, että sen viestinnässä ja toisaalta edelläkävijyytemme vastuullisen sijoittamisen integroinnissa näkyy myös asiakkaillemme, Norhomaa sanoo.

Vastuullisin varainhoitaja

LähiTapiola Varainhoidossa on tehty vuosia työtä vastuullisessa sijoittamisessa. Työtä arvostavat myös varainhoidon asiakkaat. LähiTapiola palkittiin SFR:n tutkimuksessa parhaana vastuullisen sijoittamisen varainhoitajana.

LähiTapiola Varainhoidossa salkunhoidosta ja vastuullisesta sijoittamisesta vastaavan johtajan Outi Kalpion mukaan ympäristön, yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan huomioiva vastuullinen sijoittaminen on LähiTapiolassa keskeinen osa sijoitusprosessia.

- Olemme sisällyttäneet vastuullisuusnäkökohdat sijoitusprosesseihin kullekin omaisuusluokalle ja asiakaskonseptille ominaisella tavalla. Oma itsenäinen vastuullisuusanalyysi sekä aktiivinen omistajuus mm yritystapaamisten, kyselytutkimusten ja vaikuttamisprosessien muodossa ovat merkittävä osa salkunhoitajien päivittäistä työtä, Kalpio sanoo.

- Olemme aktiivisesti lisänneet dialogia vastuullisen sijoittamisen toteuttamistavoista ja niihin liittyvistä piirteistä tukeaksemme asiakkaitamme vastuullisuuden huomioimisessa heidän sijoitussuunnitelmissaan.

LähiTapiola Varainhoidon saama pistemäärä oli korkein

Varainhoitajien saamat keskiarvopistemäärä palvelunsa laadusta SFR-kyselyssä

LähiTapiola LokalTapiola

Lähde: SFR, LähiTapiola

Lue lisää LähiTapiola Varainhoidon instituutiosijoittajille tarkoitetuista palveluista.