Hyödyttääkö osakesäästötili? Kyllä, mutta vanha viisaus munista ja korista päätee siinäkin

30.10.2018 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Uusi osakesäästötili voi parhaimmillaan moninkertaistaan säästetyn kattosumman 50 000 euroa. Etenkin nuoret säästäjät hyötyvät tilistä. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro muistuttaa, että osakesäästötililläkin kannattaa sijoittaa useampaan kohteeseen.

Hallitus haluaa lisätä suomalaisten säästämisvaihtoehtoja ja vauhdittaa talletusten sijoittamista uudella osakesäästötilillä. Hallituksen esitys laiksi osakesäästötilistä on lausuntokierroksella. Toiveissa on, että uusi säästämismuoto olisi mahdollinen vuonna 2020.

Hallituksen ehdotuksen mukaan uudelle osakesäästötilille voisi tallettaa enintään 50 000 euroa. Varat olisi talletettava rahana. Näin tilille ei voi siirtää ennestään omistettuja osakkeita.

Tilillä varat voisi sijoittaa oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin eli käytännössä kotimaisten ja ulkomaisten pörssiyhtiöiden osakkeisiin. Suomalaisosakkeista saadut myyntivoitot ja osingot olisivat saantihetkellä verovapaita. Tilin tuottoja verotettaisiin vasta, kun tililtä nostetaan rahaa.
Tilejä voisivat tarjota luottolaitokset, kuten pankit sekä erilaiset sijoituspalveluyritykset, kuten pankkiiriliikkeet ja varainhoitajat. Säästäjällä voi olla vain yksi tili käytössään samanaikaisesti, mutta lakiehdotus sallisi tilin avaamisen alaikäiselle henkilölle esimerkiksi lapselle.

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaron mielestä ehdotettu osakesäästötili on hyvä lisä suomalaisten säästämisvaihtoehtoihin. Ruotsalaisilla, norjalaisilla ja esimerkiksi tanskalaisilla on vastaavat tilit käytössään.

- Erityisesti nuorille pitkä säästämisaika mahdollistaa tuottohakuisen sijoittamisen. Osakkeet sopivat luontevasti säästämiskohteeksi, koska isompi riski niittää ajan kanssa korkeampaa tuottoa ja pitkä horisontti tasaa talous- ja osakemarkkinasyklien vaihtelut, yksityistalouden ekonomisti Nummiaro sanoo.

- Vanhemmille säästäjille tilanne on kahdella tapaa erilainen. Sijoitushorisontti on lyhyempi ja äkillisille markkinamuutoksille alttiita varoja on jo ehtinyt kertyä. Riskinä on se, että varojen kotiutuksen tarve ajoittuu juuri markkinoiden pohjalle. Säästövuosien vieriessä kannattaakin harkita riskitason pienentämistä.

Pidä kiinni hajautuksesta

Nummiaro on laskenut, että noin 100 euroa kuukaudessa 40 vuoden ajan osakesäästötilille säästävä suomalainen voisi kasvattaa 50 000 euron säästösummansa 338 000 euroon. Laskelma on tehty kahdeksan prosentin vuotuisella tuotto-odotuksella.

Huikea varallisuuden nousu johtuu siitä, että saadut osingot voi sijoittaa takaisin osakkeisiin ilman veroseuraamuksia. Näin korkoa korolle –efekti kasvattaa kerrytettävää säästösummaa. Laskelma ei huomio kaupankäyntikuluja. Jokainen osakkeiden ostaminen ja myyminen maksaa, mikä pienentää saatua tuottoa.

Nummiaron laskelmassa verohyöty tilin sisällä on 80 000 euroa. Nummiaron mukaan osakesäästötilin käyttäjällekin olennaista on pitää huolta säästöjen sijoittamisesta useampaan eri osakkeeseen ja eri maiden osakkeisiin. Vanhan viisaus, että kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin, pätee osakesäästötilissäkin.

- Hajautus on osakesijoittamisessa äärimmäisen tärkeää. Hajautukseen kannattaa kiinnittää huomiota jo säästämisen alkutaipaleella. Hajautusta on syytä katsoa myös maantieteellisen ja sektorialtistumien kautta. Säästäjillä on tavallisesti ensimmäisinä mielessä kotimaan tutut yhtiöt, mutta tasaisempaa menoa tarjoaa kansainvälinen hajautus, jossa maakohtaiset sektorivinoumat tasoittuvat. Rahastoilla hajautus esimerkiksi kehittyvien maiden osakemarkkinoille onnistuisi helposti, Nummiaro sanoo.

-Rahastoista olisi paljon hyötyä osakesäästötilillä. Harmi kun rahastot tippuivat ehdotuksesta pois.

Valtio menettää aluksi

Osakesäästötilin todellisiin hyötyihin vaikuttaa suuresti myös, miten tilivaihtoehtoa tarjoavat pankit ja varainhoitajat hinnoittelevat vaihtoehdon. Vaihtoehdossa muun muassa arvopapereiden säilyttäminen ja kaupankäynti tilin sisällä maksavat ja vaikuttavat näin hintaan. Hyötyihin vaikuttaa myös esimerkiksi se, minkä pörssin osakkeisiin säästäjä voi sijoittaa.

Iso vaikutus hyötyihin on verotuksella. Vaikka hallitus on nyt antanut ehdotuksensa osakesäästötilin tuottojen verotuksesta, tilisäästöihin vaikuttavat verot voivat muuttua vuosien kuluessa.

Hallitus on lakiesityksessään arvioinut, että osakesäästötilin verotuloja vähentävä vaikutus kasvaisi asteittain vuodesta 2020 eteenpäin. Arvion mukaan vuonna 2021 vähennys olisi noin 16 miljoonaa euroa, kun vuonna 2025 se olisi noin sata miljoonaa euroa.

- Lakiesityksessä arvioidaan vaikutuksia, jos puolet kotitalouksien osakesijoituksista siirtyisi osakesäästötilille. Säästäjä hyötyisi verottomista osingoista sekä myyntivoittoverottomista siirtymisistä osakkeesta toiseen. Vastaavasti valtion menettäisi nämä verotulot. Verotuksen lykkääntyminen vahvistaa korkoa korolle -voimaa, mistä pitkällä ajalla hyötyvät sekä säästäjä että verottaja, Nummiaro sanoo.

-Isoimmat hyödyt syntyvät kuitenkin, jos talletustileiltä innostutaan osakesäästäjiksi. Kotitalouksien varallisuus kasvaa tuottohakuisemman säästämisen ansiosta. Toteutuessaan se olisi todellinen win-win, kotitalouksille turvatumpaa elämää ja yhteiskunnalle laajempaa veropohjaa.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2018 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää