LähiTapiola-ryhmän tulos 1-6/2018: Asiakkaidemme elämänturvan parantaminen eteni useilla osa-alueilla

22.8.2018 - Elämänturva

LähiTapiola

Haluamme rakentaa luottamukseen ja vuorovaikutukseen perustuvia asiakassuhteita, joiden ansiosta asiakkaamme voivat paremmin onnistua elämäntavoitteissaan. Elämänturva on toimintamme keskiössä. Se tarkoittaa, että asiakkaidemme saatavilla on kokonaisvaltaisia ja ennakoivia palveluja terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla. Tammi-kesäkuussa 2018 keskeisiin tapahtumiimme kuuluivat:

Terveys – Lisää terveempiä elinvuosia

  • Asiakkaamme haluavat hoitaa entistä useammin terveysasioitaan etänä. Terveyshelppi-palveluun kuuluvassa virtuaalisairaalassa vakuutusasiakkaamme saavat vakuutus- ja korvauspalvelut sekä terveyspalvelukumppaniemme hoitopalvelut helposti yhdestä paikasta.
  • Elämänturvayhtiönä panostamme yhä enemmän asiakkaidemme terveyden kokonaisvaltaiseen ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Olemme kasvattaneet omistustamme sekä sosiaali- ja terveyspalveluyhtiö Mehiläisessä että Pihlajalinnassa.

Turvallisuus - Ennaltaehkäisemme vahinkoja ja turvaamme jatkuvuuden

  • LähiTapiolan liikennevakuutuskanta jatkoi hienoista kasvuaan.
  • Haluamme olla osaltamme lisäämässä liikenneturvallisuutta ja aloitimme kampanjan, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia kiinnittämällä huomiota puhelimen käytön vähentämiseen ajaessa.
  • Haluamme tarjota asiakkaillemme yhä kokonaisvaltaisempia palveluita autoilun osalta. Perustamamme LähiTapiola Rahoitus Oy tarjoaa asiakkaillemme auton oston yhteydessä rahoituspalveluita. Autorahoituksen myynti on saatu vahvaan kasvuun.

Talous – Autamme taloudelliseen omavaraisuuteen

  • Asiakkaamme haluavat varautua tulevaan yhä paremmin ja ovat entistä kiinnostuneempia itsensä vakuuttamisesta. Helpottaaksemme asiakkaidemme asiointia, kehitimme ensimmäisenä Suomessa riskihenkivakuutusten digitaalisen hakemuspalvelun. Vastuunvalinnan automatisoiva palvelu mahdollistaa täysin uudenlaisen digitaalisen ja sujuvan asiakaskokemuksen. Lisäksi palvelu tehostaa merkittävästi sekä myyntiprosessia että vastuunvalintatyötä. Riskihenkivakuutuksissa markkinaosuutemme jatkoi kasvuaan.
  • Taloudellinen omavaraisuus on asiakkaillemme tärkeää. Jo 15 700 asiakasta on ottanut omakseen viime vuonna toteuttamamme sijoittamisen palveluiden uudistuksen, jossa suuren vakuutusyhtiösijoittajan edut ovat tarjolla kaikille asiakkaillemme.

LähiTapiola-ryhmän avainluvut 1-6/2018

LähiTapiola LokalTapiolaLähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisanderin kommentit:


Vuoden 2018 ensimmäinen vuosipuolisko on sujunut hyvin, kun huomioi ympäröivät olosuhteet. Asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla ja maksutulomme on kehittynyt positiivisesti. Vahinkomeno on ollut kasvussa mm. suurten vahinkojen määrän kasvun ja alkuvuoden hankalien talvikelien johdosta. Sijoitusympäristö on ollut haastava, joka näkyy myös sijoitustuotoissamme.

Elämänturvastrategiamme mukaisesti panostamme yhä enemmän asiakkaidemme terveyden ylläpitämiseen kokonaisvaltaisesti ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Olemme kasvattaneet omistustamme sekä sosiaali- ja terveyspalveluyhtiö Mehiläisessä että Pihlajalinnassa.

Asiakkaamme haluavat hoitaa entistä useammin terveysasioitaan etänä. Yhteistyössä Mehiläisen kanssa toteutettu Terveyshelppi-palveluun kuuluva virtuaalisairaala on otettu vakuutusasiakkaidemme keskuudessa hyvin vastaan. Hoidon etulinjassa toimivat lääkärit hoitavat 60-80 prosenttia perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä etänä. Toukokuussa palvelussa aloitti tekoäly, jonka avulla asiakkaille tarjotaan omien terveys- ja hyvinvointitietojen perusteella ennakoivia ja henkilökohtaisia neuvoja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Suomalaisten autoilijoiden luottamus LähiTapiolaan on edelleen vahvaa. Liikennevakuutuskantamme jatkoi hienoista kasvua, vaikka edellisen vuoden historiallisen suuriin kasvulukuihin ei ylletty. Asiakkaidemme liikennevakuutusten siirto vuonna 2017 LähiTapiola Vahinkoyhtiöstä alueyhtiöihin on parantanut osaltaan asiakaskokemusta ja alueellista kilpailukykyä.

Perustimme myös keväällä LähiTapiola Rahoitusyhtiön, koska haluamme tarjota asiakkaillemme yhä kokonaisvaltaisempia palveluita autoiluun. LähiTapiola Rahoituksen myynti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Haluamme myös osaltamme olla vaikuttamassa liikenneturvallisuuteen ja aloitimme kesällä liikenneturvakampanjan, jonka avulla pyritään vähentämään matkapuhelimen käyttöä ajaessa.

Tulevaisuuteen varautuminen on asiakkaillemme yhä tärkeämpää. Siksi LähiTapiola Henkivakuutusyhtiössä otettiin käyttöön ensimmäisenä Suomessa riskihenkivakuutusten digitaalinen hakemuspalvelu. Asiakaskokemuksen parantamisen lisäksi palvelu tehostaa merkittävästi sekä myyntiprosessia että vastuunvalintatyötä.

Asiakkaamme ovat ottaneet hyvin vastaan viime vuonna toteutetun sijoittamisen palveluiden uudistuksen, jossa suuren vakuutusyhtiösijoittajan edut ovat tarjolla kaikille asiakkaillemme. Uuden vakuutuksellisen varainhoidon piirissä on jo 15 700 asiakasta.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito toi uuden verkkopalvelun ja uusia kiinteistörahastoja markkinoille. Asiakkaidemme toivomuksesta lanseerasimme suoraan kuluttajille tarkoitetun LähiTapiola Sijoituskiinteistöt –rahaston.

Sijoittaja-asiakkaillemme palveluntarjoajan menestys on yksi keskeisimmistä valintakriteereistä. LähiTapiola Varainhoito on menestynyt hyvin riippumattomissa rahastovertailussa. Thomson Reuters Lipper valitsi LähiTapiola Varainhoidon Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi luokassaan. Samassa vertailussa useat LähiTapiolan rahastot keräsivät palkintoja.

Yritysasiakkaidemme liiketoiminnan tueksi olemme järjestäneet rahoitusta selvästi aiempaa enemmän. Olemme myöntäneet suoraa yritysrahoitusta nykyisille vakuutusasiakkaillemme useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Lisäksi paikallisrahoitusta on myönnetty enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

Kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Viime syksyn poikkeuksellisen suuret sateet aiheuttivat merkittäviä satovahinkoja. Siksi uudistimme satovakuutustamme maatila-asiakkaidemme toivomuksesta.

Tammi-kesäkuussa LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan ensivakuutuksen maksutulo oli 720,2 miljoonaa euroa. Se oli 2,2 prosenttia enemmän kuin vuodentakaisella jaksolla. Henkivakuutuksen maksutulo oli 237,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa. Varainhoidon ja Kiinteistövarainhoidon sijoitustuotot kehittyivät hyvin.

Asiakkaille maksettiin vahinkovakuutuksen keskittämisetuina 35,0 miljoonaa euroa ja korvauksina 353,6 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille maksettiin vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 14,8 miljoonaa euroa. Henkivakuutuksista asiakkaille maksettiin 174,7 miljoonaa euroa korvauksia.

Elämänturvastrategiamme mukaisesti tarjoamme yhä enemmän erilaisia ennakointi-, turvallisuus- ja
hyvinvointiratkaisuja, joiden avulla suomalaisten arjesta voisi tulla entistä turvallisempaa, terveempää ja taloudellisesti menestyksekkäämpää. Asiakaskokemuksen kehittäminen, innovointi sekä teknologinen että digitaalinen kehitys ovat keskeinen osa strategiamme toteutusta. Haluamme, että asiakkaamme voisivat jatkossakin kokea saavansa LähiTapiolasta parasta palvelua.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.