Metsästyskausi alkaa maanantaina – vahingot sattuvat kauden alussa

17.8.2018 - Turvallisuus

LähiTapiola LokalTapiola

Metsästyskausi alkaa vesilintujen osalta maanantaina 20.8. Eniten metsästysvahinkoja sattuu lintumetsällä kauden alussa. Hirvijahdeissa vahinkoja sattuu määrällisesti vähemmän, mutta ne ovat toisaalta usein vakavampia. LähiTapiolan tietoon tulee vuosittain toistakymmentä metsästysvahinkoa.

- Viime vuosina on ollut aseen rikkoutumisista ja aseenkäytön huolimattomuuksista johtuvia metsästysvahinkoja. Lisäksi kuulovaurioita on tullut tilanteissa, joissa aseessa on ollut toimintahäiriö ja kun asiaa on selvitetty ilman kuulosuojaimia, on ase lauennut ja kuulo vaurioitunut. Suomalainen metsästyskulttuuri on kehittynyt kuitenkin turvallisuuden näkökulmasta hyvään suuntaan. Tapaturmien määrä on metsästäjien määrään suhteutettuna suhteellisen alhaisella tasolla, toteaa asiakkuusjohtaja Hannu Seppänen LähiTapiolasta.

Seppäsen mukaan vahinkotapauksiin liittyy yhteisenä tekijänä aseen käyttäjän jonkinlainen huolimattomuus.

Metsästäjävakuutus sisältyy riistanhoitomaksuun

Kaikki riistanhoitomaksun maksaneet ovat vakuutettuina LähiTapiolan metsästäjävakuutuksella. Metsästäjävakuutus kattaa metsästyksen ja siihen liittyvän kilpailemisen tai harjoittelun aikaiset tapaturmat, jotka aiheutuvat aseen laukeamisesta. Koska vakuutus kattaa vain aseella aiheutetut vahingot, sen piiriin eivät kuulu muut metsällä sattuneet tapaturmat, kuten jalan nyrjähdykset. Näiden vahinkojen varalta voi metsästäjä vakuuttaa itsensä tapaturmavakuutuksella.

- Saamamme asiakaspalautteen perusteella laajensimme metsästysvakuutuksen kattavuutta metsästyskoirien aiheuttamiin vahinkoihin ihmiselle tai toiselle eläimelle, joka on syntynyt poliisin tai hätäkeskuksen toimeksiannosta tapahtuvassa, organisoidussa suurriistavirka-aputehtävässä. Suurriistavirka-aputehtäviä ovat eläimen jäljitys-, karkotus-, lopettamis-, kuljetta¬mis- ja käsittelytehtävät, kertoo Seppänen.

Muista nämä säännöt metsällä:

  • Ammu vain, jos täysin varmasti tunnistat ammuttavan kohteen. Vuosittain Suomessa tapahtuu metsästysvahinkoja, jossa laukaus osuu tahattomasti ihmiseen tai metsästyskoiraan. Lähes poikkeuksetta vahinko on aiheutunut siitä, että laukaus on ammuttu sektoriin, johon ei olisi pitänyt ampua lainkaan, ampuja ei ole tunnistanut kohdetta tai tiedostanut jahtikaverin tai -koiran sijaintia.
  • Veneessä on turvallista vain yhden ampua ja toisen soutaa.
  • Ampujan henkilökohtaisen ampumataidon ylläpitäminen tapahtuu vain ampumalla. Siksi ampumaratojen hyödyntäminen ennen jahtikautta ja myös sen aikana on suositeltavaa.
  • Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu. Pidä ase taitettuna tai lukko auki taukopaikalla. Laita patruunat aseeseen vasta passipaikalla ja pura patruunat pois aseesta ennen passipaikalta poistumista. Poista patruunat aseenpiippu maahan tai ilmaan suunnattuna. Metsästäjällä on yksiselitteisesti vastuu jokaisesta ammutusta laukauksesta. Asetta on turvallisinta kuljettaa lataamattomana suojuksessa.
  • Metsästyksen johtajan ohjeiden noudattaminen on tärkeää: passilinjojen suunnittelu ja niiden noudattaminen riistalaukausten yhteydessä.
  • Promillet veressä ja metsästysaseiden käyttö eivät sovi yhteen. Metsästämisessä on nollatoleranssi alkoholin suhteen.