Suomalaiset harrastavat maltillisesti – harrastuksiin kuluu yllättävän vähän

15.8.2018 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Enemmistöllä suomalaisista aikuisista on vähintään yksi harrastus. Harrastuksiin ei kuitenkaan haluta käyttää runsaasti rahaa.

Mitä sinä harrastat? Kuntosalilla, lenkillä, lukupiirissä tai muussa harrastuksessa käy säännöllisesti enemmistö suomalaisista aikuisista. Suomalaiset eivät kuitenkaan tuhlaa liiemmälti harrastuksiin.

LähiTapiola kysyi tuhannelta suomalaiselta heidän harrastuksistaan. Vajaa kolmannes kertoi, että heillä on kaksi säännöllistä harrastusta. Hieman yli viidenneksellä harrastuksia oli yksi ja runsaalla kuudenneksella kolme. 15 prosenttia vastanneista sanoi, ettei heillä ole harrastuksia.

Keski-iän ylittäneet ja eläkeikään ehtineet ehtivät harrastaa muita useammin. 55-vuotiaista ja sitä iäkkäämmistä vain joka kymmenes sanoi, ettei heillä ole harrastuksia.

Lapsiperheissä tilanne on ymmärrettävästi päinvastainen. Vanhempien aika kuluu lasten hoidossa ja lasten harrastuksissa. Näin omiin harrastuksiin jää vähemmän aikaa. Mitä enemmän lapsia on, sitä vähemmän vanhemmat ehtivät itse harrastamaan. Vähintään kolmen lapsen perheissä aikuisista 27 prosentilla ei ollut harrastuksia.

Myös nuorilla harrastuksia on vanhempia vähemmän. Alle 25 –vuotiaista vastanneista yli neljännes ilmoitti, ettei heillä ole harrastuksia.

- Voi olla, että kaikki vastaajat eivät miellä harrastuskuluja ihan samalla tavalla. Ohjatun toiminnan lisäksi moni voi mieltää muunkin säännöllisen toiminnan harrastukseksi. Esimerkiksi joillekin säännöllinen työpaikkapyöräily on harrastus. Siinä kustannukset tulevat pyörän huollosta ja talviolosuhteisiin sopivista tarvikkeista ja vaatetuksesta. Työpaikkapyöräily toisaalta leikkaa bussi- tai bensakuluissa, jolloin säästöillä voi saman tien aloittaa rahastosäästöharrastuksenkin, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Harrastuksiin sijoitetaan maltillisesti

Suomalaiset eivät tuhlaile harrastuksiinsa. Peräti 45 prosenttia harrastavista aikuisista kertoi käyttävänsä harrastuksiinsa enintään 50 euroa kuukaudessa. Suomalaiset valitsevat harrastuksia, joihin rahaa ei kulu runsaasti.

Alle kolmannes kyselyyn vastanneista sanoi käyttävänsä harrastuksiin 51-100 euroa kuukaudessa. Vain kolme prosenttia kertoi harrastuksiin menevän yli 300 euroa kuukaudessa.

Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä maaseutumaisilla paikkakunnilla asuvista suomalaisista keskimääräistä useampi on niitä, joiden harrastuksiin kuluu kuussa enintään 50 euroa. Erot eivät ole kuitenkaan paikkakuntien välillä suuret. Naiset, miehet ja eri ikäiset käyttävät harrastuksiinsa osapuilleen saman määrän rahaa riippumatta siitä missä asuvat.

Ihmisten tulotasot toki vaikuttavat harrastuksiin kulutettavaan rahamäärän. Johtajista joka toinen ilmoitti käyttävänsä harrastuksiinsa 100-300 euroa kuussa.

Suomalaiset eivät halua tinkiä harrastuksistaan. Harrastuksiin kuluvat maltilliset rahamäärät myös estävät, ettei enemmistö joudu karsimaan harrastuksiaan kustannusten vuoksi. Peräti 76 prosenttia harrastavista aikuisista kertoi, ettei karsimista ole tarvinnut tehdä.

Nuoremmat joutuvat joskus tinkimään. Alle 25 –vuotiaista vastanneista 29 prosenttia sanoi joutuneensa välillä vähentämään harrastuksiaan niiden kalleuden vuoksi.

Maltillisten harrastuskulujen vuoksi enemmistön mielestä harrastukset eivät maksa liikaa. 40 prosenttia vastanneista oli tätä mieltä. Harrastusten hintaa piti kalliina kolmannes vastanneista. Loput 27 prosenttia eivät osanneet valita mielipidettään harrastusten kustannuksista.

-Myös harrastusten hinnat elävät, aivan kuin muutkin kuluttajahinnat. Esimerkiksi kolmessa vuodessa uimahallikäynti on kallistunut 4 prosenttia, kun kuntosalien käyttöhinnat ovat laskeneet 7 prosenttia, Nummiaro kertoo.

Tulokset selviävät LähiTapiolan Arjen katsaus -tutkimuksesta. Kyselyyn vastasi 1040 ihmistä 19.–24.5.2018 välisenä aikana. Vastanneet edustavat maamme 15-74 -vuotiasta väestöä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.

Näin liikuntapalveluiden hinnat ovat kehittyneet

LähiTapiola LokalTapiola

Tutustu LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin täältä.