Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ekonomisti: Metsään kannattaa sijoittaa lähinnä hajautuksen vuoksi

12.7.2018 - Talous

Metsä sopii sijoituskohteeksi laajaan salkkuun. LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomistin Jyri Kinnusen mukaan metsä tarjoaa matillisia hajautushyötyjä, mutta se ei sovi kaikille.

Moni suomalainen on muuttunut metsäsijoittajaksi lähes tahtomattaan perinnön kautta, mutta kannattaisiko metsää hankkia enemmänkin sijoitusmielessä? LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomistin Jyri Kinnusen mielestä metsäsijoittamiselle on pari järkevää syytä: hajautus ja mahdollinen inflaatiosuoja.

Metsä on suomalaisille lähes yhtä tuttu omistuskohde kuin kesämökki. Tilastokeskuksen uusimman varallisuustutkimuksen mukaan 15 prosenttia kotitalouksista omisti metsiä ja peltomaita vuonna 2016.

Metsä on monelle yksi varallisuuden laji, mutta varsinaiseksi sijoituskohteeksi moni ei sitä miellä. Metsä on kuitenkin sijoituskohde siinä missä arvopaperit tai muut reaalisijoitukset.

Metsän tuottoon vaikuttavat metsän biologinen kasvu, metsän hintakehitys ja maapohjan arvon muutokset. Kinnunen kuitenkin muistuttaa, että vastaavasti metsänhoitoon liittyy merkittäviä kuluja. Metsän tuotto-odotuksissa pitäisi kulujen lisäksi huomioida myös likviditeetti, joka on perinteisiin arvopapereihin verrattuna huomattavasti heikompi.

- Metsää kannattaa harkita sijoitussalkkuun lähinnä hajautushyötyjen vuoksi tai jos on muita henkilökohtaisia motiiveja metsäsijoittamiseen. Metsään sijoittamisessa on syytä huomioida se, että kyseessä on epälikvidi omaisuusluokka, jonka tuotto-riski –ominaisuudet eivät ole kulujen jälkeen välttämättä kovin houkuttelevat. Sijoittajan on syytä tarkkaan punnita sijoitusta, Kinnunen sanoo.

Hajautuksella tarkoitetaan sitä, että metsän tuotto harvemmin seuraa perinteisten sijoituslajien, kuten osakkeiden tai joukkolainojen tuottoja. Jos esimerkiksi osakkeiden hinta laskee, metsän arvo ei seuraa perässä. Näin metsästä voi saada tuottoa, vaikka muilla arvopaperilajeilla menisi huonommin.

Kinnusen mukaan liiaksi ei voi laskea metsän hajautushyötyjen varaan, vaan sijoittajan on tiedostettava metsäsijoittamisen haasteet. Tutkimustietoa hajautushyödyistä on lähinnä Kanadasta ja Yhdysvalloista, joissa on todettu, että hyödyt jäävät usein maltillisiksi metsäsijoittamiseen liittyvien kustannusten vuoksi.

Haasteita arvostuksessa

Metsän tuotonlaskentaan liittyy haasteita, muistuttaa Kinnunen. Esimerkiksi metsän maapohjaa arvostetaan harvakseltaan, ehkä muutaman kerran vuodessa. Tämä aiheuttaa sen, että tuoton volatiliteetti eli arvonvaihtelu näyttäytyy todelliseen arvonvaihteluun verrattuna liian matalana. Näin tuoton suhde volatiliteettiin sekä hajautushyödyt näyttävät helposti todellisuutta paremmilta.

Suomessa tilastoja metsän sijoitustuottojen arviointiin tarjoaa muun muassa Luonnonvarakeskus Luke. Viime vuonna yksityismetsien puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto oli 6,3 prosenttia, joka oli vajaa kaksi prosenttiyksikköä parempi kuin edellisenä vuonna. 2000-luvulla sijoitustuotto on ollut keskimäärin noin 4,5 prosenttia. Luvussa ei ole mukana kuluja.

Erityisesti piensijoittajille sopiva vaihtoehto suoralle metsäsijoittamiselle on erilaiset rahastot. Vielä epäsuoremman vaihtoehdon tarjoavat metsäteollisuuden yhtiöt.

Helsingin pörssi on yksi harvoja pörssejä maailmassa, jossa metsäteollisuuden yhtiöillä on merkittävä painoarvo.

Tustustu LähiTapiolan sijoittamis- ja säästämisratkaisuihin täältä.