Palava työkone on vaaraksi myös ympäristölleen – maasto- ja metsäpalojen vaara nyt erityisen korkealla

29.5.2018 - Turvallisuus

LähiTapiola LokalTapiola

Pitkään jatkuneen helteisen ja sateettoman ajanjakson vuoksi lähes koko Suomessa on erityisen korkea riski maasto- ja metsäpaloille. Etenkin traktorit ja työkoneet ovat erityisen kovilla kuumilla ilmoilla. Siksi työsuorituksen jälkeen on syytä tarkkailla, etteivät koneet syty itsekseen palamaan esimerkiksi oikosulun seurauksena. Koneen päävirta on syytä kytkeä pois aina, kun koneella ei työskennellä.

- Nyt metsäpalovaaran aikaan tulee metsissä ja suoalueilla moottorityökoneilla työskentelyyn kiinnittää erityistä huolellisuutta. Moottoritilan puhtautta on seurattava ja se tulee puhdistaa päivittäin, sillä koneeseen imeytyvä pöly ja mahdolliset maassa olevat oljet lisäävät oleellisesti paloriskiä. Samoin tulisi välttää maastopaloriskiä lisääviä kipinöiviä työtapoja ja tehtäviä kuivassa maastossa. Metsäpalovaaran ajalla tulisi välttää ketjujen käyttöä ja ottaa koneeseen mukaan esimerkiksi suurempi 12 kg nestesammutin tehokkaampaan alkupalojen tukahduttamiseen, sanoo LähiTapiolan riskipäällikkö Juhani Savolainen.

Mitä vakuutus korvaa?

- Jokainen vahinko katsotaan ja käsitellään tapauskohtaisesti. Vahinkohetkellä selvitellään jokaisessa tapauksessa mitkä yksittäiset seikat ovat vaikuttaneet mahdolliseen vahingon syntyyn. Esimerkiksi miten vakuutuksenottaja on reagoinut palon alkuihin, sanoo LähiTapiolan korvauspäällikkö Matti Karimäki.

Kun tiedossa on korkea paloriskin vaara, on mietittävä tarkkaan, mitkä toimet ovat välttämättömiä ja mitkä voidaan siirtää myöhemmäksi. Täytyy myös huomioida, että vaikka ennusteet lupaisivat ilman lämpötilan laskua, kuivuus ei kuitenkaan poistu. Sateen määrän pitäisi olla vähintään 15-20 mm ennen kuin maan pinta on riittävän märkä.

- Tällaisiin töihin liittyy tulipalon vaara, erityisesti kuivana kautena. Esimerkiksi äestystoiminnasta aiheutuvan suuren tulipaloriskin, sekä näin syttyneiden metsäpalojen huomattavan vahinkoriskin seurauksena toimijan pitää pystyä osoittamaan, että hän on tehnyt kaikkensa vahingon estämiseksi. Jos tätä ei pystytä osoittamaan, käsitellään vahinkoa eteenpäin toimijan vastuuvakuutuksesta. Kuumuus ja tulipalon riski tulee huomioida toiminnassa, Karimäki jatkaa.

Metsänomistajan on myös hyvä tarkkailla omia metsiään, mikäli se vain on mahdollista. Jos metsä sijaitsee lähellä asutusta, kasvaa valvonnan merkitys. Tällä hetkellä ei voida puhua ylivarovaisuudesta, koska metsäpalovaara on todella korkea.