Asiakkaat ottaneet elämänturvaamisen omakseen – LähiTapiola Henkiyhtiön markkinaosuus uuteen ennätykseen

25.5.2018 - Talous

Sijoituspalvelu-uudistus, kiinnostus henkilöturvan parantamiseen ja työeläkemuutokset vauhdittavat myyntiä. LähiTapiola Henkiyhtiön maksutulon markkinaosuus kasvoi yli viidenneksen.

LähiTapiola Henkiyhtiön maksutulon markkinaosuus jatkaa huomattavaa kasvuaan. Kokonaismarkkinaosuus nousi ensi kertaa yli kymmenen prosentin. Viime vuonna markkinaosuus oli 11,5 prosenttia, kun vuosi aiemmin osuus oli 9,3 prosenttia.

LähiTapiolan strateginen muutos perinteisestä vahinkovakuuttajasta asiakkaan elämänturvaajaksi etenee vauhdilla. Henkiyhtiön markkinaosuuden kasvu kertoo, että asiakkaiden mielestä LähiTapiola ei ole ainoastaan vahinkovakuuttaja vaan se on myös talouden, terveyden ja turvallisuuden palveluiden tuottaja.

-Olemme aidosti kiinnostuneet asiakkaan elämänturvasta. Käymme läpi asiakkaan henkilöturvan kokonaisuuden ammattimaisesti lähtien yhteiskunnan tarjoamasta turvasta ja sen jättämistä aukoista. Parhaat palvelut yhdistävät taloutta, terveyttä ja turvallisuutta. Henkilöturvan ympärillä tapahtuvissa asiakaskohtaamisissa tämä toteutuu osaavan asiantuntijan toimesta työkalujen tukemana. Asiakkaamme kokevat ratkaisumme hyödyllisiksi ja se luonnollisesti näkyy myynnissä, Henkiyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmo sanoo.

Sijoituspalvelu-uudistus vauhdittajana

Henkiyhtiön markkinaosuudet kasvoivat kaikilla osa-alueilla. Suhteellisesti eniten kasvoi säästöhengen ja kapitalisaation maksutulon markkinaosuus, lähes 35 prosenttia. Osuus oli 9,3 prosenttia.

Säästämisen maksutulo kasvoi 38 prosenttia. Kasvu oli poikkeuksellisen voimakas alan kahden prosentin kasvuun verrattuna.

LähiTapiolan viime vuonna toteuttama sijoituspalvelu-uudistus on vauhdittanut säästömyyntiä. Uudistuksessa LähiTapiola toi suuren sijoittajan välineet ja edut kaikkien sijoittaja-asiakkaidensa saataville.

- Sijoitamme asiakkaidemme varoja samoihin kohteisiin, joihin vakuutusyhtiönä itse sijoitamme. Samalla asiakkaamme saavat omistaja-asiakkaan etuina suuren vakuutusyhtiösijoittajan etuja. Hinnoittelu on asiakasetuna pidetty hyvin kohtuullisena. Lisäksi asiakkaiden sijoituksille on luotu vakautta osalle sijoitusta vuosittain vahvistettavalla kiinteällä korolla.

Riskivakuutuksien maksutulon markkinaosuus nousi kuudenneksen 28,6 prosenttiin. Yksistään yritysten riskivakuutuksissa markkinaosuus on 42,1 prosenttia.

Yrityksille myytävien eläkeratkaisujen markkinaosuus kohosi kaksi prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin.

-Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset ovat entistä kiinnostuneempia huolehtimaan henkilöstöstään paremmin ja palkitsemaan heitä ryhmäeläke- ja ryhmähenkiratkaisuilla. Älyhenki-konseptimme on otettu erittäin hyvin vastaan.