LähiTapiola uudistaa Aasiaan sijoittavia sijoitusrahastojaan

7.5.2018 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

LähiTapiola Aasia-Tyynimeri –rahasto muuttuu LähiTapiola Kehittynyt Aasia –rahastoksi. Lisäksi LähiTapiola Japani –rahasto sulautuu uudistuneeseen rahastoon. Salkunhoitaja Anssi Wartiainen näkee Aasian alueella paljon sijoituspotentiaalia.

LähiTapiola Aasia –rahastoissa tapahtuu. Osakkeisiin sijoittava LähiTapiola Aasia-Tyynemeri –rahasto muuttuu LähiTapiola Kehittynyt Aasia –rahastoksi. Lisäksi LähiTapiola Japani sulautuu muuttuneeseen rahastoon. Muutokset astuvat voimaan 6. kesäkuuta.

LähiTapiolan rahastovalikoima uudistuu ja jatkossa sijoittaja saa tehokkaasti hajautetun osakesalkun Aasian ja Tyynenmeren alueen kehittyneiden maiden osakemarkkinoille, kun osakkeisiin sijoittava LähiTapiola Aasia-Tyynemeri –rahasto muuttuu LähiTapiola Kehittynyt Aasia –rahastoksi. Kesäkuussa LähiTapiola Japani sulautuu muuttuneeseen rahastoon.

Uudistuksen myötä LähiTapiola Kehittynyt Aasia –rahasto muuttuu erikoissijoitusrahastosta sijoitusrahastodirektiivin mukaiseksi tavalliseksi rahastoksi eli UCITS –rahastoksi.

Kehittynyt Aasia –rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien yritysten osakkeisiin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Aasian ja Tyynenmeren alueelta.

- Koko Aasia edustaa jo noin kolmasosaa maailman osakemarkkinoiden arvosta. Aasian kehittyneet markkinat tarjoavat sijoittajalle merkittäviä tuottomahdollisuuksia ja hajautushyötyä muihin kehittyneisiin markkinoihin verrattuna, Kehittynyt Aasia –rahaston salkunhoitaja Anssi Wartiainen sanoo.

Aasian ja Tyynenmeren alueen kehittyneen alueen suurimmat maat ovat Japani, Australia, Hongkong, Etelä-Korea, Taiwan, Singapore Uusi-Seelanti.

Wartiaisen mukaan Aasiassa tarjontaa sijoittajalle riittää. Maantieteellisen hajautuksen lisäksi hajauttaa voi useiden toimialojen välillä. Oman lisänsä hajautukseen tuovat valuutat, joista erityisesti Japanin jeni on toiminut tehokkaana riskien hajauttajana kriisiperiodeina.

Uusi faktoripohjainen sijoitusprosessi mahdollistaa tehokkaan analysoinnin

Kehittynyt Aasia valitsee sijoituskohteensa faktoripohjaista sijoitusprosessia hyödyntäen. Malli painottaa yrityksen vakaata kassavirtaa, kasvua, kannattavuutta ja arvoa sekä huomioi yrityksen vastuullisuuden, kertoo salkunhoitaja Wartiainen.

Faktorimalli mahdollistaa yli tuhannen sijoituskohteen systemaattisen ja jatkuvan analysoinnin. Kehittynyt Aasia –rahaston salkussa tulee tyypillisesti olemaan yli toista sataa yritystä, millä varmistetaan salkun tehokas hajautus. Markkinaindeksit eivät ohjaa sijoitustoimintaa, joten sijoituskohteiksi valikoituu myös paljon indeksin ulkopuolisia yhtiöitä. Salkkua tasapainotetaan systemaattisesti. Arviolta yli puolet salkun sijoituskohteista muuttuu vuoden aikana, arvio salkunhoitaja Wartiainen.

- Kvantitatiivisen faktorimalli antaa mahdollisuuden sijoittaa laajaan joukkoon yrityksiä tuottaen laajan hajautuksen hyödyt. Samalla osakevalinnat perustuvat systemaattisuuteen eivätkä tunteet pääse ohjaamaan sijoituspäätöksiä. Kehittynyt Aasia –rahasto on oleellinen osa globaalia kehittyneisiin maihin sijoittavaa salkkua.

Asiakkaalle parempi läpinäkyvyys ja edullisemmat kulut

Aikaisemmin sekä Aasia-Tyynimeri että Japani –rahasto sijoittivat alueen osakemarkkinoille yhteistyökumppaneiden hoitamien sijoitusrahastojen kautta. Kun otamme osakevalinnat oman salkunhoitotiimin käsiin, saavutamme paremman läpinäkyvyyden ja pystymme myös huomioimaan vastuullisuusasiat entistä paremmin. Kehittynyt Aasia –rahastossa vastuullisuus on merkittävässä roolissa ja se on yksi osakkeiden valintakriteereistä, salkunhoitaja Wartiainen sanoo. Sijoittajaa hyödyttää myös se, että rahaston tuotto- ja riskitunnuslukujen ennakoidaan pääsääntöisesti pysyvän ennallaan.

Asiakas hyötyy myös entistä edullisemmista kuluista, sillä rahaston 1,5 prosentin juoksevat kulut ovat aikaisempaa alhaisemmat.

Rahastoa hoitavat kokeneet salkunhoitajat. Pettu Hytönen ja Anssi Wartiainen ovat toimineet alalla vuodesta 2000 ja Hannu Salminen vuodesta 2008. Salkunhoitotiimi vastaa myös LähiTapiola Kehittyvät Markkinat –rahaston hoidosta faktoripohjaisella sijoitusstrategialla.

Aasia-Tyynimeri –rahaston koko oli huhtikuun lopussa 94 miljoonaa euroa. Kun LähiTapiola Japani –rahasto sulautuu rahastoon, kasvaa uuden Kehittynyt Aasia –rahaston koko lähes 63 miljoonalla eurolla. Rahaston juoksevat kulut ovat 1,5 prosenttia. Rahasto ei peri merkintä- tai lunastuspalkkioita.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2018 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää