Tulvavedet aiheuttavat vahinkoja Pohjanmaalla – LähiTapiola tarjoaa asiakkailleen kosteuskartoituksen

26.4.2018 - Turvallisuus

Tulvavedet ovat aiheuttaneet vahinkoja rakennuksille ja ajoneuvoille Pohjanmaalla. LähiTapiola kehottaa asiakkaitaan tekemään tulvavahingoista vahinkoilmoituksen ja korvaa poikkeuspäätöksellä asiakkailleen kosteuskartoituksen vahinkojen selvittämiseksi.

Tulvavesien aiheuttamia vahinkoja on nyt tärkeää ennaltaehkäistä kaikin keinoin.

- Teimme poikkeuspäätöksen, jonka mukaan tarjoamme kevään tulvavesien vahingoittamille rakennuksille kosteuskartoituksen. Tilaamme ja maksamme kosteuskartoituksen asiakkaillemme siinä vaiheessa, kun tulva lähtee laskuun eikä pelkoa enää uudesta veden noususta ole, kertoo LähiTapiola Pohjoisen korvausjohtaja Heikki Pesonen.

Kotivakuutus korvaa poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahingot. Vesistötulvissa poikkeuksellisuuden raja on, kun tulvimisen esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa. Suomen ympäristökeskus määrittää vakuutusehtojen mukaisen poikkeuksellisuuden, jonka jälkeen voidaan tehdä päätökset vahinkojen korvattavuudesta. LähiTapiola suosittaa asiakkaitaan tekemään vahinkoilmoituksen kaikista tulvan aiheuttamista rakennusvahingoista.

- Tulvavahinkojen korvattavuus selviää viiveellä, kun Suomen ympäristökeskus on laskenut tulvien esiintymistodennäköisyyden. Tällä hetkellä on vielä liian varhaista arvioida, mikä on tämän vuoden tilanne. Esimerkiksi Lapissa jäät ovat vielä paikallaan, kertoo Pesonen.

Tulvat voivat vahingoittaa myös autoja. Pysäköitynä olleille ajoneuvoille veden pinnan kohoamisesta aiheutuneita vahinkoja korvataan kaskovakuutuksen luonnonilmiövakuutuksesta ja osittain myös kolarointivakuutuksesta. Veden vuoksi liikennekelvottomaksi muuttuneiden ajoneuvojen siirrättäminen lähimmälle korjaamolle korvataan autopalveluvakuutuksista.

Ennaltaehkäise vahinkoja näin:

  • Poikkeuksellisten tulvien, kuten muidenkin vesivahinkojen kohdalla on erittäin tärkeää panostaa ennaltaehkäisyyn.
  • Kellarivarastoissa säilytettävää tavaraa ei tulisi säilyttää lattiatasolla vaan nostettuna esimerkiksi noin 10 cm korkeudelle hyllylle tai vastaavalle. Talojen ympärille voidaan koota esimerkiksi hiekkasäkkejä, joilla voi vähentää kiinteistön rakenteisiin pääsevän veden määrää.
  • Vesi- ja vuotovahinkojen korjaaminen on aloitettava mahdollisimman pian vahingon havaitsemisesta. Näin voidaan estää ja rajoittaa lisävahinkoja sekä pelastaa vahingoittumatonta omaisuutta.
  • Vältä autoilua veden valtaamilla alueilla. Pääsääntönä vakuutuskorvauksissa on, että ajoneuvon veteen ajamisesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata kaskovakuutuksista.
  • Vahinkojen minimointiin ja lisävahinkojen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat omaisuuden omistajan ja haltijan vastuulla. Taloyhtiössä ilmoita vahingosta heti isännöitsijälle ja huoltoliikkeelle.
  • Tarkkaile ajantasaista viranomaistiedotusta tulvavesistä: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet