Salkunhoitaja: Ruplan heikentyminen lisää epävarmuutta Venäjän talouskehityksestä

11.4.2018 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

LähiTapiola Kehittyvät Markkinat –rahaston salkunhoitaja Perttu Hytösen mukaan öljyn hintakehitys ratkaisee kuitenkin Venäjän talouden suunnan. Markkinaheilunta Venäjällä osoittaa, kuinka tärkeää on tarkastella kehittyviä markkinoita kokonaisuutena.

Markkinat Venäjällä reagoivat yllättävän voimakkaasti Yhdysvaltain asettamiin lisätalouspakotteisiin alkuviikosta. LähiTapiola Kehittyvät Markkinat –osakerahaston salkunhoitajan Perttu Hytösen mukaan reaktiot kertovat sijoittajien epävarmuudesta, joita poliittiset päätökset aiheuttavat.

- Tilanteen kehittymisestä jatkossa on vaikea ennustaa. Poliittinen epävarmuus aiheuttanee kurssiheiluntaa jatkossakin, Hytönen sanoo.

Maanantaina yleisindeksi Micex laski peräti 11,7 prosenttia asetettujen talouspakotteiden seurauksena. Venäjän rupla heikkeni yli neljä prosenttia suhteessa dollariin. Tiistaina ruplan heikentyminen ja kurssien lasku jatkuivat mutta maanantain laskuja lievempänä.

Hytösen mukaan valuutan heikentyminen on luonut epävarmuutta Venäjän talouskehityksestä, mutta valuuttakehitys ei ole kaikkein oleellisinta Venäjän talouden suunnassa.

- Venäjän talouden kannalta oleellisempi on öljyn hinta, joka on pysynyt suhteellisen vakaana, erityisesti verrattuna 2014 tilanteeseen.

Sen sijaan osakemarkkinoiden rooli Venäjän taloudessa on merkittävästi pienempi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Venäjä on markkina, jossa kurssit heiluvat voimakkaasti. Heiluntaa aiheuttaa osaltaan markkinoiden keskittyminen energia- ja raaka-ainetoimialoille, muistuttaa salkunhoitaja Hytönen.

LähiTapiola Kehittyvät Markkinat –rahastossa venäläisosakkeiden osuus on pieni, vain runsaat kaksi prosenttia. Venäläisosakkeiden vaikutus rahaston tuottoon on vähäinen.

- Venäjän heilunta osoittaa, kuinka tärkeää on tarkastella kehittyviä markkinoita kokonaisuutena yksittäisten maiden sijaan. Maantieteellinen ja toimialakohtainen hajautus on erityisen tärkeää ja se on osa sijoittamista kehittyville osakemarkkinoille. Tämä on huomioitu myös LähiTapiola Kehittyvät Markkinat -rahastossa.

Venäjän epävarmuuden sijaan kehittyvien markkinoiden näkymät kokonaisuutena ovat Hytösen mukaan valoisat. Kasvu jatkuu edelleen.

- Kehittyvien markkinoiden kasvu tulee näkemyksemme mukaan olemaan edelleen kehittyneitä markkinoita vahvempaa. Perinteisillä arvostusmittareilla ja tuloskasvuodotuksilla arvioituina kehittyvät osakemarkkinat ovat edelleen houkuttelevia.

Tutustu LähiTapiola -rahastoihin täältä.