Kysely: Suomalaiset toivovat lisää palkkaa ja vähemmän stressiä – asiantuntija kritisoi työelämän vanhentunutta ajatustapaa

12.4.2018 - Terveys

LähiTapiolan kyselyn mukaan suomalaisista lähes 80 prosenttia lähtee useimpina päivinä mielellään töihin. Työelämän isoimpina ongelmakohtina sen sijaan pidetään liian pientä palkkaa ja työn kuormittavuutta.

Suomalaiset pitävät työelämän pahimpina ongelmina liian pientä palkkaa työn vaativuuteen nähden, työn stressaavuutta sekä huonoa johtamista. LähiTapiola selvitti asiaa Arjen katsaus -kyselytutkimuksella, jossa 37 prosenttia vastaajista oli tyytymättömiä palkkaukseen ja 34 prosenttia eli yli 1,3 miljoonaa suomalaista piti stressiä ja työn kuormittavuutta suurena ongelmana.

- Yllättävää, että stressaavuus ja esimiestyön puutteet nousivat näin vahvasti esille. Vastaajat antoivatkin työhyvinvoinnin lisäämiseksi tärkeän vinkin: 50 % vastasi, että paras keino lisätä työhyvinvointia olisi työntekijän päätäntävallan lisääminen omassa työssä ja sen aikatauluissa, LähiTapiolan Työkykypalvelun liiketoimintajohtaja Sari Seppi-Laitinen kommentoi tuloksia.

- Tästä voisi löytyä tuottavuusloikka, joka samalla lisäisi työhyvinvointia. Suomalaisessa työelämässä on vielä voimissaan ajatus, että pomon tärkeimpiä tehtäviä on valvoa ja ohjeistaa alaisen päivittäistä työskentelyä. Olisiko nyt aika siirtyä luottamuksen aikakauteen, jossa tekijälle annetaan enemmän vapautta suunnitella ja organisoida työtään? Uskon, että myös kiire ja stressi vähenisivät, kun joustavuus ja itsemääräämisoikeus lisääntyisivät.

Työelämässä kaivataan arvostusta

Tutkimuksessa kartoitettiin paitsi työelämän ongelmakohtia myös sitä, millaisia asioita ihmiset toivovat työelämältä. Valtaosa nimeää arvostuksen saamisen yhdeksi tärkeimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä – tätä mieltä on reilusti yli kolme miljoonaa suomalaista.

Suomalaiset pitävät arvossaan hyvää esimiestä sekä mukavia työkavereita. Suuri osa myös toivoisi enemmän päätäntävaltaa oman työn sisältöihin tai aikatauluihin sekä joustavampia työaikoja. Puolet suomalaisista pitää päätäntävallan lisäämistä parhaana keinona lisätä työhyvinvointia.

- Yrittäjien tilanne nousi tässäkin esille työsuhteisia huonompana. LähiTapiola haluaa kannustaa yrittäjiä huolehtimaan terveydestään ja jaksamisestaan. Olemme muun muassa tuoneet markkinoille Työkykypalvelun, jonka kautta myös yrittäjä voi ostaa kiinteähintaisen, helposti saavutettavan työterveyshuollon.

Työkykypalvelu on LähiTapiolan ja työterveyskumppanin tuottama kokonaisuus, joka mahdollistaa tarkan työterveyskustannusten ennakoinnin. Tutustu siihen tarkemmin täällä.

Valtaosa lähtee mielellään töihin

Vaikka työelämän ongelmat ja kuormittavuus ovat nousseet yleisiksi keskustelunaiheiksi, suomalaisista kuitenkin peräti 77 prosenttia kertoo lähtevänsä mielellään töihin useimpina työpäivinä tai vähintäänkin melko usein. Vastaajista 22 prosenttia kokee töihin lähdön miellyttäväksi vain silloin tällöin, harvoin tai ei koskaan.

- Työnantaja järjestää puitteet työn tekemiselle, mutta jokainen meistä tuo itse mukanaan työpaikalle asenteensa. Positiivisen palautteen antaminen on vielä aika käyttämätön voimavara. Työkaverille saa hyvän mielen, kun alkaa kiinnittää huomiota hänen hyviin ominaisuuksiinsa ja sanoo sen vielä ääneen, Seppi-Laitinen kannustaa.

Arjen katsaus -kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1006 henkilöä 2.–8.3.2018 välisenä aikana ja vastanneet edustavat maamme 15-74 -vuotiasta väestöä.