Lähes joka toinen suomalainen joutunut toimimaan hätätilanteessa – 20 000 viidesluokkalaiselle ensiapukoulutus

4.4.2018 - Turvallisuus

LähiTapiola LokalTapiola

Kun hätätilanne iskee, ensihoito on harvoin välittömässä läheisyydessä. Tällöin lähellä olevat tuovat ratkaisevan avun. LähiTapiola kouluttaa Sankarikoulutuksissa tänä vuonna 20 000 koululaista ensiaputaitoihin.

LähiTapiolan teettämän kyselytutkimuksen mukaan noin 1,6 miljoonaa suomalaista ei osaa antaa ensiapua tai on epävarma ensiaputaidoistaan. Peräti 50 prosenttia yli 65-vuotiaista kertoo, ettei hallitse kyseisiä taitoja. Parhaiten ensiaputaidot ovat hallussa keski-ikäisillä sekä nuoremmilla: 67 prosenttia 25-34-vuotiaista suomalaisista kertoo osaavansa antaa ensiapua.

Hätätilanteissa lähellä olevat tuovat ensimmäisen avun. Vastanneista 18 prosenttia kertookin joutuneensa tilanteeseen, jossa ensiaputaitoja olisi tarvittu ja 41 prosenttia kertoo soittaneensa joskus ambulanssin.

Maaseudulla asuvista suhteellisesti useampi on joutunut tilanteeseen, jossa on tarvittu ensiaputaitoja. 26 prosenttia haja-asutusalueilla asuvista kertoo antaneensa ensiapua, kun taas vastaava luku pääkaupunkiseudulla on vain 12 prosenttia.

LähiTapiola kouluttaa 20 000 viidesluokkalaista ensiaputaitoihin

LähiTapiola haluaa edistää suomalaisten ensiaputaitoja ja kouluttaa tänä vuonna Sankarikoulutuksissa yhdessä Suomen Punainen Risti Ensiavun kanssa 20 000 viidesluokkalaista ensiaputaitoihin.

- Arjen sankaruutta tarvitaan, sillä hätätilanteissa ensimmäiset minuutit ovat usein tärkeimpiä. Jokainen meistä voi olla sankari, kunhan on taitoa ja tahtoa toimia oikein. Tärkeintä on se, ettei hätätilanteissa kulje ohi vaan pysähtyy auttamaan, muistuttaa LähiTapiolan Sankarikoulutuksista vastaava Hanna-Leena Jauho.

Tämän lisäksi LähiTapiola järjestää yhdessä SPR:n kanssa kaikille avoimia hätäensiapukursseja. Tulevat kurssit näet Sankarikoulutuksen verkkosivuilta.

Sankarikoulutukset pelastaneet henkiä

Kyselyyn vastanneiden suomalaisten mielestä ensiaputaidot ovat peruskansalaistaitoja, jotka pitäisi opettaa jo koulussa.

- Euroopan elvytysneuvoston lausunnon mukaan viidesluokkalaiset ovat otollisessa iässä oppimaan ensiaputaitoja ja heidän ikäisilleen opitusta jää jälki loppuelämäksi. Kaikilla kouluilla tai kunnilla ei kuitenkaan ole varaa järjestää ensiapukoulutusta lapsille, minkä vuoksi LähiTapiola haluaa vastata tarpeeseen, Jauho jatkaa.

LähiTapiola pääsi jo viime vuoden Sankarikoulutusten kautta tukemaan vahvasti koulujen turvallisuuskasvatusta. Opittuja ensiaputaitoja on hyödynnetty onnistuneesti ympäri Suomen: esimerkiksi Porissa tytär elvytti sydänkohtauksen saaneen isänsä.

- Olemme saaneet runsaasti kiitosta kouluilta ja vanhemmilta tosielämän taitojen opettamisesta ja lapset ovat olleet hyvin motivoituneita elvytystehtävistä. On ollut upeaa nähdä koululaisten into jakaa osaamistaan. Oppilaat ovat esimerkiksi jalkautuneet kauppakeskukseen opettamaan ohikulkijoille elvytystä, Jauho iloitsee.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 2.–8.3.2018 välisenä aikana yhteensä 1 006 ihmistä. Tutkimukseen osallistuneet edustavat maamme 15-74-vuotiasta väestöä.