Maailman suurin ympäristöystävällisiin joukkolainoihin sijoittava rahasto käynnistyi – LähiTapiola mukana sijoittajana

23.3.2018 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

IFC:in ja Amundin perustama rahasto keskittyy kehittyville markkinoille. LähiTapiola on yksi 1,42 miljardin dollarin rahaston sijoittajista.

Maailman pankin jäsen International Finance Corporation IFC ja Euroopan suurin varainhoitaja Amundi ovat onnistuneesti laskeneet liikkeelle maailman suurimman ns. green bond –rahastonsa Amundi Planet Emerging Green One.

Ympäristöystävällisiä ja muita kestävän kehityksen kohteita rahoittava joukkolainarahasto keskittyy erityisesti kehittyville markkinoille. Rahaston koko on 1,42 miljardia dollaria. Amundin mukaan rahasto tulee sijoittamaan kehittyvien markkinoiden green bondeihin kaksi miljardia dollaria seitsemän vuoden elinkaarensa aikana. Rahasto uudelleen sijoittaa erääntyvistä joukkolainoista saamansa varat uusiin joukkolainoihin.

Institutionaalisille sijoittajille suunnattu rahasto sijoittaa pääosin kehittyvien markkinoiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin green bondeihin, joiden juoksuaika on vuoteen 2025. Rahasto on listattu Luxemburgin pörssiin.

Myös LähiTapiola Henki- ja Vahinkoyhtiöt ovat sijoittaneet rahastoon, LähiTapiola Varainhoidon johtaja Jyrki Mäkelä kertoo.

- Green Bond –sijoittaminen on yksi esimerkki vastuullisesta sijoittamisesta, jota haluamme edistää ja jonka edelläkävijöitä haluamme olla. Ilmastonmuutosta voidaan pitää pitkällä aikavälillä ehkä merkittävimpänä makrotaloudellisena uhkana, joten sijoittamalla ja rahoittamalla kohteita joilla voidaan ehkäistä em. riskien toteutumista tuottotavoitteista tinkimättä, on ensisijaisen tärkeää, Mäkelä jatkaa.

Green bond –rahastoon ovat sijoittaneet LähiTapiola Henki- ja Vahinkoyhtiöiden lisäksi useat Euroopan johtavat eläkerahastot, vakuutusyhtiöt ja varainhoitajat. Maailman pankin IFC toimii rahaston yhtenä ankkurisijoittajana. Muita vastaavia sijoittaja ovat Euroopan investointipankki EIB ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD.

Kiinnostus green bondeihin on kasvanut rajusti. Viime vuonna green bondien markkina ylitti 155 miljardia dollaria. Kehittyneissä talouksissa green bondeja liikkeeseen laskevia rahoituslaitoksia on vasta vähän, mutta Amundi ja IFC uskovat uuden rahaston osaltaan rohkaisevan rahoituslaitoksia lisäämään liikkeeseen laskuja.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ympäri maailmaa tarvitaan lisää uusia innovaatioita. Myös kehittyvät taloudet ovat kehitystyössä mukana ja ne tarjoavatkin suuria sijoitusmahdollisuuksia. IFC:n analyysin mukaan 21 kehittyvässä taloudessa on peräti 23 000 miljardin dollarin ympäristöä huomioivien innovaatioiden sijoitusmahdollisuudet vuoteen 2030 mennessä.