Neljä kysymystä eläkeläisen terveyspalveluista – miten toimia, kun työterveyshuolto eläkkeelle jäädessä loppuu?

22.3.2018 - Terveys

Viimeistään eläkkeelle jäädessä ja työterveyshuollon päättyessä täytyy pohtia, miten huolehtii omasta terveydestään. Eläkeläisille on tullut uusia vaihtoehtoja, kuten LähiTapiolan matalan kynnyksen terveysvakuutus.

Vuosittain noin 60 000 suomalaista jää eläkkeelle. Heillä on edessään paljon selvitettäviä asioita, joista terveyspalvelut ovat yksi merkittävä teema. LähiTapiolan terveysjohtaja ja lääketieteen tohtori Jani Tikkanen vastaa tärkeimpiin eläkkeelle jääntiä ja eläkeajan terveyspalveluita koskeviin kysymyksiin.

1. Mitä vaihtoehtoja eläkkeelle jäävällä suomalaisella on?

Käytännössä perusterveydenhuollon palveluissa eli tavallisissa terveyskeskuspalveluissa eläkkeellä oleva suomalainen voi hoitaa terveyttään julkisella sektorilla valitsemassaan terveyskeskuksessa tai käyttää haluamiaan yksityisiä terveyspalveluita joko omalla rahalla tai vakuutuksen avulla. Moni suomalainen hoitaa terveyttään näiden yhdistelmänä.

Omia terveyspalveluita kannattaa miettiä hyvissä ajoin ja panostaa ennakointiin oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Ikääntymisen myötä terveyspalvelut näyttelevät yhä keskeisempää roolia elämässä.

2. Julkisen sektorin pitkät jonot ovat kestopuheenaihe. Mikä on eläkeläisten tilanne?

Julkista keskustelua terveydenhuollosta hallitsevat monesti terveydenhuollon haasteet. Julkisen puolen palvelutilanteessa jonoissa on merkittäviä eroja eri kuntien ja terveyskeskuksien välillä.

THL:n ylläpitämien tilastojen mukaan joillain alueilla kiireettömälle vastaanotolle on yli 10 viikon jonotusaika, mutta on myös alueita, joissa tilanne on selkeästi parempi.

Kannattaa tutustua oman asuinalueen tilanteeseen ja yrittää vertailla eri terveyskeskuksien tilannetta. Tällä hetkellä kiireettömässä sairaanhoidossa jokaisella on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

3. Kelan tutkimuksen mukaan eläkkeelle siirtyminen lisää yksityisten lääkäripalvelujen käyttöä. Miksi näin?

Monet työelämästä eläkkeelle siirtyvät ovat tottuneet työterveyshuollon palveluissa nopeaan hoitoon pääsyyn pääsyyn ja usein terveydestä huolehtiminen on ajankohtaista juuri eläkkeelle siirtyessä. Voi myös olla, että keskustelu julkisen sektorin haasteista vaikuttaa yksityisten terveyspalvelujen suosioon.

4. Voiko sairauskuluvakuutuksen saada vielä eläkkeellä?

Yksityiset terveyspalvelut täytyy kustantaa omasta eläkkeestä tai vaihtoehtoisesti hyödyntää vakuutusta, joka kattaa terveyspalvelujen käytön. Lähitapiolalla on olemassa myös terveysvakuutus, joka myönnetään kaikenikäisille terveyshistoriaan katsomatta.

Tutustu terveysvakuutukseen tarkemmin täällä.

LähiTapiolan kaikkia terveysvakuutuksia täydentää TerveysHelppi-palvelu, jonka avulla terveydenhuollon ammattilaiset ovat vakuutusasiakkaiden tavoitettavissa näppärästi mobiilisovelluksen avulla joka päivä klo 7-23. Ajatuksemme on, että terveyspalvelujen pariin pääsisi ilman kynnystä ja mahdollisimman helposti.

Lue TerveysHelpistä enemmän täältä.

Lähteitä:

http://www.kela.fi/-/elakkeelle-siirtyminen-lisaa-yksityisten-laakaripalvelujen-kayttoa
https://thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa

TerveysHelppi apunasi joka päivä

TerveysHelpistä saat nopeasti ja helposti vastauksia terveyshuoliisi.
Etälääkäripalvelut ovat aina ulottuvillasi, kun terveydenhuollon ammattilaiset
ovat chatin tai puhelinsoiton päässä.

Lue lisää