5 kysymystä eläkeläisen terveyspalveluista – miten toimia, kun työterveyshuolto eläkkeelle jäädessä loppuu?

22.3.2018 - Terveys

Viimeistään eläkkeelle jäädessä ja työterveyshuollon päättyessä täytyy pohtia, miten huolehtii omasta terveydestään. Eläkeläisille on tullut uusia vaihtoehtoja, kuten LähiTapiolan matalan kynnyksen terveysvakuutus.

Vuosittain noin 60 000 suomalaista jää eläkkeelle. Heillä on edessään paljon selvitettäviä asioita, joista terveyspalvelut ovat yksi merkittävä teema. LähiTapiolan terveysjohtaja ja lääketieteen tohtori Jani Tikkanen vastaa tärkeimpiin eläkkeelle jääntiä ja eläkeajan terveyspalveluita koskeviin kysymyksiin.

1. Mitä vaihtoehtoja eläkkeelle jäävällä suomalaisella on?

Käytännössä perusterveydenhuollon palveluissa eli tavallisissa terveyskeskuspalveluissa eläkkeellä oleva suomalainen voi hoitaa terveyttään julkisella sektorilla valitsemassaan terveyskeskuksessa tai käyttää haluamiaan yksityisiä terveyspalveluita joko omalla rahalla tai vakuutuksen avulla. Moni suomalainen hoitaa terveyttään näiden yhdistelmänä.

Omia terveyspalveluita kannattaa miettiä hyvissä ajoin ja panostaa ennakointiin oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Ikääntymisen myötä terveyspalvelut näyttelevät yhä keskeisempää roolia elämässä.

2. Julkisen sektorin pitkät jonot ovat kestopuheenaihe. Mikä on eläkeläisten tilanne?

Julkista keskustelua terveydenhuollosta hallitsevat monesti terveydenhuollon haasteet ja sote-uudistus. Erityisesti julkinen sektori on näyttäytynyt kielteisessä valossa pitkine jonoineen.
Julkisen puolen palvelutilanteessa on merkittäviä eroja eri kuntien ja terveyskeskuksien välillä.

THL:n ylläpitämien tilastojen mukaan joillain alueilla kiireettömälle vastaanotolle on yli 10 viikon jonotusaika, mikä on pitkällä tähtäimellä ongelmallista. Hoidon saatavuus on merkittävä ongelma toisilla alueilla, mutta on myös alueita, joissa tilanne on selkeästi parempi.

Kannattaa tutustua oman asuinalueen tilanteeseen ja yrittää vertailla eri terveyskeskuksien tilannetta. Tällä hetkellä kiireettömässä sairaanhoidossa jokaisella on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

3. Kelan tutkimuksen mukaan eläkkeelle siirtyminen lisää yksityisten lääkäripalvelujen käyttöä. Miksi näin?

Monet työelämästä eläkkeelle siirtyvät ovat tottuneet työterveyshuollon palveluissa nopeaan hoitoon pääsyyn ja myös mahdollisuuteen valita hoitava lääkäri. Voi myös olla, että keskustelu julkisen sektorin haasteista vaikuttaa yksityisten terveyspalvelujen suosioon.

4. Voiko sairauskuluvakuutuksen saada vielä eläkkeellä?

Yksityiset terveyspalvelut täytyy kustantaa omasta eläkkeestä tai vaihtoehtoisesti hyödyntää vakuutusta, joka kattaa terveyspalvelujen käytön.

Perinteiseen sairauskuluvakuutukseen tehdään terveysselvitys, joten sairaushistoria voi asettaa rajauksia tai jopa estää vakuutuksen saamisen. Toimme viime vuonna uuden vaihtoehdon eli matalan kynnyksen terveysvakuutuksen, joka myönnetään kaikille suomalaisille ikään ja terveyshistoriaan katsomatta eli se sopii hyvin eläkeläisille uudenlaisena tapana huolehtia terveydestään. Matalan kynnyksen vakuutus on tarkoitettu yhä laajemmalle suomalaisten joukolle, joka näkyy myös hinnoittelussa. Siinä ei ole myöskään omavastuuta.

Tutustu terveysvakuutukseen tarkemmin täällä.

LähiTapiolan kaikkiin terveysvakuutuksiin kuuluu myös TerveysHelppi-palvelu, jonka avulla terveydenhuollon ammattilaiset ovat tavoitettavissa näppärästi puhelimitse joka päivä klo 7-23. Monet terveysasiat voidaankin hoitaa etälääkärin vastaanotolla, jolloin ei tarvitse lähteä omasta kodista erikseen terveyskeskukseen.

Lue TerveysHelpistä enemmän täältä.

Ajatuksemme on, että terveyspalvelujen pariin pääsisi ilman kynnystä ja mahdollisimman helposti. Tätä varten tarjoamme kaikille henkilöasiakkaillemme TerveysHelppi-palvelun, joka tukee myös sairauksien ennaltaehkäisyä.

5. Miten sote-uudistus vaikuttaisi eläkeläisten terveydenhuoltoon?

Soten tavoitteena on kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja, parantaa palvelujen saatavuutta ja hillitä kustannusten kasvua. Olennaista on, että hoitoon pääsyn perusterveydenhuoltoon pitäisi helpottua. Terveysvakuutukset tarjoavat sotenkin aikakaudella valinnanvaraa ja mahdollisuuden täydentää omaa palvelutarjontaansa siitä, mihin julkinen palvelulupaus loppuu.

Lähteitä:

http://www.kela.fi/-/elakkeelle-siirtyminen-lisaa-yksityisten-laakaripalvelujen-kayttoa
https://thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa

Terve! on uudenlainen tapa vakuuttaa terveyttä

Terveysvakuutus ja TerveysHelppi muodostavat uudenlaisen Terve! -palvelun. Pääset jonottamatta erikoislääkärille, et tarvitse korvaushakemuksia, omavastuuta tai terveysselvitystä eikä vakuutuksessa ole ikärajaa tai urheilurajoituksia.

Lue lisää