Ihmisiä varoitetaan liukkaista teistä tekstiviesteillä – postiautojen keräämät tiedot vähentävät kaatumisia ja kolareita

20.3.2018 - Turvallisuus

Liukastumisista koituu vuosittain vakuutusyhtiöiden asiakkaille jopa 200 miljoonan euron vahingot. LähiTapiola käynnistää Postin kanssa yhteistyöhankkeen, jossa Postin jakeluautojen keräämää kelidataa hyödynnetään vahinkojen vähentämiseksi.

LähiTapiola on kehittänyt palvelun, jonka pilottivaiheessa Espoossa Kivenlahdessa asuvia asiakkaita varoitetaan aamuisella tekstiviestillä oman asuinalueen erityisen liukkaasta kelistä. Asiakkaiden käytössä on myös karttapalvelu, jossa voi tutustua alueen liukkaisiin katuosuuksiin.

- Elämänturvayhtiönä etsimme jatkuvasti uusia keinoja vahinkojen vähentämiseen ja ennakointiin. Nyt käynnistyvän hankkeen tavoitteena on vähentää liukastumisia ja talvikelien aiheuttamia liikennevahinkoja varoittamalla asiakkaitamme aamuisin poikkeuksellisesta liukkaudesta, kertoo LähiTapiola Pääkaupunkiseudun toimitusjohtaja Jukka Kinnunen.

Postin jakeluautot ovat helmikuusta lähtien aamukierroksillaan keränneet Espoossa Kivenlahdessa dataa teiden ja katujen liukkaudesta ja kunnosta. Autoihin kytketty keinoäly on valjastettu yhdistämään tarkat tien olosuhdemittaukset ja videokuvaa analysoiva konenäkö vahinkojen vähentämiseksi.

- Ainutlaatuista uudessa hankkeessamme on hyvinkin tarkka alueellinen tieto katujen kunnosta. Palvelun avulla saa tarkan tiedon esimerkiksi oman lähikadun liukkaudesta nyt ja lähitunteina. Yhdellä kadunpätkälläkin erot tien liukkaudessa voivat olla merkittäviä. Tarkan nykytilan lisäksi voimme kertoa asiakkaille, miten heidän lähikatunsa liukkaus kehittyy lähitunteina, Kinnunen kertoo.

40 prosenttia kaatuneista satuttanut itsensä

Liukastumiset ovat talvella yleisimpiä tapaturmia. Niistä koituu vakuutusyhtiöiden asiakkaille vuosittain jopa 200 miljoonan euron korvaukset.

Liikenneturvan joulukuussa teettämän kyselyn mukaan lähes 40 prosenttia suomalaisista kertoi kaatuneensa liukastumisen takia. Kaatuneista joka neljäs kertoi loukanneensa tai satuttaneensa itsensä liukastumisen seurauksena. Liukkaat kelit näkyvät yhtä lailla liikennevahinkojen määrissä.

LähiTapiolan hanke käynnistyy syksyllä 2018. Tulevaisuudessa Postin jakeluautojen keräämää dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi vaarallisten onnettomuuspaikkojen tunnistamiseen.