LähiTapiolan ekonomisti: Nyt on säästettävä suunnitelmallisemmin kuin koskaan

14.3.2018 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaron mukaan sijoitussuunnitelma on entistä tarpeellisempi. Nummiaro on huolissaan suomalaisten velkaantumisesta.

Suomessa talous kasvaa edelleen hyvin. On kuitenkin mahdollista, että talouden huippusuhdanne jäi viime vuoteen. Suomalaiskuluttajien luottamus talouteen on ennätysvahvaa ja moni uskaltaakin kuluttaa kaiken jättämättä säästöön mitään.

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaron mielestä ei pidä olla yltiöluottavainen talouden hyvien aikojen jatkumiseen. Suomessa ennustemittarit kertovat, että talouden kasvuvauhti ei voi olla kiivasta tulevaisuudessa.

- Elintason kohoaminen näkyy myös eliniän nousussa. Demografinen muutos on minusta isoin ja merkittävin megatrendi, jota parhaillaan elämme. Työikäisen väestön määrä vähenee, mikä heikentää tulevaa talouskasvua, Nummiaro sanoo.

-Vanhushuoltosuhteen jyrkkä nousu horjuttaa julkisen talouden tasapainoa tavalla, joka on tuttua tähän mennessä vain Japanissa. Suomessa demografinen kello tikittää etuajassa. Uudistumispakko on meillä juuri nyt suurimmillaan.

Toinen huolestuttava piirre on velkaantuminen. Suomessa valtiokin joutuu edelleen ottamaan velkaa menojensa kattamiseen. Velan suhde bruttokansantuotteeseen on yli 60 prosenttia.

Korkojen nousu voi ajaa kotitalouksia ongelmiin

Myös kotitaloudet velkaantuvat vauhdilla. Lainojen suhde kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin nähden lähentelee jo 130 prosenttia.

Suomessa kotitaloudet kuluttavat kaiken minkä saavat. Säästämisaste on laskenut 2010-luvulla ja vuonna 2016 aste oli negatiivinen.

- Kotitaloudet ovat tehneet esimerkiksi USA:ssa velkasopeutusta, mutta Suomessa on ajettu vastakkaisella kaistalla. Velkaantumisella on siirretty tulevaisuuden kulutusta tähän päivään, eikä se mekanismi toimi ikuisesti. Rahapolitiikan kiristäminen vaikeuttaa velanhoitoa ja voi ajaa korkeampia korkoja huonosti sietäviä zombeja esiin.

Nummiaron mielestä suunnitelmallinen säästäminen on tarpeellisempaan kuin koskaan.

- Lyhyiden korkosijoitusten reaalikorko on madaltunut jo monta vuosikymmentä. Aina taantuman alettua keskuspankit ovat painaneet reaalikorot laskuun, eikä nousukausi ole pystynyt palauttamaan niitä takaisin. Lisäksi ennennäkemättömän rahapoliittisen elvytyksen jälkeen halpoja sijoituksia on vaikea löytää. Osakkeiden nousutrendi on kestänyt yhdeksän vuotta. Arvojen noustessa tuotto-odotukset luonnollisesti laskevat.

Säästämisen tarve elämänvaiheiden tasaamiseen on ilmeinen, sillä eläkkeet tulevat pienenemään suhteessa palkkoihin ja julkinen talous ei ole tasapainossa. Samalla tuotto-odotukset ovat alhaiset. Saman säästötavoitteen saavuttaminen vaatii nyt entistä enemmän päättäväisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Avainsanat ovat säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja hajauttaen. Nummiaron mukaan turvallisesti pääsee alkuun säästämällä kuukausittain esimerkiksi yhdistelmärahastoon.

Tutustu LähiTapiolan säästämis- ja sijoittamisen ratkaisuihin täältä.