Suomalaiset pettyneitä työpaikkojen palkitsemisjärjestelmiin – "Tyytymättömyys nousee laajalti esiin"

19.2.2018 - Uutinen

LähiTapiolan teettämän tutkimuksen mukaan yksityisellä sektorilla työskentelevät työntekijät ovat tyytymättömiä henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin. Palkitsemisen ei koeta olevan riittävän henkilökohtaista.

LähiTapiolan teettämän tutkimuksen mukaan nykyisten palkitsemisjärjestelmien ongelmiksi nähdään mahdollisuudet vaikuttaa omalla työpanoksella palkitsemiseen, selkeys, oikeudenmukaisuus ja riittävän nopea reagoitavuus.

- Tuloksista nousee laajalti esiin yksityisellä sektorilla työskentelevien tyytymättömyys yritysten nykyisiä palkitsemisjärjestelmiä kohtaan. Yllättävää on se, miten moni palkitsemisesta yrityksissä päättävistä oli tyytymätön nykyisiin toimintatapoihin, sanoo LähiTapiola Henkiyhtiön johtava asiantuntija Helmiina Wihuri-Viljamaa.

Kyselyn tulosten mukaan puolet yritysten työntekijöistä ja joka neljäs yritysten palkitsemisen päättäjistä suhtautuu kriittisesti nykyisiin palkitsemisjärjestelmiin. Vain noin 10 prosenttia vastaajista antaa parhaan arvosanan yritysten palkitsemisjärjestelmistä.

Palkitsemista voi kehittää yksinkertaisella reseptillä

Tutkimustulosten perusteella palkitsemista voitaisiin parantaa ja tehostaa monin tavoin. Yksinkertaisin resepti on parempi viestintä palkitsemisjärjestelmistä, sillä nykyisellään työntekijöistä vain puolet näkee, että palkitsemisjärjestelmän tavoitteet on viestitty henkilöstölle. Palkitsemisjärjestelmien viestintä on yksi toimivan ja tehokkaan palkitsemisen tärkeimmistä laadullisista tekijöistä.

- Yllättävän moni yritys ei viesti henkilöstölleen palkitsemisjärjestelmästään ja siitä, miten se kytkeytyy osaksi yrityksen strategisia tavoitteita. Kun henkilöstö ei tunne palkitsemisen sisältöä, ei palkitsemisjärjestelmää voida kokea onnistuneeksi tai nähdä oman työn yhteyttä palkitsemiseen. Samalla usein heräävät myös epäoikeudenmukaisuuden tunteet, Wihuri-Viljamaa kertoo.

Wihuri-Viljamaan mukaan yritysten tulisi kytkeä palkitsemisjärjestelmänsä vahvemmin strategisiin tavoitteisiin, niiden toteutumiseen ja näistä viestimiseen.

- Viestinnän rinnalla korostuvat palkisemisjärjestelmän avoimuus, yksinkertaisuus ja ymmärrettävyys palkitsemisen onnistumiseen keskeisesti vaikuttavina tekijöinä. Palkitsemisesta tulisi tarkastella yrityksissä kokonaisuutena, jossa yhdistyvät yrityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä parempi ymmärrys asioista, joita henkilöstö arvostaa, kertoo Wihuri-Viljamaa.

LähiTapiolan palkitsemisen tutkimukseen haastateltiin loppuvuodesta 2017 puhelimitse 200 palkitsemisen päättäjää yli 20 hengen yrityksistä. Lisäksi kartoitettiin 1004 yksityisellä sektorilla työskentelevän mielipide. Tutkimuksen toteutti Prior konsultointi. Tutkimus tehtiin yhdessä henkilöstöjohtamisen asiantuntijayritys KornFerry HAY Groupin kanssa.