Kysely: Tiedonpuute estää suomalaisia sijoittamasta – etenkin nuorilla on vaikeuksia säästää

15.2.2018 - Talous

Suomalaisten mielestä säästämisen ja sijoittamisen aloittaminen tyssää rahanpuutteeseen, kertoo LähiTapiolan kyselytutkimus. Myös tiedonpuute säästämisvaihtoehdoista vaikeuttaa sijoittamisen aloittamista.

Pörssikurssien voimakkaasta heilunnasta huolimatta säästää kannattaa aina. Rahastosäästäminen ja muu sijoittaminen onkin tullut tutuksi jo isolle joukolle suomalaisia. Säästäminen ei ole kuitenkaan edelleenkään kaikkien suomalaisten totuttua toimintaa. LähiTapiolan Arjen katsaus –kyselytutkimukseen vastanneesta yli tuhannesta suomalaisesta vajaa puolet kertoi, ettei heillä ole sijoituksia.

Yleinen este sijoittamiselle on raha. Peräti 58 prosenttia sijoittamatta jättäneistä vastaajista sanoi, että rahanpuute estää heitä sijoittamasta.

Rahastosäästämisen tai muun sijoittamisen estää myös tiedonpuute. Vastanneista 14 prosenttia kertoo tuntevansa sijoitusvaihtoehtoja heikosti ja siksi he ovat jättäneet sijoittamatta. Keskimääräistä useampi pääkaupunkiseutulainen vastaaja olisi halunnut enemmän tietoa sijoitusvaihtoehdoista.

Joka kymmenes vastaaja sanoo, että heidän sijoitustoiminnan esteenä on epäluottamus sijoituspalveluita tarjoaviin yrityksiin.

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaron mielestä säästäminen voidaan kokea ongelmaksi myös siksi, että ponnistelun hyötyjä ei nähdä.

-Säästämisen voi nähdä myös niin, että sillä siirretään kulutusta ajassa. Lisäkierros ostoskeskuksessa tänään ei välttämättä tuo merkittävästi lisää hyvinvointia. Sen sijaan hyvinvointia voi saada huomattavasti enemmän, jos on puutetta tulevaisuudessa. Lisäksi kulutuksen lykkäämiselle on saatavissa palkkio, koska talletustiliä fiksumpi säästäminen kerryttää tuottoja enemmän kuin hinnat samassa ajassa nousevat. Näin tänään säästetty ostoskori voi tulevaisuudessa olla isompi ja sen tuoma hyvinvointi vielä suurempi, Nummiaro sanoo.

Etenkin nuorilla on vaikeuksia säästää. Kyselyyn vastanneista 15-24 –vuotiaista 35 prosenttia totesi, että heillä ei jää kuukaudessa yhtään säästöön. Tulotason putoamisesta huolimatta eläkeläisistä, yli 65 –vuotiaista vastaajista vain 14 prosenttia sanoi, ettei pysty säästämään tai sijoittamaan kuukaudessa yhtään.

Tulostaso on iso selittävä tekijä mahdollisuudessa säästää. Alle 20 000 euroa vuodessa ansaitsevista talouksista 43 prosenttia ei pystynyt säästämään kuukaudessa lainkaan, kun yli 85 000 euron tulotasolla säästämättä jätti vain neljä prosenttia vastaajista.

Säästöön voi laittaa enintään 200 euroa kuussa

Iso osa suomalaisista pystyisi säästämään kuitenkin jonkun verran kuukaudessa. Kyselyn mukaan 15 prosenttia vastanneista voisi laittaa säästöön enintään 50 euroa kuukaudessa. Kuudennes voisi säästä enintään sata euroa ja 12 prosenttia enintään 200 euroa kuussa.

- Moni varmasti tiedostaa miksi kannattaa säästää, mutta arjen pyörityksessä aika ja energia eivät riitä syventymään vaihtoehtoehtoihin siinä määrin, että rohkeutta kertyy ensikynnyksen ylittämiseen. Näin talletustilille kertyy rahaa, hyvä niinkin, mutta heikko tuotto ei tahdo pysyä hintojen nousun vauhdissa, yksityistalouden ekonomisti Nummiaro pohtii.

-Kuukausisäästäminen rahastoon on hyvä tapa aloittaa sijoittaminen. Ja sen voi aloittaa pienelläkin summalla, vaikka 30 eurolla kuukaudessa.

Tulotasojen karttuminen selittää paljon kuukausittaisen säästösumman nousua. Alle 20 000 euroa vuodessa ansaitsevista vajaa kolmannes pystyi säästämään enintään 50 euroa kuussa. Viidennes yli 85 000 euroa ansaitsevista kertoi laittavansa sivuun enintään 200 euroa kuussa. Suurtuloisista 14 prosenttia sanoi pystyvänsä yli tuhannen euron kuukausisäästöihin.

Nummiaro neuvoo aloittamaan säästämisen rohkeasti. Yhtä oikeaa tapaa ei ole. Talletuksen ja osakesalkun kerryttämisen välissä on huomattaman monta hyvää vaihtoehtoa.

- Kun olet päässyt alkuun, voit tavoitteittesi, elämäntilanteesi, arvojesi, riskinottohalusi ja –kykysi, ajankäyttösi ja intohimojesi pohjalta piirtää polkusi omaksi sijoitussuunnitelmaksesi. Toisille hyvin hajautettu rahastosalkku sopii hyvin. Jotkut seuraavat mielellään yhtiöitä ja haluavat olla suoraan osakkeenomistajia ja joillekin metsän omistaminen ja hoitaminen ovat elämäntapa. Hajauttamista ei kuitenkaan kannata unohtaa.

Tutkimustulokset on saatu LähiTapiolan tilaamasta Arjen katsaus -tutkimuksesta. Tutkimuksen toteutti viime syys-lokakuussa Kantar TNS ja kyselyyn vastasi 1026 15-74 -vuotiasta suomalaista.