Vastuullinen sijoittaja on yhä kiinnostuneempi vaikuttamisesta

9.2.2018 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Johtaja Tomi Nummela vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä yhteisö UN PRI:stä uskoo, että vastuullinen sijoittaminen integroituu yhä vahvemmin osaksi sijoittajan arkea. LähiTapiola Varainhoito vastaa osaltaan tulevaisuuden muutoksiin ja tuo instituutiosijoittajille uuden vastuullisen sijoittamisen ratkaisun.

Kuvat maailman merillä kelluvista valtavista muovilautoista ovat herättäneet kuluttajat ja myös sijoittajat. Yrityksiä kautta maailman on painostettu vähentämään muovijätteen määrää. Suuren muovikeskustelun jäljiltä muun muassa juomayhtiö Coca-Cola on luvannut, että se auttaa keräämään ja kierrättämään kaikki yhtiön myymät pullot ja tölkit vuoteen 2030 mennessä.

Johtaja Tomi Nummela vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä yhteisö UN PRI:stä sanoo, että muovikeskustelu ja yritysten konkreettiset toimet ovat hyvä esimerkki myös tämän päivän vastuullisesta sijoittamisesta. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöön (e), yhteiskuntaan (s) ja hyvään hallintotapaan (g) liittyvien asioiden huomioimista sijoittamisessa.

Aiemmin vastuullinen sijoittaja poissulki kategorisesti tietyt toimialat tai yritykset. Mutta tänä päivänä vastuullinen sijoittaja on aiempaa aktiivisempi toimija. Vastuullisuus on osa sijoitusanalyysia ja riskienhallintaa.

-Nyt halutaan ymmärtää, miten ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät vaikuttavat yhtiön tuotto-odotuksiin ja kassavirtoihin, LähiTapiola Varainhoidon asiakastilaisuudessa puhunut Nummela sanoo.

-Omistajista on tullut aktiivisia muutoksentekijöitä. Omistajien näkökulmaa tuodaan yhä enemmän sijoitustoimintaan. Se ei tarkoita ainoastaan taloudellista näkökulmaa vaan myös muita näkökulmia.

Yhä enemmän analyysiä

Muutosvauhti myös vastuullisessa sijoittamisessa on huima. Yhä useampia vastuullisuuden tekijöistä pystytään kvantifioimaan. Analyysimenetelmät myös kehittyvät kaiken aikaa.

Nummela uskoo, että sijoittajien varoja hallinnoivien varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen menetelmät ja prosessit kehittyvät yhä edelleen. Tietoa tulee jatkuvasti lisää ja sitä osataan hyödyntää yhä paremmin.

Sijoittajat puolestaan sulauttavat vastuullisen sijoittamisen entistä vahvemmin osaksi sijoitusstrategiaansa.

-Sijoittajille tulee yhä tärkeämmäksi ymmärtää, miten kestävän kehityksen trendit vaikuttavat koko sijoitussalkkuun ja heidän sijoitusstrategiaansa. Vastuullinen sijoittamainen ei ole enää oma strategiansa vaan se on osa sijoitusstrategiaa. Suurelle osalle kansainvälisiä instituutiosijoittajia YK:n kestävän kehityksen periaatteet ovat seuraava askel vastuullisen sijoittamisen saralla. Siksi ne ovat jatkossa myös merkittävässä roolissa PRI:n sijoitussuosituksia laadittaessa.

Kiinnostuksen kasvaessa asiakaskunnassaan LähiTapiola Varainhoito tuo institutionaalisille sijoittajille uuden vastuullisen sijoittamisen ratkaisun. Uudessa konseptissa sijoittaja voi täydentää sijoitussuunnitelmansa mukaista ydinsalkkuaan valitsemillaan vastuullisen sijoittamisen teemaratkaisuilla. Teemasijoituksia tehdään puhtaaseen veteen, puhtaaseen teknologiaan, terveyteen ja hyvinvointiin, kestävään arvoketjuun ja kukoistaviin kaupunkeihin.

-Asiakas voi valita teemat salkkuunsa omia arvojaan ja tavoitteitaan vastaaviksi. Ratkaisu mahdollistaa asiakkaan omien sijoitusrajoitteiden täysimääräisen huomioinnin sijoituksia tehtäessä. Lisäksi sijoittajat saavat salkustaan normaalin tuotto- ja tapahtumaraportoinnin lisäksi kattavan vastuullisuusraportin puolivuosittain, instituutioasiakkaista vastaava johtaja Satu Norhomaa LähiTapiola Varainhoidosta sanoo.