LähiTapiola sijoittaa kyberturvallisuuteen

31.1.2018 - Turvallisuus

LähiTapiola LokalTapiola

LähiTapiola ja Tesi ovat sopineet merkittävästä sijoituksesta digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden ratkaisuja tuottavaan Viriaan. Järjestelyssä LähiTapiola ja Tesi ostavat Viria Oyj:n tytäryhtiöltä Vemetra Holding Oy:ltä 575 000 osaketta hintaan 20 euroa osakkeelta. Kauppahinta on yhteensä 11,5 miljoonaa euroa.

Kaupan myötä LähiTapiolasta tulee 300 000 osakkeellaan Virian suurin ulkopuolinen omistaja ja Tesistä toiseksi suurin 275 000 osakkeella. Niiden omistusosuus yhtiöstä on yhteensä noin 10 %. Viria-konsernin omaan omistukseen jää edelleen 393 700 osaketta, joka on 7,3 % koko osakemäärästä.

Viria on ICT- ja turva-alan palveluyhtiö, jonka liiketoiminnassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kyberturvallisuus, turvateknologian ratkaisut ja kehittynyt analytiikka. Aiemmin nimellä Anvia toiminut yhtiö myi teleliiketoimintansa Elisalle vuonna 2016 ja ryhtyi sen jälkeen rakentamaan uutta kokonaisuutta turva- ja verkkoteknologian sekä tiedonhallinnan ympärille.

”Virian tavoitteena on uudistaa turvallisuusalaa ja toimia siinä edelläkävijänä. Osakekaupasta saadut rahat tukevat strategiamme toteuttamista, sillä tavoitteenamme on kasvattaa liiketoimintaa sekä orgaanisesti että strategisten yritysostojen avulla. Osakemyynti on myös tärkeä askel Virian omistajarakenteen kehittämisessä entistä monipuolisemmaksi”, kertoo Viria Oyj:n toimitusjohtaja Mika Vihervuori.

”Virian liiketoiminta muodostuu mielenkiintoisista ja toisiaan tukevista liiketoiminnoista; analytiikka, verkkoturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Me uskomme näiden kasvavan vahvasti jatkossa. Elämänturvayhtiönä tällainen liiketoiminta on meitä lähellä ja uskomme näitä palveluja tarjottavan yrityksille ja yksityishenkilöille jatkossa entistä enemmän”, sanoo LähiTapiola Pohjanmaan toimitusjohtaja Pasi Haarala.

”Yhtiöllä on vahva ja yhteen hiileen puhaltava johto, joka on osoittanut kykyä toteuttaa yrityskauppahankkeita ja liiketoimintojen integrointiprosesseja. Suomen liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi yhtiön tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti ja listautuminen”, kommentoi Tesin johtaja Jussi Hattula.