Jopa 70 prosenttia lääkärikäynneistä voisi hoitaa etänä – enemmistö suomalaisista kannattaa

29.1.2018 - Terveys

LähiTapiolan virtuaalisairaalaksi uudistuva TerveysHelppi-palvelu tuo lääkärit etähoidon etulinjaan. Etälääkärit voivat todennäköisesti hoitaa jopa 70 prosenttia perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä.

LähiTapiolan TerveysHelppi-palvelussa joulukuussa aloittaneet lääkärit pystyvät hoitamaan kasvavan määrän asiakkaiden terveystarpeista etävastaanotolla, jolloin perinteinen lääkärikäynti ei ole välttämätön.

- Viimeisen kahden kuukauden aikana yli 70 prosenttia lääkärikäyntiä vaativista asiakastapauksista on voitu hoitaa etänä puhelimitse tai chatin avulla. Erityisen paljon etälääkärit ovat hoitaneet akuutteja hengityselinsairauksia ja erilaisia vammoja sekä loukkaantumisia, kertoo LähiTapiolan terveysjohtaja, lääketieteen tohtori Jani Tikkanen.

Etälääkäripalvelut parantavat terveyspalvelujen saatavuutta ja madaltavat kynnystä terveysasioiden hoitamiseen. Ne myös parantavat terveyspalveluiden maantieteellistä tasa-arvoa mahdollistamalla lääkärin vastaanoton omasta kodista käsin asuinpaikasta riippumatta. LähiTapiolan tulevaisuuden suunnitelmissa on panostaa yhä vahvemmin myös ennaltaehkäiseviin palveluihin.

- Terveydenhuolto on merkittävän uudistamispaineen alaisena, mutta digitaaliset palvelut tuovat tähän paineeseen helpotusta. Uskon, että digitalisaatio tulee muuttamaan perusterveydenhuollon toimintatapoja lähivuosina jopa sote-uudistustakin enemmän.

Suomalaiset ovat valmiita etälääkärien yleistyville vastaanotoille

LähiTapiolan Kantar TNS:llä teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat valmiita etälääkärien vastaanotoille. Tutkimuksen mukaan 65 prosentille suomalaista sopisi useimmiten tai aina etälääkäripalveluiden käyttö. Vain 10 prosentille etälääkäripalveluiden käyttö ei sopisi lainkaan.

- Uskomme etälääkäripalveluiden yleistyvän lähivuosina Suomessa. Suomeen ja suomalaisille tarvitaan uusia tapoja hoitaa terveyttä ja digitaaliset palvelut tarjoavat tähän hyviä ratkaisuja. TerveysHelppi-palvelun avulla pystymme tarjoamaan yhä vaikuttavampaa hoitoa, hallitsemaan hoitoketjuja paremmin ja varmistamaan ylivertaisen asiakaskokemuksen.
Tikkasen mukaan etälääkärin työ ei poikkea merkittävästi perinteisestä lääkärin vastaanottotyöstä. Tärkeintä on potilaan huolellinen haastatteleminen ja olemassa olevan terveystiedon hyödyntäminen, Tikkanen kuvailee.

- Suomalaiset ovat löytäneet etälääkärin vastaanotolle hyvin jo nyt. Monet ovat olleet positiivisesti yllättyneitä mahdollisuudesta hoitaa oma terveysasiansa etänä. Kahden ensimmäisen toimintakuukauden aikana olemme hoitaneet laajalti suomalaisten terveysasioita vauvasta vaariin. Nuorin hoidettu potilas on ollut muutaman kuukauden ikäinen vauva ja vanhin yli 100-vuotias.

LähiTapiolan Kantar TNS:llä teettämään tutkimuksen vastaajat edustavat maamme 15–74 -vuotiasta väestöä. Kyselyyn vastasi 29.9. – 5.10.2017 välisenä aikana 1026 henkilöä.