LähiTapiola-ryhmän tulos 1-6/2017: Matka elämänturvayhtiöksi hyvässä vauhdissa

31.8.2017 - Talous

Asiakasmäärä kasvoi, tuote- ja palvelu-uudistuksia asiakkaiden hyväksi.


LähiTapiolan toiminnan keskiössä on elämänturva, joka merkitsee LähiTapiolan asiakkaille kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

Tammi-kesäkuussa LähiTapiolan keskeisiin tapahtumiin lukeutuivat:

Terveys - Autamme pitämään sinut terveenä

• LähiTapiola ja Mehiläinen solmivat strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on sujuvampi palvelu yhteisille asiakkaille ja uusien innovatiivisten vakuutus- ja terveyspalveluiden kehittäminen.
• Uusi terveysvakuutus (TERVE!), jolla asiakas voi yhdistää Suomessa ainutlaatuisella tavalla yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa omaksi edukseen.

Turvallisuus - Ennaltaehkäisemme vahinkoja ja turvaamme jatkuvuuden

• Liikenne- ja kotivakuutusten hintoja alennettiin vuodelle 2017 kiitoksena asiakkaille. Alennusten vaikutus on vuositasolla 14 miljoonaa euroa.
• Uusi vahingottomuudesta palkitseva liikennevakuutus on otettu hyvin vastaan ja asema liikennevakuuttamisen markkinajohtajana vahvistui.
• Ilmaisia elvytys- tai hätäensiapukoulutuksia 20 000 koululaiselle ja 5 500 asiakkaalle.

Talous – Autamme sinua vaurastumaan sijoittamalla varasi kuin omamme

• Uusi ainutlaatuinen vakuutuksellisen varainhoidon malli, joka tuo suuren sijoittajan sijoitusvälineet ja edut kaikkien sijoittaja-asiakkaiden saataville. Ratkaisussa asiakkaiden varat sijoitetaan samoihin kohteisiin, joihin LähiTapiola Henkiyhtiö sijoittaa.
• Asiakkaiden liikennevakuutukset suurasiakkaita lukuun ottamatta siirrettiin 30.6.2017 LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön kannasta alueyhtiöihin asiakaskokemuksen ja alueyhtiöiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Siirtynyt sijoitusomaisuus oli kokonaisarvoltaan noin 1,6 miljardia euroa.

LähiTapiola-ryhmän avainluvut 1-6/2017

Taulukko myös kuvana tiedotteen lopussa.

LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisanderin kommentit

Elämänturvastrategiamme mukaisesti tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

Voimme olla tyytyväisiä tammi-kesäkuun tulokseen niin taloudellisesti kuin asiakkaidemme hyväksi tehdyn kehitystyön kannalta. Osoituksena oikeasta suunnasta asiakasmäärämme kasvoi ja asiakastyytyväisyytemme kehittyi keväällä vahvasti. Nämä tulokset ovat erittäin ilahduttavia ja rohkaisevia. Tulemme jatkamaan uudistamistyötämme systemaattisesti ja tavoitteenamme on erityisesti parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä samalla kasvattaa markkinaosuutta edelleen vuonna 2017.

Tammi-kesäkuussa LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 0,4 prosenttia 704,8 miljoonaan euroon. Henkivakuutuksen maksutulo kehittyi erittäin vahvasti kasvaen 35,9 prosenttia. Sijoitustoimintamme tuotot olivat alkuvuonna kaikkiaan hyvällä tasolla. Asiakkaille maksettiin korvauksia 505,0 miljoonaa euroa ja perustekorkoa 29,5 miljoonaa euroa. Keskittämisetuina asiakkaille jaettiin noin 34 miljoonaa euroa.

Laskimme tänä vuonna koti- ja liikennevakuutusten hintoja asiakkaidemme eduksi. Asiakasystävällisemmän hinnoittelun sekä uuden liikennevakuutustuotteen ansiosta onnistuimme vahvistamaan liikennevakuuttamisen markkinajohtajuuttamme tilanteessa, jossa liikennevakuutuslain uudistus kiritti kilpailua entisestään.

Vahvistimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla tavoitteidemme mukaisesti asemaamme terveys- ja hyvinvointipalveluissa, jotka ovat yksi asiakkaidemme elämänturvan peruspilareista. Kesäkuussa ostimme Mehiläisestä 10 % omistusosuuden ja solmimme strategisen kumppanuuden, jonka ansiosta voimme jatkossa tarjota asiakkaillemme yhä laajemmin ja laadukkaampia vakuutusrahoitteisia terveyspalveluita. Tuomme ensimmäiset yhteiset palvelumme markkinoille vielä tämän vuoden aikana. Kesäkuussa LähiTapiola lanseerasi myös uuden terveysvakuutuksen, jonka avulla asiakas voi ainutlaatuisella tavalla yhdistää yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa omaksi edukseen.

Elämänturva tarkoittaa myös asiakkaidemme taloudelliseen menestykseen myötävaikuttamista. Toimme keväällä markkinoille täysin uudenlaisen vakuutuksellisen varainhoidon konseptin, jonka puitteissa suuren sijoittajan välineet ja edut ovat kaikkien asiakkaidemme saatavilla. Uudessa ratkaisussa sijoitamme asiakkaidemme varat samoihin kohteisiin, joihin LähiTapiola Henkiyhtiö sijoittaa. Kysyntä kertoo, että asiakkaat ovat ottaneet uudistuksen hyvin vastaan.

Teimme katsauskauden lopulla merkittävän strategisen liikkeen, kun siirsimme asiakkaidemme liikennevakuutukset 20 alueyhtiöömme. Kokonaisarvoltaan 1,6 miljardin euron sijoitusomaisuuden siirto maakuntiin on vahva panostus alueelliseen talouteen. Alueyhtiöt voivat hyödyntää pääomaa vauhdittamaan paikallista kehitystä, esimerkiksi rahoittamalla kasvuyrityksiä.

Henkilöasiakkaiden lisäksi myös yritysasiakkaiden määrä kasvoi katsauskaudella. Kevään vahvoihin tuloksiin lukeutuu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirtomenestys – olemme tehneet nyt jo yhdeksän peräkkäistä positiivista siirtokierrosta, ja tästä luottamuksesta iso kiitos asiakkaillemme. Lisäksi LähiTapiolan ratkaisut yritysasiakkaiden henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi ovat kasvaneet voimakkaasti ja työkykypalvelumme on osoittautunut asiakkaidemme tarpeita hyvin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Maatila-asiakkaiden segmentissä olemme vahinkovakuuttamisen markkinajohtaja ja asiakkaat ovat iloksemme myös arvostaneet toimintamme vakuutusyhtiöistä parhaaksi (Kantar TNS 12/2016). Keväällä panostimme edelleen maatilaliiketoiminnan osaamisen kehittämiseen asiakkaidemme eduksi.

Olemme lisänneet monin tavoin fokusta asiakaskokemuksen kehittämiseen, innovointiin sekä teknologia- ja digikehitykseen, jotta asiakkaamme voisivat tulevaisuudessakin kokea saavansa LähiTapiolasta parasta palvelua. Osana tätä kehitystä avaamme muun muassa tästä syksystä lähtien eri puolille Suomea lähivuosina kymmeniä elämänturvatoimistoja, olemme perustaneet sisäisen digitehtaan ja rakennamme robotiikan ratkaisuja eri toiminnan alueille, kuten vahinko- ja henkivakuutuksen palveluihin sekä varainhoitoon. Pankki- ja vakuutustoimialaa muovaa lähivuosina myös lainsäädäntö. Esimerkiksi ensi vuoden alussa voimaan astuva uusi maksupalveludirektiivi PSD2 tulee avaamaan mahdollisuuksia uusille tulokulmille ja häivyttämään perinteisiä rajoja, kun kolmannet osapuolet voivat tarjota kuluttajille palveluita, jotka ovat perinteisesti olleet yksinomaan pankkien liiketoimintaa. Tässä kehityksessä mekin aiomme olla tiiviisti mukana.

Ihmisillä on tänä päivänä elämässään muutosta kenties enemmän kuin koskaan. LähiTapiolassa haluamme osaltamme tehdä suomalaisten arjesta turvallisempaa, terveempää ja taloudellisesti menestyksekkäämpää. Elämänturvastrategiamme mukaisesti tulemme enenevissä määrin ottamaan esiin erilaisia ennakointi-, turvallisuus- ja hyvinvointiratkaisuja sen sijaan, että ottaisimme asiakkaisiimme yhteyttä vain vakuutusten myynnin, laskutuksen ja vahinkotapahtuman vuoksi.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
Pääjohtaja Erkki Moisander
ja/via viestintäjohtaja Anni Hiekkanen, puh. 040 547 1045

www.lahitapiola.fi

LähiTapiolan tiedotteet luettavissa: www.lahitapiola.fi/uutishuone

Lisätiedot LähiTapiola Henkiyhtiön tuloksesta 1-6/2017