Metsävakuutus
Metsävakuutus

Älä anna myrskyn kaataa metsävarallisuuttasi. Vakuuta se.

Varaudu myrskyihin – alle 40 prosenttia myrskyvakuuttanut metsänsä

17.8.2017 - Turvallisuus

LähiTapiola

Elokuussa riehunut Kiira-myrsky aiheutti jonkin verran metsävahinkoja eteläisessä Suomessa. Suurin osa metsävahingoista aiheutuu yleensä myrskyistä, joiden ennustetaan ilmaston lämpenemisen myötä lisääntyvän Suomessa. Silti vain alle 40 prosenttia metsänomistajista on vakuuttanut metsänsä myrskytuhoilta.

- Metsänomistajista alle 40 prosenttia on vakuuttanut metsänsä vähintään myrskytuhot kattavalla vakuutuksella. Metsävakuutuksella voi turvata tulevaisuuden hakkuutulot erilaisten luonnonilmiöiden varalta. Ilmaston lämpenemisen myötä syysmyrskyjen on ennustettu lisääntyvän Suomessa. Lisäksi kirjanpainajien aiheuttamat hyönteistuhot ovat lisääntyneet viime vuosina, kertoo kehityspäällikkö Sami Viljanen LähiTapiolasta.

Viljasen mukaan oikeanlaisella metsänhoidolla voidaan vähentää myrskytuhoja.

- Harvennushakkuiden tekeminen ajallaan vähentää myrskytuhoja pitkällä aikavälillä. Vuoden sisällä harvennuksesta puut voivat toki kaatua herkästi, mutta puuston myrskynkestävyys palautuu nopeasti, kun juuristo vahvistuu. Metsän uudistusalueet kannattaa tuulivahinkojen vähentämiseksi suunnitella siten, että reunametsää jää mahdollisimman vähän, Viljanen ehdottaa.

Mitä tehdä, kun kesämyrsky pyyhkäisee metsää kumoon?


Kun Kiiran kaltainen myrsky pyyhkäisee metsää kumoon, kannattaa ensin selvittää rauhassa vahingon laajuus ja alustava vahingon määrä ja olla tarvittaessa yhteydessä metsäammattilaiseen puunkorjuun järjestämiseksi. Myös vahinkoilmoitus LähiTapiolaan on hyvä hoitaa mahdollisimman nopeasti netissä, puhelimitse tai toimistolla.

- Myrskyvahingoissa puiden korjaamisen voi aloittaa heti, vaikka vahinkoilmoitusta ei olisikaan vielä tehty tai vahinkoa arvioitu. Mahdollisimman nopealla puunkorjuulla voidaan estää puun pilaantuminen, vähentää mahdollisia hyönteis- ja sienitautivahinkoja ja vähentää näin vahingon määrää. Tuulenkaatojen ja myrskypuiden korjuu on moottorisahatyönä vaarallista ja hidasta, joten työssä kannattaa hyödyntää metsäalan ammattilaisia, Viljanen kertoo.

Kaikista vahingoista ei tarvita vahinkoarviota, vaan valtaosa vahingoista voidaan maksaa suoraan enimmäiskorvausmäärillä, jos vahingoittuneen puuston määrä saadaan esimerkiksi mittaustodistuksesta. Mikäli vahinko kohdistuu nuoreen metsään tai jos vahingoittuneen puuston määrä nousee useampaan sataan kuutioon, vakuutusyhtiö pyytää vahinkoarvion metsäammattilaiselta. Jos puut saadaan myytyä, arvio pyydetään yleensä puun ostajalta. Arvion voi tehdä myös metsänhoitoyhdistys tai Otso.

- Jotta vahinkojen arvioiminen on helpompaa, korjataan myrskytuhopuut omalle mittalistalle. Samalla hakkukoneen kuljettaja voi arvioida, paljonko hukkapuuta jää palstalle. Jos tuhoalueella on vahingoittuneen varttuneen puuston lisäksi vahingoittuneita nuoria, alle 50-vuotiaita, puustoja, kannattaa odotusarvopuustot puida vielä erikseen omalle listalleen, Viljanen kertoo.

Mitä vakuutus korvaa?


Metsän myrskytuhovakuutus korvaa myrskyn aiheuttamia vahinkoja puustolle, taimikolle, hakatulle puutavaralle ja istutettaville taimille. Puuston osalta korvaus perustuu hakkuuarvon menetykseen, jota myrskyissä tyypillisesti syntyy pidentyneiden kantojen, puutavaralajisiirtymän ja kohonneiden korjuukustannusten seurauksena.

Vakuutus korvaa todellisen vahingon, kuitenkin enintään vakuutukseen valitun enimmäiskorvausmäärän kiintokuutiometriä kohti. Mahdollinen odotusarvolisä korvataan täysimääräisenä enimmäiskorvauksen lisäksi.

Vahingosta on aina tehtävä vahinkoilmoitus netissä, puhelimitse tai toimistolla. Korvausta on haettava vuoden kuluessa vahingoista.

Lisätietoja:

LähiTapiolan mediapuhelin: +358 40 183 5806 (työpäivinä kello 9.00–16.00)