Säästäjä ja sijoittaja: vältä nämä virheet

24.7.2017 - Talous

Suomalaisista säästäjistä ja sijoittajista useat kertovat toimineensa vastoin omaa sijoitussuunnitelmansa, olevansa turvallisuushakuisia ja säästävänsä vain pankkitilille. LähiTapiola selvitti suomalaisten näkemyksiä säästämisestä ja sijoittamisesta sekä kokosi vinkit yleisten virheiden välttämiseksi.

LähiTapiolan teettämästä Arjen katsaus -tutkimuksesta selviää, että suomalaisilla olisi parannettavaa monissa säästämisen ja sijoittamisen perusasioissa.

-Useimmat suomalaiset piensijoittajat säästävät ja sijoittavat palkastaan pitkäjänteisesti useiden vuosien tai vuosikymmenten ajan. Yleensä tavoitteena on kerätä vararahastoa suurten hankintojen, yllättävien elämänkäänteiden ja eläkepäivien varalle sekä mahdollistaa omien unelmien toteuttaminen. Kyselytutkimuksemme tulosten perusteella monet suomalaiset voisivat saavuttaa taloudelliset tavoitteensa paremmin keskittymällä muutamiin perusasioihin, sanoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström.

1) Tee sijoitussuunnitelma ja noudata sitä: 25 % toiminut vastoin omaa suunnitelmaansa
Tutkimuksen mukaan suomalaisista 28 prosentilla on joko sijoitusneuvojan kanssa tai itse tehty sijoitussuunnitelma. Yleisemmin sijoitussuunnitelmassa on huomioitu tavoitteet, riskinsietokyky, sijoitettava varallisuus ja sijoitusaika.

Sijoitussuunnitelman tehneistä suomalaisista 25 prosenttia kertoo toimineensa joskus vastoin omaa suunnitelmaansa. Tässä on Liljeströmin mukaan usein kyse niinkin arkisesta asiasta kuin, että kuukausisäästäjä ei esimerkiksi pysty säästämään tai sijoittamaan suunnittelemaansa summaa. Sijoitussuunnitelma on kuitenkin hänen mukaansa erittäin tärkeä työkalu, joka auttaa tuomaan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta säästämiseen ja sijoittamiseen.

- Sijoitussuunnitelma voi myös suojata omilta impulsiivisilta päätöksiä. Päivittäisten talousuutisten perusteella sijoituspäätöksiä tehdessä piensijoittaja tulee helposti turhaan hötkyilleeksi. Pahimmillaan voi käydä niin, että ostaa kalliilla ja myy halvalla, Liljeström sanoo.

2) Tappiot hirvittävät – tuottoa ei saa ilman riskiä
Kyselyyn vastanneista säästäjistä ja tai sijoittajista 44 prosenttia sanoo, että he olisivat valmiita sietämään maksimissaan 10 prosenttia tappioita säästöjen tai sijoitustensa kokonaissummasta.

- Tulos on suuntaa-antava yksinkertaistus vastaajien riskinsietokyvystä. Kokemukseni mukaan monille suomalaisille on tärkeämpää omien säästöjen turvaaminen kaikissa tilanteissa, kuin suuret tuotot. Sijoittamisen perussääntö on, että mahdollinen tuotto on korvaus riskistä, jota on valmis ottamaan. Monien suomalaisten sijoitushorisontti on kuitenkin hyvin pitkä, jopa useita vuosikymmeniä. Omaa riskinsietokykyä voi tarkastella myös sen valossa, että esimerkiksi osakkeet ovat tarjonneet historiallisesti tarkasteltuna säästäjälle hyvät tuotot pitkällä aikavälillä, Liljeström sanoo.

3) Kuluilla on väliä - vertailu kannattaa
Suomalaisille säästäjille ja piensijoittajille on tarjolla huomattavan laaja kirjo erilaisia säästö- ja sijoituskohteita. Koska kulut ovat säästäjälle ja sijoittajalle välttämätön paha, kannattaa Liljeströmin mukaan palveluntarjoajien ja eri sijoitustuotteiden vertailu.

- Olemme tarjonneet asiakkaillemme keväästä lähtien mahdollisuutta sijoittaa samoihin kohteisiin, joihin sijoitamme vakuutusyhtiönä itse. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa paitsi mahdollisuutta perinteistä laajempaan omaisuusluokkahajautukseen, myös mahdollisuutta saada sijoitukset suurasiakashintaan, hän kertoo.

4) Korkoa korolle -ilmiö palkitsee pitkäjänteisyydestä
Kyselyn mukaan suomalaisista 36 prosenttia kertoo säästäneensä säästötilille, 28 prosenttia rahastoihin ja 22 prosenttia käyttelytilille viimeisen 12 kuukauden aikana. Pankkitili mielletään turvalliseksi kohteeksi ja se sopiikin lyhytaikaiseen säästämiseen, mutta pitkäaikaisena säästämisen muotona rahoille ei kerry tuottoa eikä korkoa korolle.

- Korkoa korolle -ilmiö on se, joka lopulta kartuttaa merkittävimmät tuotot. Vuosien saatossa, kun sijoittaa tuotot uudelleen joko itse tai rahaston kasvuosuuden avulla, korkoa korolle -ilmiö voi kasvattaa merkittävästi säästöjä. Näin pitkällä aikavälillä pienemmistäkin säästösummista voi kertyä esimerkiksi osakerahastossa mukava summa, Liljeström sanoo.

Tutkimustiedot perustuvat LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen. TNS Kantarin tekemä tutkimus toteutettiin toukokuussa ja siihen vastasi 1 007 iältään 15-74 -vuotiasta suomalaista.

Lisämateriaalia:
LähiTapiola vahvistaa elämänturvastrategiaansa sijoituspalveluissa – suuren sijoittajan etuja kaikille
LähiTapiolan sijoituswebinaarit

Lisätietoa:
LähiTapiolan mediapuhelin, 040 1835 806