Yhä useampi sairastuu syöpään - LähiTapiola mukana tukemassa tutkimusta syövän hoidon kustannuksista

12.7.2017 - Terveys

LähiTapiola ja Syöpäsäätiö tekevät yhteistyötä suomalaisten terveyden edistämiseksi. Vuonna 2016 LähiTapiolan tuki kohdistui syövän hoidon kustannuksia kartoittaneeseen Syövän aiheuttamat kustannukset vuosina 2009 –2025 –hankkeeseen, jonka loppuraportti on juuri julkaistu. LähiTapiola rahoitti tutkimuksen yhdessä Syöpäsäätiön kanssa.

- Jaamme yhteisen näkemyksen suomalaisten terveyden edistämisen tärkeydestä. Terveystalous- ja lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen on LähiTapiolalle elämänturvayhtiönä luonteva valinta, kertoo johtaja Arto Heinonen LähiTapiolasta.

- Syöpäjärjestöjen yhtenä tavoitteena on tukea syövän hoidon kehittymistä Suomessa. Olemme muun muassa käynnistäneet syöpäseulonnat sekä rahoittaneet ja tehneet syövän varhaiseen toteamiseen, riskitekijöihin ja hoitoon liittyvää tutkimusta. Syöpäsäätiö tukee syöpätutkimusta lähes 8 miljoonalla eurolla vuodessa. Syövän hoidon tuloksia arvioitaessa on jatkossa painotettava kuolleisuuden vähenemisen rinnalla potilaan itsensä kokemia elämänlaatuun liittyviä tekijöitä, toteaa Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Syöpätapausten määrä jatkaa kasvuaan, diagnosointi ja hoidot kehittyvät

Tutkimuksen mukaan syöpään sairastuneiden määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen suurten ikäryhmien tullessa syöpäikään. Vuonna 2013 Suomessa todettiin 32 000 uutta tapausta, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin 10 vuotta aiemmin. Syövän aiheuttamat kokonaiskustannukset olivat Suomessa vuonna 2014 noin 927 miljoonaa euroa ja vuonna 2009 noin 780 miljoonaa euroa. Kustannukset kasvoivat 2004-2014 noin kolme prosenttia vuodessa.

Samaan aikaan syöpien määrän lisääntyessä syövät todetaan aikaisemmassa vaiheessa ja hoidot ovat kehittyneet. Potilaiden sairaalajaksot ovat lyhentyneet ja paluu työelämään on yleisempää. Varhain todettu syöpä johtaa parempaan hoitotulokseen ja on usein halvempi hoitaa kuin pitkälle edennyt sairaus.

Syövän hoidon kustannukset -tutkimus toteutettiin yhdessä HYKS Syöpäkeskuksen, Keski-Suomen keskussairaalan ja Syöpäjärjestöjen kanssa. Tutkimuksessa on kerätty tietoa THL:n, KELA:n, Eläketurvakeskuksen, Suomen Syöpärekisterin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tietokannoista.

Syövän hoidon kustannukset –tutkimuksen lisäksi LähiTapiola lahjoitti vuonna 2016 Syöpäsäätiölle 200 000 euroa suurapurahaan, jolla edistetään syöpätutkimusta. Suurapuraha kohdistettiin akatemiaprofessori Lauri Aaltosen johtamaan Suomen Akatemian Syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikköön, joka on tehnyt useita uraauurtavia havaintoja ja pääsi suurapurahan turvin jatkamaan tutkimustyötään.

Tiedote tutkimuksesta Syöpäjärjestöt -verkkosivulla