Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola tutki: Säästäminen ja sijoittaminen herättävät suomalaisissa positiivisia tunteita

23.3.2017 - Talous

Säästäminen ja sijoittaminen herättävät suomalaisissa pääosin positiivisia mielikuvia, selviää LähiTapiolan tuoreesta sijoittajakyselystä. Vain joka kymmenes kyselyyn vastanneista sanoo, että säästäminen ja sijoittaminen herättävät negatiivisia mielikuvia. Liikuntaa harrastavat, terveeksi itsensä kokevat ja yhteiskunnallista asioista kiinnostuneet suomalaiset sekä kaikista varakkaimmat suhtautuvat säästämiseen ja sijoittamiseen myönteisimmin.

LähiTapiolan teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat säästämiseen positiivisesti. Lähes neljä viidestä suomalaisesta sanoo säästämisen herättävän pelkästään tai enimmäkseen myönteisiä mielikuvia.

- Tutkimustulos hieman yllätti meidät, mutta on tietenkin todella ilahduttavaa, että suomalaiset liittävät säästämiseen ja sijoittamiseen positiivisia mielleyhtymiä. Yhteiskunnan muuttuessa omaehtoisesta säästämisestä ja sijoittamisesta tulee entistäkin tärkeämpää, sanoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström.

Liikuntaa harrastavat, terveeksi itsensä kokevat ja yhteiskunnallista asioista kiinnostuneet suomalaiset sekä kaikista varakkaimmat suhtautuvat säästämiseen ja sijoittamiseen kaikista myönteisimmin. Aktiivisista vastaajista noin 80 prosenttia suhtautui säästämiseen ja sijoittamiseen myönteisesti. Yli 50 000 euroa sijoitettavaa omaisuutta omaavista yli 90 prosenttia suhtautui säästämiseen ja sijoittamiseen myönteisesti.

Turvallisuuden, elämänhallinnan ja vastuullisuuden tunteet ovat yleisimmät, joita suomalaiset liittävät säästämiseen ja sijoittamiseen. Vasta viidenneksi yleisimpänä vastaajille tuli ensimmäinen kielteinen tunne: epävarmuus. Sen sijoittamiseen ja säästämiseen liitti kuitenkin vain joka viides vastaaja.

Rahan menettäminen ja huonon sijoitusratkaisun tekeminen pelottavat eniten

Tutkimuksen mukaan eniten suomalaisia pelottavat säästämisessä ja sijoittamisessa rahan menettäminen tai huonon sijoitusratkaisun tekeminen. Kolmanneksi suurin pelko oli, ettei ymmärrä sijoittamisesta riittävästi. Joka kymmenes suomalainen sanoo, ettei pelkää sijoittamisessa mitään.

- Jopa kaksi viidestä tutkimukseen vastanneesta sanoo pelkäävänsä sitä, ettei ymmärrä, mihin sijoittaa. Tämä on tietenkin todella huolestuttava piirre, sillä finanssialan tehtävänä on tarjota turvallisia ja läpinäkyviä välineitä säästämiseen ja sijoittamiseen, Liljeström sanoo.

Naiset pelkäävät miehiä useammin monia eri asioita, kuten rahojen menettämistä, huonon sijoitusratkaisun tekemistä, väärän palveluntarjoajan valitsemista ja sitä, että talous menee liian tiukalle sijoittamisen vuoksi. Vain ahneeksi tulemista miehet pelkäävät hieman naisia useammin.


LähiTapiolan teettämään tutkimukseen vastasi 1509 suomalaista 10.3.-16.3.2017. Tutkimuksen toteutti YouGov Finland ja vastaukset kerättiin sähköisenä kyselynä YouGovin kuluttajapaneelissa. Otos edustaa Manner-Suomen väestöä iän (18+ v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.