Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola parantaa sijoitustensa ympäristöystävällisyyttä

20.1.2017 - Talous

LähiTapiola Varainhoidon tavoitteena on parantaa osake- ja yrityslainasijoitustensa ympäristöystävällisyyttä. Tämän vuoksi yritysten toiminnasta aiheutuvien päästöjen suuruus vaikuttaa LähiTapiolan tekemiin yritysvalintoihin sekä yritysten osuuteen sijoitussalkuissa. Käytännössä uusi linjaus on jo vähentänyt LähiTapiolan sijoituksia lentoyhtiöihin ja lisännyt sijoituksia uusiutuvan energian yhtiöihin, verkkoyhtiöihin ja niin sanottuihin vihreisiin lainoihin.

LähiTapiola Varainhoito parantaa sijoitustensa ympäristöystävällisyyttä pienentämällä sijoitustensa hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälki kuvaa sijoituskohteina olevien yritysten toiminnasta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. Päästäkseen tavoitteeseen LähiTapiola Varainhoito on jakanut potentiaaliset sijoituskohteet toimialan perusteella hiili-intensiivisiin ja ei-hiili-intensiivisiin päästöjen perusteella.

-Hiili-intensiivisiksi toimialoiksi olemme määritelleet julkishyödylliset yhtiöt, kuten vesi- ja sähköyhtiöt, sekä rakennusmateriaaleja valmistavat yhtiöt, lentoyhtiöt ja jätehuollon. Hiili-intensiivisiltä toimialoilta sijoitamme ainoastaan alan parhaimmistoon tai selkeisiin parantajiin eli alallaan vähiten päästöjä aiheuttaviin sekä eniten toimintansa ympäristöystävällisyyttä parantaviin yrityksiin, kertoo johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta.

Toimintansa ympäristöystävällisyyttä parantaviin yrityksiin voidaan Kalpion mukaan luokitella yritys, jolla on merkittäviä, konkreettisia tavoitteita ja suunnitelma hiilijalanjälkensä pienentämiseksi.

Paljon päästöjä aiheuttavista yrityksistä LähiTapiola on vähentänyt sijoituksia esimerkiksi lentoyhtiöihin. Julkishyödyllisissä yhtiöissä LähiTapiola on lisännyt Kalpion mukaan sijoituksia uusiutuvan energian yhtiöihin ja verkkoyhtiöihin, joiden liiketoiminta on huomattavasti perinteisiä sähköntuottajia puhtaampaa.

Lisäksi LähiTapiola on lisännyt sijoituksia niin sanottuihin vihreisiin lainoihin (green bond), jotka rahoittavat esimerkiksi kiinteistöhankkeita, julkista liikennettä tai uusiutuvan energian hankkeita.

Päästöjen määrä vaikuttaa sijoituksen painoon

LähiTapiola Varainhoito seuraa yksittäisten yhtiöiden hiilidioksidipäästöjä osana sijoitusanalyysiä myös ei-hiili-intensiivisillä toimialoilla toimivissa yhtiöissä. Näille toimialoille on asetettu hälytysraja, jonka ylittyessä LähiTapiola tekee päästöistä ja päästöpolitiikasta lisäselvityksen. Näin ollen päästöt vaikuttavat myös vähemmän päästöjä aiheuttavilla toimialoilla yhtiön painoon eli osuuteen rahastosalkussa.

- Jatkossa pyrimme pienentämään LähiTapiola-rahastojen hiilijalanjälkeä myös vaikuttamalla aktiivisesti yritysten toimintaan, niin että yksittäisen yrityksen toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt pienenisivät, Kalpio sanoo.

Ympäristöystävällisimmät LähiTapiola-rahastot ovat Kuluttaja ja Yrityskorko

LähiTapiola Varainhoito julkaisee suoraan osakkeisiin ja yrityslainoihin sijoittavien LähiTapiola-rahastojen hiilijalanjäljet neljä kertaa vuodessa. Pienimmät hiilijalanjäljet olivat vuoden 2016 lopussa osakerahastoista LähiTapiola Kuluttaja-rahastolla ja yrityslainarahastoista - Yrityskorko-rahastolla.

Hiilijalanjälki kuvaa rahaston sijoituskohteina olevien yritysten toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä eli se kertoo rahaston ympäristöystävällisyydestä. Kasvihuonekaasuja ovat muun muassa hiilidioksidi, metaani ja typin oksidit. Vuosi sitten aloitetun raportoinnin ansiosta LähiTapiola-rahastojen asiakas voi halutessaan käyttää hiilijalanjälkiä päätöksenteon tukena ja valita rahaston, joka sijoittaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin yhtiöihin.

LähiTapiola julkaisee hiilijalanjäljet vain niistä osakkeisiin ja yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, joissa yli 50 prosenttia sijoituskohteina olevista yrityksistä on raportoinut päästölukuja.


Lisätiedot

Outi Kalpio, johtaja, LähiTapiola Varainhoito, puh. 040 560 6511

Tutustu suorien LähiTapiola osake- ja yrityslainarahastojen hiilijalanjälkiin 31.12.2016

19.12.2016 julkaistu juttu: Miten LähiTapiola kannustaa yhtiöitä päästöjen raportointiin – katso video