Suomen talouden ongelmat eivät ole euron vika

11.11.2015 -

”Suomi pääsi nauttimaan euroon liittymisen hyödyistä ensimmäiset kymmenen vuotta, mutta viime vuosina valuutan joustamattomuus on pakottanut karuihin reaalitalouden joustoihin: työttömyyteen ja investointilamaan. Silti on väärin sanoa, että taloutemme ongelmat olisivat – edes pääasiassa – euron vika. Suurin ongelmamme on ollut passiivisuus talouden rakenteellisissa uudistuksissa”, sanoo ekonomisti Timo Vesala LähiTapiolasta, joka puhuu Suomen talousahdingon syistä Sijoitus-Invest 2015-messuilla Helsingissä 11.11.2015.

Eurojäsenyys merkitsi Suomelle omasta rahapolitiikasta ja valuutasta luopumista. Samalla Suomelta hävisi mahdollisuus devalvaatioon eli nopeavaikutteisimpaan tapaan palauttaa maan ulkoinen kilpailukyky. Toisaalta euroajalta oli lupa odottaa alhaisempaa korkotasoa ja laajenevia rahoitusmarkkinoita.

”Taloutemme ongelmista on turha syyttää rahaliittoa. Kilpailukyvystä ja menokurista huolehtimisen tärkeys kyllä ymmärrettiin rahaliittoon liityttäessä. Suurin ongelmamme on ollut passiivisuus talouden rakenteellisissa uudistuksissa. Väestön ikääntyminen, työmarkkinoiden jäykkyydet sekä verotuksen ja erilaisten tuloloukkujen aiheuttamat kannustinongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa. Nokian loiston vuosina rakenteellisten ongelmien ratkomisen kiireellisyyttä ei vain ymmärretty. Pitkittyneessä taantumassa rakenneuudistuksia taas on ollut vaikea viedä läpi, koska lyhyen aikavälin haittavaikutusten on pelätty syventävän talouden ahdinkoa”, Vesala sanoo.

”Suomi tarvitsee kipeästi työmarkkinoiden, verojärjestelmän sekä innovaatio- ja koulutuspolitiikan uudistamista. Julkisen sektorin tuottavuutta on kyettävä merkittävästi parantamaan. Julkisten palveluiden laajempi yksityinen tuotanto voi olla tässä avainasemassa.”

Vesalan mukaan ehkä odottamattomin euroon liittyvä negatiivinen yllätys on ollut ylivelkaantuminen korkoerojen voimakkaan kaventumisen seurauksena. Asunto- ja velkamarkkinoiden ylikuumeneminen joissakin jäsenmaissa johti eurokriisiin, jolla on välillisesti ollut erittäin negatiivinen vaikutus myös Suomen viime vuosien talouskehitykseen.

LähiTapiola nosti lokakuussa osakkeet neutraalipainoon

Suomen talouden ja maailmantalouden ongelmat eivät ole nopeasti ratkaistavaa sorttia. Tästä huolimatta LähiTapiola nosti osakkeet alipainosta neutraalipainoon omassa sijoitusstrategiassaan.

”Sijoitusmarkkinat ovat viime huhtikuusta lähtien hinnoitelleet maailmantalouden hidastuvaa kasvunäkymää. Riskipitoisimmissa omaisuuserissä, kuten osakkeissa sekä korkean luottoriskin korkosijoituksissa, hintakorjaus on ollut varsin merkittävä. LähiTapiolan arvostusmallit osoittavat, että tasokorjaus on riittävä, mikäli kyse on lyhytaikaisesta kasvun hidastumisesta, eivätkä taantumariskit tästä enää kasva”, Timo Vesala sanoo.

Maailmantalouden kasvunäkymän heikkeneminen on kuitenkin Vesalan mukaan edelleen voimistunut, minkä vuoksi suoranainen taantuma ei ole poissa laskuista. Suhdanne-epävarmuuden vuoksi LähiTapiola suosittelee osakkeille tässä vaiheessa ainoastaan neutraalipainoa, vaikka arvostustekijät sekä keskuspankkien markkinoiden nousutrendiä tukeva politiikka voisivatkin puoltaa ylipainottamista.

”Osakesijoitusten sisällä alipainotamme edelleen sijoituksia kehittyville markkinoille. Toisaalta muiden syklisesti herkkien markkinoiden, Suomen ja Aasian, osuutta osakesalkussa on nostettu. Yhdysvaltain markkinoiden painotus on laskettu ylipainosta neutraalipainoon ja Euroopan ylipainotusta on trimmattu hieman alaspäin. Suhdanneriskien vuoksi jatkamme korkosijoituksissa turvallisten valtionlainojen ylipainotusta, kun taas kehittyvät korkomarkkinat sekä high yield –markkinat pidetään alipainossa.”

LähiTapiola arvioi, että maailmantalouden kasvuhuolet ja sijoitusmarkkinoiden poikkeuksellinen heilunta voivat olla pitkäkestoinen ilmiö. Markkinoiden tempoilevaan hinnoitteluun on siis varauduttava myös jatkossa.

Lisätiedot
Ekonomisti Timo Vesala, LähiTapiola Varainhoito Oy, puh. 050 532 0702
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi
Timo Vesalan esitys Sijoitus-Invest 2015 –messuilla Wanhassa Satamassa
11.11 klo 16:00-16:20, Sali F: Suomen talouden ahdinko: euron vai oman passiivisuuden vika